Na trhu je již téměř čtvrtstoletí a zakládá si na vysoké kvalitě a spolehlivosti. I ohromné ocelové konstrukce je schopna dodat v dohodnutém termínu díky své velké výrobní kapacitě, kdy měsíčně vyrobí ocelové konstrukce o celkové hmotnosti až 1000 tun. Zajišťuje také povrchovou úpravu oceli formou tryskání, lakování a žárového zinkování. Její poslední zajímavou referencí jsou dodávky ocelové konstrukce objektu Body in White v Nitře.

V září 2016 byla zahájena výstavba automobilky Jaguar Land Rover v Nitře s rozpočtem 1 mld. liber a roční kapacitou 150 tis. automobilů.

Firma Signum se podílí na dodávkách ocelové konstrukce objektu Body in White (BiW), v celkovém rozsahu 2 400 t.

Ocelová konstrukce střechy byla rozdělena mezi 3 dodavatele, naší dodávkou byly konstrukce mezi osami R-J/6-11, J-F/6-10 a F-A/5-10.

Prováděcí  projekt byl zhotoven projekční kanceláří FEVIA a předáván postupně během realizace zakázky. V průběhu zpracování prováděcího projektu byla technická řešení konzultována se všemi výrobci tak, aby bylo možné zjednodušit výrobu a uspořit čas. Ve fázi zpracování dílenské dokumentace se prostřednictvím vzájemné výměny 3D modelů mezi sousedními výrobci odsouhlasovaly i návaznosti v hraničních místech konstrukce.

Celkový rozměr haly je 280 x 330 m a je tvořena osovým rastrem 20 x 20 m. Světlost haly je 8 m a výška v místech střešních nástaveb dosahuje 19 m.


Konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými průvlaky délky 20 m a výšky 3 m, na kterých jsou uloženy příhradové vaznice v rozteči 5 m. Průvlaky tvoří úžlabí střechy, horní pásy vaznic jsou zalomeny a vytváří spád střešních rovin. Konstrukce je na betonové sloupy uložena pomocí kotevních stoliček. Po výškové a směrové rektifikaci byla přivařena k zabetonované desce montážním svarem.  Příhradové nosníky jsou tvořeny z válcovaných profilů HEA, HEB, HEM, ztužení je navržené ze čtyřbokých uzavřených profilů. Na ztužení se podílí taktéž světlíkové výměny z profilů HEA a IPE.

Protikorozní ochrana konstrukce je tvořena 160 mikrometry polyuretanového laku v odstínu RAL 7043. Konstrukce technologických nástaveb – plantroomů je navíc opatřena protipožárním nástřikem na odolnost R60. Dodavatelem nátěrových hmot je společnost Hempel.

Ocelové konstrukce byly vyrobeny v závodě firmy Signum v Hustopečích a namontovány v období 12/2016 – 3/2017.

Úzkou spoluprací všech zúčastněných stran a dodavatelů bylo možné vyhovět náročným požadavkům investora.

SIGNUM spol. s r. o.
Ocelové konstrukce
Nádražní 41, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 811 111, fax: 519 811 102
e-mail: info-ok@signumcz.com
www.signumcz.com