Systémové řešení pro moderní bydlení, jehož základem je využití synergie při spojení cihelného systému cihel Porotherm, střešních tašek Tondach a obkladových pásků Terca. Není to jen návod ke stavbě, jedná se o spojení prověřených keramických materiálů s moderními technologiemi na míru každému investorovi. Dalším benefitem rodinného e4 domu je splnění nejpřísnějších nároků energetické náročnosti budov po roce 2020.


Dům realizovaný podle tohoto konceptu splní i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu architektury a bydlení: energetickou úspornost, ohleduplnost k životnímu prostředí, zdravé vnitřní klima, moderní obytný komfort a v neposlední řadě i minimální provozní náklady. Základem konceptu jsou 4 e-pilíře, které se vzájemně harmonicky doplňují:
energie, energetická efektivita

Energetická efektivita vychází z vysokého tepelného odporu a vynikajících tepelněizolačních vlastností cihel Porotherm T Profi plněných minerální vlnou. Takto realizovaný dům i bez vnějšího zateplení splní požadavky evropské legislativy pro výstavbu po roce 2020 na spotřebu energie v obytných budovách (dodané z vnějších zdrojů) blížící se nule. Vynikající tepelně izolační vlastnosti jsou však neocenitelné i v létě, kdy zabraňují přehřívání interiéru a provoz domácnosti se obejde bez klimatizace či jiného nákladného chladicího systému.

ekologie, ochrana životního prostředí

Zděný dům realizovaný podle konceptu e4 nevyžaduje, vzhledem k minimální potřebě energie na svůj provoz, vytápění fosilními palivy. Je zásobován výhradně energií z obnovitelných zdrojů – z biomasy, tepelného čerpadla, solárních zdrojů. Funguje nezávisle na dodávkách z veřejných energetických sítí a jeho vliv na životní prostředí je zcela minimální. Významný ekologický aspekt představuje i samotná pálená keramika, která je čistě přírodním a zdravotně nezávadným materiálem.

 emoce, kvalitní vnitřní prostředí

Zdicí systém Porotherm obsahuje bohatou škálu řešení a prvků pro celou stavbu od základů přes veškeré svislé a vodorovné konstrukce až po střechu. Totéž platí pro pálené střešní tašky. Pálená keramika tak nabízí, díky své všestrannosti a variabilitě, architektům široké možnosti svobodně tvořit, navrhnout naprosto originální dům a dokonale jej přizpůsobit individuálním přáním a potřebám stavebníků. Po tisíciletí používané stavivo neztrácí na hodnotě, ale naopak má v architektuře velkou budoucnost.
Významnou předností pálené keramiky je porézní prodyšná struktura. Dnešní, z důvodů energetických úspor dokonale utěsněné stavby, trpí nedostatkem čerstvého vzduchu, v interiéru vzniká nezdravé prostředí a je třeba instalovat řízené větrací systémy. Prodyšné cihelné stěny zajišťují trvalé přirozené provětrávání, zdravé vnitřní klima s optimální vlhkostí vzduchu, a to bez instalace nákladných a na provoz náročných ventilačních systémů.

ekonomika, dostupné pořizovací a provozní náklady

Pálená cihla, střešní taška i cihelný obklad patří k materiálům s vysokou odolností a trvanlivostí. Životnost cihelných staveb se čítá na stovky let, aniž by ztrácely na technické či estetické kvalitě. Přičteme-li k této výhodě i komplexnost moderního zdicího systému, jednoduchý a rychlý způsob výstavby metodou přesného zdění na tenkovrstvou maltu či pěnu a minimální provozní spotřebu energie postaveného domu, představuje výstavba dle konceptu e4 vysoce ekonomické řešení s optimálním poměrem kvality a ceny.

Další podrobnosti o projektu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. zjistíte na webu www.e4dum.cz.