Jedná se o podlouhlou jednolodní budovu s přístavkem a pěti patry. Z jedné strany na břehu slepého ramene řeky přiléhá k původním městským hradbám, z druhé strany se otvírá na Piaristické náměstí. Fasáda je bílá, zakončená stupni s klíčovými střílnami. Ve výši pátého podlaží se nachází kamenná deska s letopočtem výstavby. Zajímavostí fasády jsou tři různě velké obličeje vytesané z kamene, čtvrtý se nachází na západním štítu budovy od Slepého ramene řeky Malše. Váže se k nim pověst, že jde o sťaté hlavy lupičů, kteří chtěli vyloupit přilehlý kostel Obětování Panny Marie.

Tato krásná památka během posledních let chátrala a hledala nového investora. Provizorně se musela několikrát v posledních letech opravovat střecha. Dům přitom patří z hlediska památkové ochrany k tomu nejcennějšímu, co v centru Budějovic existuje. Velká solnice představuje opravdový historický unikát. Podle architekta Lubora Gregory z ateliéru Heritas, který působí při rekonstrukci objektu, se například vnitřními dřevěnými konstrukcemi řadí do té nejlepší společnosti.

Tento unikátní objekt se již brzy změní na restauraci, která vznikne v přízemí a v prvním nadzemním podlaží. Ve třetím podlaží vznikne zázemí například pro výstavy a podobné společenské akce a ve čtvrtém podlaží, přímo pod neobvykle řešeným krovem bude nově umístěno motocyklové muzeum, které se sem přesune z malé solnice. V malé solnici vznikne zázemí pro restauraci, lépe řečeno jeho část, protože památkáři požadují, aby unikátní dřevěné konstrukce velké solnice byly co nejvíce ochráněny před škodlivými vlivy.


Při výběru materiálů u rekonstrukce se muselo vzhledem k charakteru stavby postupovat velmi citlivě a bylo nutné dodržet její stávající profil. Unikátní dřevěné krovy zůstávají odhaleny veřejnosti a pohledovou část tvoří nekonvenční dřevovláknité desky Heradesign® vyráběné z dřevěné vlny pojené kaustickým magnezitem. Ty nabízejí vedle netradičního vzhledu i zajímavé stavebně fyzikální vlastnosti. Vedle designu se uplatňují i jako součást akustických opatření a uplatní se i jako protipožární konstrukce, a to i v prostorech s velkým mechanickým namáháním.
Za originálním návrhem rekonstrukce se skrývá Atelier ­Heritas – specialista na historické objekty a vše odborně zaštiťuje firma AUBÖCK České Budějovice jako generální dodavatel stavby.

K zateplení střechy jsou použity PIR izolační desky Puren, které mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti při minimální tloušťce λd = 0,022. U objektu solnice byla rozhodující výška stávající skladby, kterou bylo možno zvednout jen minimálně z důvodů okrasných štítů. Na pohledovou desku Heradesign® a Cetris desku je položena systémová parozábrana TOP DSB lepená ve spojích a nadkrokevně PIR izolační deska Puren Protect v tl. 80 mm s integrovanou DHV se samolepicími přesahy, která je kotvená přes utěsněné kontralatě do krokví pod úhlem 60 a 90 stupňů.
Při střešním sklonu 62° a 64° byla montáž a kotvení náročnější, převážně z důvodu použitých Cetris desek a pohledových desek Heradesign®, které se obtížně navrtávají. Ale i tohoto úkolu se profesionálně zhostila firma Střechy Bohemia, která prováděla celou pokládku nadkrokevního systému. Díky použití kontralatí a latí je zajištěna správná větrací mezera pod pálenou krytinou Tondach – Prejz, která zajišťuje funkční odvětrání střešního pláště a její dlouholetou životnost. Odbornou pokládku pálené krytiny provádí další člen ­Cechu KPT, stejně jako Střechy Bohemia, specialista na pokládku prejzové krytiny a přírodní břidlice, firma Vrňata & Žáčik.


„Solnice jako historický klenot prověří firmy od základu a kaž­dého kdo se na zachování objektu podílí. Zakázka není nikdy totožná, pokaždé jsou jiné podmínky, zadání a u Solnice to platí dvojnásobně, žádá si specifický přístup a cit. Z praxe nás to nutí vyvinout v celém kolektivu tenzi a pracovat rychle s absolutní přesností. Považujeme za zásadní zachovat estetický dojem, to je velmi důležité. Velké díky patří partnerům, kteří rychle a efektivně dodali materiál. Solnice jako dominantní historický klenot budí na první pohled respekt, avšak kontinuálně navazuje na přilehlou historickou zástavbu a nijak nenaruší městskou strukturu. Celkový dojem je více než dobrý a myslím, že jsme odvedli kus práce. Odnášíme si vzpomínky, nové zkušenosti a věříme, že poctivé řemeslo je nejlepším odkazem rodinné firmy. Za Střechy Bohemia jednatel Roman Kučera st.“

U takto unikátních historických objektů, je velmi důležitá volba realizačních firem, které musí být nejen na vysoké profesionální úrovni, ale také musí během realizace velmi pružně reagovat na změny a provedení všech detailů, které se během prací vyskytnou. U takovýchto objektů lze jen velmi těžce vše naplánovat předem a zahrnout do projektu a je nutné reagovat flexibilně během samotné realizace. U solnice je myslím zaručen skvělý výsledek a máme se na co těšit.

Architektonická část: Ateliér Heritas – Ing. Lubor Gregora
Generální dodavatel stavby: AUBÖCK České Budějovice
Realizační firmy: Střechy Bohemia s. r. o. – pokládka Cetris desek, Heradesign® a nadkrokevní izolace Puren®
Vrňata & Žáčik s. r. o. – pokládka pálené krytiny – Tondach prejz
…členové Cechu klempířů a pokrývačů

Více informací naleznete na:
www.puren.com/cz
www.puren.cz