Čtvrteční program sestával celkem z pěti dopoledních a třech odpoledních přednášek. První se zabývala teorií koroze obecně a měl ji připravenu vedoucí výzkumu a vývoje Ing. Vlastimil Matoušek. Na tuto navázal vedoucí vývojové skupiny Ing. Michal Škrabana, který se zabýval ochranou proti korozi. Povrchovou ochranou ocelových konstrukcí se dále zabýval Ing. Jaroslav Duroň. Na něj navázal Ing. Jiří Sedlář s tématem povrchové ochrany dopravních prostředků a zařízení. Závěr dopoledního programu patřil řediteli pro strategické projekty, Ing. Zdeňkovi Tůmovi, který prezentoval na téma práškové nátěrové hmoty.


V odpolední části po vydatném obědě byly v pořadí 3 přednášky externistů. Vady nátěrů prezentovala Ing. Hana ­Geiplová ze SVÚOM s. r. o., aplikační zařízení pro nanášení nátěrových hmot odbornému publiku představil Jiří Gerlich z firmy Media CZ s. r. o. Velmi zajímavou i vtipnou prezentaci si připravil Ing. Zdeněk Řezníček z akciové společnosti AIRCRAFT INDUSTRIES, který se zabýval praktickými poznatky s použitím nátěrových systémů COLORLAK v leteckém průmyslu.
Odpolední neformální program nabídl účastníkům možnost vybrat si ze tří prohlídek. Džungle na dosah byla k vidění v Teráriu, v rámci expozice Živá voda si hosté mohli prohlédnout sladkovodní ryby a ostatní pak měli příležitost poznat dávnou minulost, vyzkoušet si střelbu z luku, hod oštěpem či ražení denárů při prohlídce ­Archeoskanzenu. ­Neformální  program pokračoval až do pozdních večerních hodin, kdy byla připravena degustace vín a cimbálová muzika Bále­šáci.
V pátek byla pro zájemce připravena prohlídka provozu a laboratoří v areálu COLORLAKu a individuální konzultace. „Na letošní úspěšný první ročník odborné konference COLORLAK MASTERS 2018 bychom rádi navázali i v budoucích letech,“ dodal závěrem Ing. Mojmír Olšer, generální ředitel COLORLAK a.s.


Za naši redakci děkujeme za pozvání a již nyní se těšíme na další ročníky s přáním, aby byly stejně tak zajímavé a úspěšné jako ten letošní.

COLORLAK, a. s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
tel.: 800 145 555
e-mail: info@colorlak.cz
www.colorlak.cz