Díky inovacím mají materiály stále stejného složení mnohem širší uplatnění ve stavebních řešeních a reagují na současné potřeby stavebnictví. Vývoj je pevně ukotven ve struktuře firmy – v německém Emstalu a Brücku se tým specialistů stará o témata mineralogie, testování stavebních materiálů, inženýrství, stavební fyziky a chemie. Součástí technologických a výzkumných prací je produktový, procesní i aplikační výzkum a funguje zde akreditované zkušební centrum. Inovacím se však věnují i další země, kde společnost působí. Xella CZ a Xella Slovensko byly prvními zeměmi v rámci struktury koncernu, kde vznikla nová pozice inovačního manažera. V současné době jím je Ing. Ivana Havlíčková, pod jejímž vedením oddělení uvedlo již několik inovativních produktů na domácí trh. Paní Havlíčkové jsme položili několik otázek.

Jak probíhají inovace ve vaší společnosti? Jak je nastaveno fungování vašeho oddělení?

Úkolem nové pozice inovačního manažera, která u nás vznikla, bylo vybudovat funkční proces pro zpracovávání inovací. Po úspěšném začlenění této pozice do struktury firmy se tato myšlenka rozšířila do celého koncernu. Důležitou vlastností podpory v rámci mezinárodní struktury je týmová spolupráce a výměna informací na pravidelných setkáních všech inovačních manažerů. Máme prostor pro sdílení inovací, a to vše táhne vývoj ve Xelle efektivněji kupředu.




Jakým způsobem sledujete vývoj a požadavky trhu a jak následně na ně reagujete?

Naši zaměstnanci jsou v každodenním kontaktu se zákazníky a vnímají jejich potřeby. Tyto jsou zdrojem pro inovace. Do inovačního procesu se proto může zapojit každý zaměstnanec. Myšlenka na zlepšení produktu, služby nebo procesu je evidována, analyzována, posouzena a pak rozhodneme o jejím dalším osudu podle předem nastavených kritérii a ­priorit. Rozpracování, zaparkování nebo zamítnutí.

Můžete přiblížit, jak potom vypadá samotný vývoj produktu, testování a další postup?

Je-li inovační nápad uvolněn k realizaci, pak se ho ujme projektový inovační tým. Celý proces má několik fází. První je ověření realizovatelnosti – v této fázi zhotovujeme prototypy, vyvíjíme balení, zpracováváme technickou dokumentaci, testujeme vlastnosti v koncernové akreditované zkušebně v Německu nebo podle potřeby i v našich zkušebnách. Výsledkem je certifikovaný produkt, případně s přihlášeným patentem a průmyslovým vzorem.
Před uvedením výrobku či služby na trh zpracováváme produktové informace do formy, která je vhodná pro zákazníka (brožury, videa, návody). Ověřujeme si srozumitelnost a akceptaci připraveného řešení našimi zákazníky, testujeme produkt na pilotních projektech, provádíme předprodejní školení cílových skupin. Následuje interní příprava před uvedením produktů na trh. Školíme naše zaměstnance, nastavujeme všechny administrativní procesy, řešíme případné dodavatelsko – odběratelské vztahy. Pak přichází na řadu marketing, který připraví kampaně a databáze potencionálních zákazníků. Nyní je výrobek uveden na trh a následuje reporting a monitoring.

Z nejvýznamnějších a nej­úspěšnějších produktů bychom zmínili Lambdu YQ, která získala po svém uvedení v roce 2016 několik ocenění, například od Asociace inovativního podnikání ČR, na Stavebním veletrhu IBF a veletrhu Coneco na Slovensku. Jak probíhal vývoj tohoto produktu?

Stejně jako u všech ostatních inovací. Protože máme zavedený a ustálený proces, může se práce na inovacích jevit jako nudná. Ale není tomu tak. Je to práce protknuta velkým množstvím emocí. Prvotní nadšení, pak přichází frustrace z překonávání překážek. Pochybnosti, zda se to skutečně podaří, střídá euforie z prvních úspěchů. Je tu také zkušenost objevování a navazování nových kontaktů. Při realizaci inovace se vyskytne spousta nepředvídaných situací, takže pevná struktura procesu je užitečnou a příjemnou podporou. Především ale práce na inovaci musí těšit, musíte vnímat tu radost z nového, jinak vám zůstane v paměti jen velká dřina.



Systém se neustále doplňuje. Jaké další novinky prošly vaším inovačním oddělením?

Zaměřujeme se především na vývoj systémových doplňků, které umožní eliminovat kritická místa na stavbě a umožní kompletní realizaci celé stěny. Zmínila bych zakládací tvárnici Ytong Start, která snižuje vzlínání vlhkosti při výstavbě a je využitelná v kombinaci i s dalšími zdicími materiály jiných výrobců. Protože instalace venkovních žaluzií je dneska již standardním požadavkem, vyvinuli jsme žaluziový kastlík, který usnadní instalaci tohoto prvku. Systém nyní zahrnuje i produkty pro vnější i vnitřní povrchové úpravy, které zlepšují celkové tepelněizolační vlastnosti a napomáhají kvalitnímu provedení stěny. Kladli jsme důraz také na snadnou aplikovatelnost a uživatelsky vstřícné použití.

Kam podle vás míří současný trend stavebnictví nyní?

Jsme přesvědčeni, že k větší mechanizaci, prefabrikaci a k automatizaci. Nedostatek pracovníků ve stavebnictví ani jinou cestu nepředurčuje.

Reakcí Xelly na tento trend jsou velkoformátové novinky. Jak probíhalo jejich uvedení na trh?

Obdobně jako u ostatních inovací. Cíl byl v tomto případě zaměřen na rychlou a hospodárnou výstavbu stěn budov s minimálním počtem pracovníků. Jedná se o nový způsob zdění s využitím mechanizace, kterou k materiálu zapůjčujeme.
Abychom zákazníky s novou technologii seznámili a získali jejich důvěru, kterou již máme u běžných produktů, stavíme na pilotních projektech, referencích, předváděčkách, zaškoleních na stavbách a v neposlední řadě také na technické podpoře.

Jaké další směry a trendy můžeme ve vývoji našich produktů očekávat?

Jsme připraveni se od mechanizace posouvat dále k automatizaci. Vstupenkou do této reality je projektování v systému BIM. Na tomto poli jsme udělali velký pokrok a připravili našim zákazníkům kompletní knihovní prvky sortimentu Ytong, Silka, Multipor včetně velkoformátových výrobků pro programy Revit, Archicad, Allplan.
Cílem není však pouze tato knihovna, ale provázanost BIM se stavbou. Naši kolegové z Xella Holandsko přinášejí na staveniště již kombinovanou realitu pomocí tzv. Hololens.
Kombinace BIM a holografických brýlí umožňuje mít všechny informace na staveništi dostupné v reálném čase. Tyto brýle přenášejí holografický model přímo na staveniště, který pak tvoří podklad pro výstavbu. Vede to k vyšší efektivitě výstavby, eliminaci chyb nebo také k řízení nákladů.

Děkujeme za rozhovor
-red-

Xella CZ, s. r. o.
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
tel.: 547 101 124, fax: 547 101 103
Infolinka 800 828 828
e-mail: ytonglinka.cz@xella.com
www.ytong.cz