Chata je řešena jako dřevostavba na soklu z pohledového betonu. Do sklepa přivádí světlo zabetonované skleněné tyče z nedaleké sklárny. Fasáda je obložena cementotřískovými deskami.

Svou hmotou a umístěním nenarušuje stávající zástavbu. Chata stojí uprostřed pozemku v místě, kde se prudký svah zmírňuje a vytváří terasu. Hmota domu je vysazena až na hranu této terasy tak, aby okna skýtala nerušený výhled na nedaleký Klínovec. Mezi domem a hranou terasy (terénním zlomem) je ponechán přibližně 1 m z důvodu snadného průchodu kolem domu a jednoduššího založení základů.


Hřeben střechy je orientován kolmo ke svahu – toto řešení je zvoleno s ohledem na zdůrazněný požadavek dobrého výhledu, byť bylo původně uvažováno o orientaci rovnoběžné s ohledem na začlenění hmoty domu do okolní krajiny. V lokalitě již dnes nicméně stojí i jiné domy s kolmou orientací hřebene (např. na sousedním severním pozemku je taková novostavba).
Druhé podlaží domu je propojeno s komunikací přes dřevěný most, který umožňuje pohodlný přístup do domu i v zimním období. Motiv mostu je v dané lokalitě rozšířeným tradičním prvkem stavitelství – prvkem praktickým i estetickým. Pro parkování je uvažován pruh vedle komunikace v návaznosti na přístupový most. Pruh bude zpevněn a lokálně rozšířen.
Dům je jednoduchý dvoupodlažní se sedlovou střechou. Hmota domu stojí na soklu, polozapuštěném do terénu, dům je částečně podsklepen. Sokl a samotná hmota domu jsou materiálově pojednány odlišně tak, aby dům svou výškou nepůsobil příliš hmotně. Sokl je uvažován v provedení z pohledového betonu. Fasáda domu je pak navržena v provedení z tmavého obkladového materiálu – např. Heraklit či prkenný obklad. Okna a jejich ostění jsou kontrastní – bílé – také toto pojetí je odkazem na místní tradiční architekturu. Sedlová střecha domu je uvažována v provedení z tmavé plechové krytiny, nejlépe falcovaných plechových pásů. Střecha má minimalizované přesahy – v místě je toto řešení časté, předchází totiž poškození střechy silným větrem. Krytá přístupová lávka je obložena bílou plechovou krytinou, a ladí tak s pojednáním oken.

majo architekti