Zájem o realizaci železobetonových monolitických konstrukcí vzrůstá. Svědčí o tom nejen řada rozestavěných bytových, administrativních a víceúčelových projektů, ale také naše návštěva u společnosti Terracon, která se na jejich výstavbu úzce specializuje. Potvrzuje to ředitel společnosti, Ing. Pavel Bartoň když na náš dotaz, zdali se pozitivní čísla ve stavebnictví promítají i do činnosti Terraconu, říká:

„Ano. Objem námi realizovaných zakázek je nyní skutečně vyšší ve srovnání s uplynulým rokem“.

Jaké to na vás klade nároky?

Řekl bych, že zcela mimořádné. Potýkáme se dlouhodobě s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a nyní mnohdy i s nedostatkem určitých materiálů. Nároky investorů na kvalitu a včasné dodání díla přitom rostou.

Apartmány Bedřichov

To je ale v přímém rozporu. Není tomu tak?

Bohužel je. Kvalifikace a tím i kvalita dělnických profesí klesá. Bojujeme s tím, jak se dá. Vše se snažíme stavět na zvyšování odpovědnosti vedoucích našich pracovních čet, kteří mají nad pracovníky dělnických profesí odborný dohled. Mnohdy se však jedná o zahraniční dělníky, jejichž jazykové znalosti i odborné schopnosti nejsou na patřičné úrovni. Veškeré činnosti pak trvají déle, než je běžně obvyklé. Přitom požadavky na odměňování pracovních čet se zvyšují. Nemusím jistě zdůrazňovat, že to má neblahý dopad na efektivitu výroby i ekonomické ukazatele naší činnosti.

Čím lze této situaci úspěšně čelit?

Veškeré tyto okolnosti nás nutí klást stále větší důraz na důkladné plánování naší výroby, dopravy, dodávek materiálů i personální zajištění staveb. Ve skutečnosti to znamená, že již nyní připravujeme stavby, které se budou zahajovat v průběhu počátku příštího roku. Poptávek je hodně. My se toho snažíme využít k navázání dlouhodobější, trvalé spolupráce s našimi investory.

Takže pokud za vámi někdo přijde s požadavkem na zahájení stavby například za měsíc, má „takříkajíc“ smůlu?

Ano. V současné době je tomu, bohužel, přesně tak.

Polyfunkční budova Pankrác – Mayhouse

Jaké pro vás stěžejní stavby nyní realizujete?

V současné době realizujeme pro divizi 6 Metrostavu výstavbu tří objektů bytového souboru s názvem AALTO Cibulka. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost Step Praha a developerem akce je společnost YIT. Ve velmi zajímavé a klidné lokalitě na Praze 5 zde vzniká celkem 250 nových, moderních bytů.
Další zajímavý bytový projekt realizujeme na Praze 10 – Strašnicích pro společnost Casta Písek. Zde stavíme hrubou stavbu nadstandardního bytového domu s názvem Červený Dvůr. Obsahem projektu je vybudování celkem 15 bytů různých velikostí od 2+kk až po 6+kk.
Pro společnost Geosan dokončujeme hrubou stavbu bytového projektu, který nese název Element Letňany. Jeho součástí je vybudování celkem 107 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 3+kk. Velmi lukrativní bytový projekt s názvem Churchill Square v prestižní lokalitě Vinohrad na Praze 2 stavíme v blízkosti Vysoké školy ekonomické pro společnost Hinton. Bytový dům se vyznačuje nápaditou architekturou a nabízí byty o velikosti 1+kk až 4+kk. Nedaleko centra Prahy na Argentinské ulici dále realizujeme pro společnost Swietelsky víceúčelový projekt s názvem Vivus Argentinská. Předmětem akce je výstavba celkem sedmi více­účelových budov, přičemž převážná jejich část bude využita pro bydlení. Posledním bytovým projektem, který bych rád zmínil, je realizace další etapy úspěšného bytového projektu s názvem Tulipa Třebešín. První dvě etapy obytného souboru mají již v užívání noví vlastníci bytů a na výstavbě čtvrté etapy nyní usilovně pracujeme. Mimo Prahu stavíme bytové apartmány v oblíbeném centru lyžařů – v Bedřichově. Zde postupně vznikne celkem 40 nových horských apartmánů ve dvou bytových domech.

Zdá se, práce na bytových projektech vám odčerpaly téměř všechny výrobní kapacity…

Všechny ne, ale určitě jejich velmi podstatnou část. Přesto jsme vedle těchto pro nás klíčových akcí stihli realizovat i celou řadu menších staveb. Z těch, které bych rád zmínil, je výstavba retenční nádrže v Jirnech, dále výstavba monolitické opěrné zdi v Teplicích a pro společnost Swietelsky nyní provádíme základovou desku trafostanice papíren Mondy ve Štětí. Nemohu také nezmínit dokončení velké stavby pro výrobce pneumatik, společnost Nexen Tire v Žatci.

Jaké stavby vás čekají v nejbližší budoucnosti?

V současné době zahajujeme bytový projekt Karlínské Dvory, konkrétně jeho druhou etapu. Tuto stavbu realizujeme společně se společností Zakládání staveb. Pracujeme tu na výstavbě spodní části stavby. Uplatňovány jsou zde tzv. rozpírané milánské stěny a práce probíhají ve velmi stísněných podmínkách.

Jaké bednění uplatňujete při výstavbě monolitických konstrukcí?

V tomto ohledu dlouhodobě spolupracujeme se společností Česká Doka bednicí technika s. r. o. Její bednění využíváme na všech našich stavbách.

Bytový dům Primátorská

Získala některá z vámi realizovaných staveb v uplynulém období např. ocenění odborné veřejnosti?

Ano. V nedávné době nás oslovil Doc. Ing. Jan Vítek, CSc., zdali bychom nepřihlásili námi realizovaný objekt s názvem Palác Národní do mezinárodní betonářské soutěže. Na naše doporučení jej nakonec do soutěže přihlásil generální dodavatel stavby, společnost Hinton a. s. Velmi nás potěšilo, že v silné mezinárodní konkurenci tato stavba získala ocenění za třetí místo.
Obdobnou stavbou je Šporkovský palác, který se stal v letošním roce stavbou roku.

Jak vidíte vaši nejbližší budoucnost?

V současné době pociťujeme v našem oboru výstavby železobetonových monolitických konstrukcí zvýšenou poptávku investorů. Jak již jsem zmínil výše, již nyní připravujeme akce, které zahájíme na počátku příštího roku. Věřím, že se nám podaří upevnit spolupráci s našimi tradičními investory a plánovat s nimi naše i jejich aktivity tak, abychom mohli zajistit trvale udržitelný rozvoj naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
terracon@terracon.cz
www.terracon.cz