Ještě v polovině dvacátého století byl jedním z hlavních faktorů, kterým se dokumentovala míra rozvoje společnosti, objem vyrobené, respektive spotřebované energie. Schopnost získávat energii z celé řady zdrojů umožnila lidstvu dosáhnout stávajícího stupně rozvoje. Přitom stále více lidí si uvědomuje skutečnost, že jedním z nejdůležitějších "zdrojů" energie pro budoucnost je energie nespotřebovaná - ušetřená.

Snižování spotřeby energií je jedním z rozhodujících faktorů určující úspěšnost průmyslové výroby. Míra energetické úspornosti při provozu je zároveň jedním z kriterií určujících hodnotu průmyslových výrobků, včetně budov. Starší budovy nebo i budovy nové, jejichž energetická náročnost nedosahuje současných standardů, se často stávají pro své majitele k noze přikovanou železnou koulí rostoucích nákladů.

Ve srovnání s ostatními průmyslově vyráběnými tepelnými izolacemi je výroba a distribuce minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny výrazně méně náročná na spotřebu neobnovitelných zdrojů surovin a energie. Při srovnání s ostatními druhy minerálních tepelných izolací dosahují obdobných tepelně technických parametrů již při cca poloviční objemové hmotnosti. To znamená, že pro její výrobu je třeba cca poloviční množství surovin a energie.

Je obecně známou skutečností, že největší množství energií, které spotřebováváme, je energie nutná pro provoz budov (cca 40 %) z toho většina (přes 50 %) tvoří energie nutná na vytápění. Pro snížení energetické náročnosti u každé budovy je vždy možné provést řadu opatření. Tato opatření můžeme rozdělit do dvou skupin:
1. úprava technického zařízení budovy (zvýšení účinnosti zařízení pro výrobu tepla, chlazení, větrání), jeho doplnění o systémy využívající obnovitelné zdroje energie atp.

2. Snížení ztrát tepla obálkou budovy (základová deska, fasáda, střecha, výplně otvorů).
Každé z dílčích opatření má svojí účinnost a návratnost (z hlediska vložených investic). Právě snížení ztrát tepla s pomocí zateplení je u naprosté většiny budov technologicky nejjednodušším, finančně nejdostupnějším a z hlediska finanční návratnosti nejefektivnějším opatřením.

Vážíme si všech projektantů, architektů i drobných stavebníků, kteří mají při návrhu a realizaci budov snahu o co nejvyšší míru optimalizace jejich energetické náročnosti. Domníváme se totiž, že jejich úsilí směřuje nejen k prospěchu budoucích uživatelů, ale i k prospěchu celé společnosti.

Součástí činnosti naší společnosti je i poradenská a konzultační činnost směřující k co nejefektivnějšímu využití potenciálu našich tepelných izolací při jejich používání ve stavebních konstrukcích. Se stejným úsilím se věnujeme stavbám velkým i menším. Naší snahou je, aby každá budova, ať již se jedná o rodinný dům či velkou výrobní halu, byla s použitím našich tepelných izolací zateplena co nejlépe. Nejen z hlediska závazných platných zákonů a technických norem, ale také z hlediska potřeb a požadavků uživatele.

S jakýmkoli technickým dotazem se můžete obrátit prostřednictvím elektronické pošty na
ursa@ursa.cz nebo na bezplatnou telefonní linku: 800 288 888.