Kromě systémů pro vnitřní instalace, které nabízí výhradně z polypropylenu, nabízí ucelený systém zahrnující trubky i tvarovky, které se používají mimo budovy. Pro běžné použití ve standardních podmínkách nabízí produkty na bázi PVC. Ve složitějších až extrémních podmínkách doporučuje produkty na bázi PP jako např. systém KG 2000.

V uplynulém období firma představila novinku – systém KG2000 Polypropylen SN16. Jedná se o rozšíření produktové řady KG2000, která byla doposud nabízena pouze s kruhovou tuhostí SN10. KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách.
Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody.
Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti rovná SN 16. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.
Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnicí element, který je opatřen napínacím břitem – zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem – fixuje pozici zasunuté trubky, stíracím břitem – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky a hlavním břitem – zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.
Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževna­tosti materiálu – polypropylenu je celý systém, včetně těsnicích elementů, dlouhodobě odolný teplotám až 90 ˚C.
Tento, ale i další systémy z portfolia společnosti Ostendorf – OSMA s. r. o., si zájemci budou moci prohlédnout na mezinárodní vodohospodářské výstavě VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 21. – 23. 5. 2019 na pražském výstavišti v Let­ňanech.

www.kanalizacezplastu.cz