Tento leader českého trhu slaví letos již 25 let od svého založení, což byla příležitost požádat o rozhovor jejího obchodního ředitele, Ing. Michala Pavlíka.

Pane řediteli, kdy a jak společnost GEFOS vznikla?

Prapůvodně jsme fungovali jako geodetická složka stavebního koncernu při výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Posléze byla z této složky v roce 1994 vyčleněna samostatná společnost s ručením omezeným, která se postupnými transformacemi přeměnila do současné podoby akciové společnosti, která je plně ve vlastnictví dvou českých majitelů. Práce na jaderné elektrárně Temelín pochopitelně položila základ toho, že naši zaměstnanci byli již od počátku své činnosti zvyklí na velký a technologicky náročný projekt, kde byl kromě velkých objemů stavebních prací kladen důraz také na komplexnost, vysokou přesnost a kvalitu díla. Postupně se pak naše pozornost začala zaměřovat i na geodetické práce v ostatních segmentech. V dnešní době je již portfolio firmy, co se týče geodetických prací, absolutně komplexní a nabízíme vše, od základních činností v katastru nemovitostí až po práce pro inženýrskou výstavbu v oblasti pozemního i dopravního stavitelství včetně monitoringu.Kolik máte zaměstnanců a jak je firma členěna?

V současné době máme 105 zaměstnanců ve čtyřech divizích. Jedna divize funguje jako autorizovaný dovozce, dealer a servis pro měřicí techniku švýcarské firmy LEICA GEOSYSTEMS AG. Další dvě divize se pak zabývají samotnými geodetickými pracemi. Tím, že jsme výhradním dovozcem geo­detických přístrojů ­LEICA, můžeme velice úspěšně využívat tuto symbiózu v rámci našich výrobních procesů geodetických prací a naplno využívat spektrum všech přístrojů této značky, kdy i ty nejmodernější technologie můžeme od jejich uvedení na trh okamžitě nasadit v praxi. Naše výrobní divize pro geodetické práce jsou rozděleny regionálně, divize Čechy a divize Morava. Divize Čechy má centrální pracoviště v Praze a nově i pracoviště v Pardubicích. Divize Morava má centrálu v Ostravě a pracoviště v Brně a ve Zlíně. Poslední z divizí, tou nejmladší, je pak Divize projekce pozemních staveb.

Jaká je působnost firmy?

Naší působností je primárně Česká republika a Slovensko. Na Slovensku máme dceřinou společnost, která se významně zaměřuje na dopravní stavby. S touto dceřinkou samozřejmě hodně kooperujeme a navzájem si vypomáháme. Realizovali jsme ale také několik významných dopravních staveb v zahraničí, z nichž bych zmínil třeba dálniční most v Kiehlu nebo magistrálu ve Stockholmu. V rámci zahraničních projektů jsme zajišťovali mj. měření ocelových konstrukcí mostů nebo střech. Tady jsme ale byli činní hlavně při kontrolních měřeních dílenských sestav ve výrobnách.Na kterých významných dopravních stavbách u nás jste se v minulosti podíleli?

Určitě bych chtěl vyzdvihnout práce na Mariánském mostě v Ústí nad Labem, kde jsme byli hlavním geodetem generálního dodavatele, což byly tehdy Hutní montáže ­Ostrava. Vlastní výstavba byla hodně specifická díky ocelové konstrukci s jednostranným zavěšením na dvojici pylonů na jednom břehu. Technologicky zvládnout koordinaci montáže ocelové konstrukce bylo velice složité, protože práce probíhaly současně na třech pracovištích. Potýkali jsme se i s problémy v monitoringu stávajících konstrukcí a složitá byla také technologie napínání lan a jejich tvarování, geometrie mostu atd. Během výstavby prošla po Labi dvakrát povodeň, což stavbu pochopitelně ještě ztížilo. Díky této úspěšné stavbě jsme ale mohli vstoupit také do projektu výstavby mostu Apollo v Bratislavě, což byl taky hlavní důvod založení dceřiné společnosti na Slovensku. V počátcích výstavby i ve finální části jsme vypomáhali jak zkušenostmi, tak i personální kapacitou našim kolegům na Slovensku. Stavba tohoto mostu byla velice zajímavá tím, že se montoval rovnoběžně na břehu s tokem řeky. Následně se pak jeden jeho konec přesunul na říční čluny a otočením po proudu se přesunul do konečné pozice kolmo přes Dunaj. S tímto úkonem byla ale spojena mnohá úskalí, která se předem nedala předvídat. Montáž byla velice náročná i tím, že samotná konstrukce mostu byla poměrně masivní a uhlídat její geometrii bylo dost složité. Dalším mostem, kterým jsme navázali na tuto činnost, byl Starý most v Bratislavě. V Čechách byly komponenty mostu vyráběny ve dvou výrobnách, takže česká strana zajišťovala a dodávala dílenská měření, slovenská strana obstarala montáž. Také tento most je poměrně významnou architektonickou stavbou dopravního charakteru, na kterou jsme právem pyšní. Vyzdvihnout bych chtěl také naši účast na současné rekonstrukci Negrelliho viaduktu v centru Prahy. Z hlediska prostoru pro výstavbu je stavba extrémně náročná tím, že se nachází přímo uprostřed aglomerace a vyžaduje si poměrně náročné práce z hlediska monitoringu. Z dopravních staveb kolejového charakteru bych zmínil třeba dodávky geodetických prací na výstavbách železničních koridorů, např. Ostrava Svinov – Opava Východ, Ostrava – Petrovice u Karviné, Interoperabilita Brno – Břeclav nebo Votice – Benešov. V městských aglomeracích máme za sebou rekonstrukce několika tramvajových tratí, např. v ulicích Vršovická, Plzeňská nebo Poděbradská v Praze. Samostatnou kapitolou dopravních staveb je výstavba dálnic, kde jsme zajišťovali geodetické práce již na pěti úsecích modernizace dálnice D1. Čtyři úseky byly přímo v naší režii a jeden jsme dodávali jako subdodavatel. Začínali jsme na úseku 21, pak následovaly úseky 15 a 6 a v loňském roce byly dokončeny úseky 4 a 10. Ze současných realizací jsme dodavatelem geodetických prací výstavby dálnice D11 v úseku Smiřice – Jaroměř a měli bychom realizovat geodetické práce na dálnici D35 v úseku Opatovice – Časy a také Časy – Ostrov. Z moravských staveb se teď právě dokončuje obchvat Opavy a pracujeme na obchvatu Frýdku-Místku. Máme za sebou také hloubenou část tunelu Špejchar, který je součástí tunelového systému Blanka a podíleli jsme se na výstavbě metra trasy V.A z Dejvic do Motola. V současné době, kdy se připravuje nová trasa I.D, jsme tak již v portfoliu firem, které by se mohli na této stavbě podílet. Dá se říct, že v dnešní době jsme největší geodetickou firmou v republice, která je z valné většiny zaměřena na inženýrskou geodezii. Spolupracujeme napřímo i se sektorovými dodavateli, ať již se jedná o ŘSD nebo SŽDC, pro které připravujeme práce majetkoprávního charakteru a samozřejmě také podklady pro projekty i pro realizace na dráze i na dálnici. Liniové stavby ale nejsou jen silnice a železnice. Podíleli jsme se také třeba na výstavbě plynovodu Gazela, kde jsme zajišťovali výkupy pozemků i podklady pro projekt pro celou 170km trasu z Hory Svatého Šebestiána až po Rozvadov. Disponujeme všemi oprávněními pro měření na drahách i silničních komunikacích. Dokonce jsme i držiteli oprávnění provádění geo­detických prací pro Ministerstvo obrany, což není příliš časté.


Co stavby jiného charakteru?

Z dalších velkých zakázek bych zmínil generální dodávku geodetických prací pro výstavbu centrální ČOV v Praze pro sdružení SMP CZ – Hochtief. Z velkých staveb pozemního stavitelství teď právě dokončujeme centrálu ČSOB v Praze. Významně jsme se podíleli také na dodávkách geodetických prací při výstavbě O2 arény v Praze, Budvar arény v Českých Budějovicích, Werk arény v Třinci nebo fotbalového stadionu Slavia Praha.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku a jak vidíte vyhlídky toho letošního?

V loňském roce jsme udrželi plánovaný obrat přes 200 milionů korun, což je v oblasti tak specifických služeb, jako je geodézie, poměrně vysoké číslo. Při našem počtu zaměstnanců a specializaci našich prací se dá říct, že loňský rok byl velice úspěšný. V letošním roce už byly zahájeny některé další projekty, ať již se jedná o dříve zmíněné obchvat Frýdku-Místku, dálnice D11 nebo dálnice D35. S Hutními montážemi spolupracujeme i nadále a aktuálně s nimi realizujeme dva mostní objekty v Německu – v Plattlingu a v Schiersteinu. zejména most v Schiersteinu lze přitom také považovat za velkou a významnou stavbu dálničního charakteru. Pracemi na těchto stavbách již máme naši výrobní kapacitu takřka naplněnu a všechny tyto projekty poběží ještě minimálně další dva roky. Jsou to projekty, které nás stabilizují a dávají nám optimismus do dalších let.Na kterou vaši činnost byste ještě rád upozornil?

Určitě bych chtěl ještě zmínit naši podporu řízení stavebních strojů. Naše divize, která prodává měřicí přístroje, poskytuje také full technický servis, tzn. instalace i servisní činnosti při instalacích 3D nebo 2D řízení pro činnost stavebních strojů. Nabízíme zde především servis v oblasti datových služeb, tzn. tvorby a naplňování 3D modelů z projektů tak, aby strojník mohl plně využívat kapacitu stroje.

Co považujete za největší devizy společnosti GEFOS a nač se chcete zaměřit do budoucna?

Máme zkušenosti se všemi typy geodetických prací a jsme schopni zajistit i dílenská měření ocelových konstrukcí, což vyžaduje určitá specifika. Máme také zkušenosti s dodávkami na stavby s propojením všech výsledků tak, aby kvalitativní parametry byly udržitelné až po finální montáž. Kapacitně i technologicky jsme dobře vybavení a tyto technologie i personální kapacitu můžeme v rámci firmy podle potřeby operativně posilovat. Máme mladý kolektiv, který je ochotný se učit, ale zároveň již má dostatek zkušeností z předchozích akcí. Do budoucna bychom chtěli zachytit moderní trend a soustředit se na vizi, aby veškerá dokumentace k dopravním stavbám byla vedena v rámci projektu v BIM formátu. Velké stavební koncerny tomu ve spolupráci se SFDI, SŽDC a ŘSD věnují dost velkou pozornost a tak ani my zde nechceme zůstat pozadu.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač

GEFOS a. s.
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
tel.: 284 007 044
e-mail: sluzby@gefos.cz
www.gefos.cz