Projekty budov zajišťujeme komplexně, to znamená, od architektonické studie, přes dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení po realizační projekt a návrh interiéru. Z důvodu náročné prostorové koordinace jednotlivých technologií byl následující projekt zpracován v BIMu, který se stále více prosazuje u náročných a složitých staveb.

Objednatelem studie „Nové haly v areálu provozní jednotky Praha Jih“ jsou České dráhy a. s. Komplex budov v provozní jednotce Praze Jih slouží pro zajištění provozního servisu, čištění, údržbu a vystrojení vlakových souprav osobní železniční dopravy.
Výstavba nové haly je pro České dráhy a. s. v Praze Jih klíčovou záležitostí. Stávající komplex hal je již nedostačující z hlediska počtu opravených vlakových souprav. Praha patří mezi hlavní vlakový uzel přesahující hranice České republiky.
Studie proveditelnosti řeší výstavbu nové „Opravárenské haly“ v areálu DKV Praha Jih. Nová hala je situována severozápadně od stávající haly 518.  V místě plánovaného objektu se v současnosti nachází odstavné koleje číslo 303 až 316 a stávající inženýrské sítě, které bude nezbytné odstranit nebo přeložit tak, aby bylo možné novou halu vybudovat.
Opravárenská hala se z hlediska funkce dělí na tři hlavní části.  Severní přístavek – myčka vlakových souprav, samotný objekt Opravárenské haly a jižní přístavek – dílny s administrativou.


Všeobecné informace:

 

-    Investor: České Dráhy a. s.;
-    Zpracovatel projektu: Na základě smlouvy o společnosti ARPIK Ostrava s. r. o. – opravárenská hala, SUDOP PRAHA a.s. – kolejové řešení;
-    Stupeň projektu: Studie proveditelnosti;
-     Zpracováno v programu: Autodesk Revit 2018.

Parametry haly:

-    Myčka vlakových souprav 92,1 x 10,7 m, celková výška 7,7 m;
-    Opravárenská hala 251 x 53,3 m, celková výška 12,3 m;
-    Dílny s administrativou 251 x 8,15 m a výška 8,9 m;
-    Zastavěná plocha 14 460 m2;
-    Obestavěný prostor 190 265 m3;
-    Počet zaměstnanců 120 hala + 20 v administrativě.

Technologické části:

-    2x mostový jeřáb;
-    Pevné prohlížecí lávky s výsuvnou částí;
-    Mobilní prohlížecí lávky;
-    Odsuvná část kolejí v délce 6 m;
-    Technologie myčky;
-    Stabilní hasicí zařízení;
-    Odklápěcí trakce;
-    Fotovoltaika + solární panely;
-    Vzduchotechnika pro vytápění prohlížecích kanálů;
-    Odsávání WC a zbrojení vodou;
-    Rozvody stlačeného vzduchu;
-    Elektrické předtápěcí stojany.


Stavební řešení:


Vnitřním prostorem Opravárenské haly vedou čtyři koleje očíslované 701-704. Podlaha je ve dvou výškových úrovních. Na západní straně v šířce 6 m a na východní straně v šířce 10 m je výška podlahy ±0,000. Ve zbývající části je výšková úroveň podlahy -0,900. Toto výškové řešení podlah umožní přístup k podvozkům vlakových souprav prostřednictvím prohlížecích kanálů.
Hlavní nosný systém Opravárenské haly včetně severního i jižního přístavku je tvořen sloupovým železobetonovým skeletem s osovou vzdáleností sloupů 6 m.
Objekt je založen pomocí velkoprůměrových pilot Ø 900 mm, které jsou ukončené obdélníkovými kalichovými patkami. Piloty o průměru 900 mm budou také umístěny pod prohlížecími kanály. Podlaha je navržena ze železobetonu tl. 300 mm. Plánované zatížení podlahy je 25 t/m2. Opláštění haly tvoří fasádní panely s minerální izolací, do kterých budou vsazena hliníková okna pro osvětlení haly. Dále z provozních důvodů bude soklová část vytvořena prefabrikovanými betonovými panely minimálně 2 m nad podlahu.
Nosnou část střechy tvoří železobetonové sedlové a pultové vazníky. Střešní konstrukce, uložená na vaznicích, byla navržena ze střešních panelů. Opravárenská hala bude prosvětlena obloukovými polykarbonátovými světlíky.
Průjezd vlakových souprav halou umožňuje 8 vrat, umístěných na východním a západním průčelí. Vrata jsou navržena jako spirálová s rozměry 5,0 x 6,0 m. Do severního přístavku, myčky vlakových souprav, vedou dvoje vrata s rozměry 5,0 x 4,9 m.

Ing. Jaroslav Mikulín

ARPIK OSTRAVA s. r. o.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel: +420 595 132 005
e-mail: arpik@arpik.cz
www.arpik.cz