Snahou měst a obcí je nejen regulace dešťových srážek, ale i zachování čistoty vodních toků a ochrana zdrojů pitné vody. S narůstající zástavbou přibývají i výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod. Současně je tak vyvíjen tlak na vlastníky stavebních objektů k vybudování domovních kanalizačních přípojek.

Kanalizační přípojky

slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizace, přičemž celá stoková síť je následně napojena na čistírny odpadních vod. Výsledkem není jen snížení znečištění vody, ale i zlepšení kvality samotného bydlení, protože na pozemcích již nemusí být umístěny septiky. Netěsnosti domovních přípojek mohou způsobit znečištění podzemních vod a mohou narušit ochranu základů jednotlivých nemovitostí. Nejčastější poruchy těsnosti domovní přípojky se vyskytují v místě napojení přípojného potrubí na hlavní stoku. Toto bývá způsobeno jednak nekvalitně uloženým potrubím a s tím souvisejícími špatně provedenými spoji nebo netěsností samotné kanalizační šachty. Znečištění podzemních vod lze předcházet umístěním revizní šachty.


Revizní šachty

Příkladem mohou být revizní šachty Wavin Tegra, které jsou vyrobeny z plastu a jsou již mnoho let úspěšně používány v celé Evropě. Dodávají se jako stavebnice, což umožňuje kombinovat sestavu jednotlivých komponent podle konkrétního požadavku. Jednotlivé části šachet jsou pak spojeny speciálními těsněními, která zaručují 100% vodotěsnost šachty.
Základní částí šachty je šachtové dno, které má výborné hydraulické vlastnosti, vysokou odolnost proti oděru a vysokou samočisticí schopnost. Šachtová dna kanalizačních šachet TEGRA 425 jsou navíc opatřena tzv. integrovanými výkyvnými hrdly, která umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5° v každém směru, a tím eliminovat nepřesnosti při pokládce kanalizačního potrubí.
Další částí šachty je šachtová roura, která slouží k prodloužení šachty do požadované výšky. Šachtovou rouru lze v případě potřeby libovolně zkracovat nebo prodloužit pomocí spojky. Dlouholeté výzkumy prováděné firmou Wavin ukázaly, že pro šachtovou rouru je nejvhodnější použít plastovou zvlněnou rouru, tzv. vlnovec. Vlnovec je díky své flexibilitě schopen zpracovávat vertikální pohyby a tlaky, které se vyskytují v půdě vlivem klimatických podmínek a vlivem dodatečného zatížení např. ve vozovce. Zároveň díky svému vlnitému povrchu vytváří dostatečné třecí síly, které bezpečně udrží šachtu ve zhutnělé zemině i při vysoké hladině podzemní vody bez nutnosti obetonování.


Praktické použití revizní šachty Tegra

V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce silnice I/48, která do roku 2020 povýší silnici vedoucí z Rybí do Rychaltic na plnohodnotný úsek dálnice D48. Tato dálnice tvoří v rámci Moravskoslezského kraje velmi důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Silnice I/48 byla dosud provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, rekonstrukce ji však přinese střední dělicí pruh, svodidla vyšší zádržné úrovně, upravené povrchy, vodorovné dopravní značení a novou kanalizaci. Pro její výstavbu byly vybrány plastové kanalizační šachty ­Wavin Tegra 600 (cca 100 ks) a Wavin Tegra 1000 NG (cca 80 ks). Šachty o průměru 600 a 1000 mm jsou zde umístěny střídavě. Velkou výhodou těchto šachet je snadná a rychlá montáž a integrovaná výkyvná hrdla, která umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5 ° do všech směrů.
Malé revizní šachty Tegra 425 se stále častěji prosazují také do menších projektů. Příkladem může být výstavba rodinných domů v obci Čechovice u Olomouce.

www.wavin.cz