Prostupy („průchodky“) jsou bezpečnostní a protipožární ucpávky trubek a kabelů v místě průchodu vnějšími nebo vnitřními stavebními konstrukcemi. Cílem prostupů a průchodek je pak profesionální zajištění trvalé vodotěsnosti, plynotěsnosti a protipožární bezpečnosti.

Prostupy stavebními konstrukcemi – problematika

Těsnicí systémy pro potrubí a kabely slouží k prostupu (průniku) potrubí nebo kabelů z venkovní strany do vnitřní části objektu. Zabraňují přitom pronikání tlakové vody, vlhkosti a plynu do objektu. Tyto těsnicí systémy se používají i pro prostupy vnitřními stěnami, podlahami a ve speciálních situacích. Výjimkou nejsou ani aplikace jako např. mnohonásobné prostupy, atypické prostupy a servisní nebo kabelové kanály.
Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy potrubí a kabelů do objektů (resp. i uvnitř objektů) nejsou používány správně navržené těsnicí systémy. Prostupy se tak často na stavbách řeší nevhodným způsobem, např. aplikací montážní pěny nebo za použití nekvalitních materiálů. Následně dochází k problémům v podobě průniku vlhkosti a spodní vody do objektů. Nutno dodat, že nejlevnější řešení prostupů bývají nakonec pro novostavby i rekonstrukce téměř vždy nejdražší. Krátké životní cykly zvyšují náklady na údržbu a levné řešení se tak může proměnit v příčinu dodatečných nákladů.
Následná oprava prostupů je mnohem komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup použil již při výstavbě. Důležité je řešit prostupy, zejména pak technologii jejich realizace, již v projektové fázi! Předejde se tak improvizovaným řešením prostupů do již hotové stěny, které je mnohem dražší než včasné umístění speciálních pažnic již při stavbě konstrukce!
Prostupy do objektu zajišťují ochranu majetku před poškozením. Cílem je realizovat bezpečné a trvalé vodotěsné prostupy do objektu nebo v rámci daného objektu. V našem sortimentu naleznete řešení pro všechny typy aplikací včetně projekční podpory a technických konzultací.


Základní dělení hydroizolací v návaznosti na prostupy

Bílá vana – vodonepropustný beton
Bílá vana je betonová konstrukce, která kromě nosné funkce plní i funkci hydroizolační. Tu zajišťuje vodonepropustný stavební beton, který má „bílou barvu“. Riziková místa konstrukce z monolitického betonu jsou prostupy potrubí, kabelů a jiných inženýrských sítí do objektu. Trendem řešení prostupů je co nejméně narušovat celistvost monolitické konstrukce.
Pokud se jedná o novostavbu, technicky i finančně nejvýhodnější je využít pro přípravu prostupu v konstrukci prostupových pažnic a prostupových tvarovek. Pro rekonstrukce je možné využít jádrového vrtání nebo celou řadu předstěnových montáží.

Černá vana – plošná hydroizolace
Černá vana je taková konstrukce základových desek nebo svislých obvodových stěn, které sice splňují statické požadavky, ale tyto materiály jsou vodopropustné (např. běžný železobeton, keramické tvárnice, vápenopískové tvárnice, cihly atd.). Tyto materiály je tedy nutné chránit před pronikáním tlakové i netlakové vody do objektu. Nejčastěji používanými hydroizolačními materiály jsou modifikované asfaltové pásy a nátěry, nebo různé druhy fólií (nejčastěji PVC fólie).
Technicky, ekonomicky i logisticky nejvýhodnější je začít řešit prostupy již při výstavbě konstrukce (novostavby). V těchto případech můžeme použít pro přípravu prostupu v konstrukci, stejně tak jako u „bílých van“, prostupových pažnic a prostupových tvarovek. Pro rekonstrukce je možné využít jak jádrového vrtání, tak předstěnových montáží. Pažnice pro černou vanu jsou poměrně snadno rozpoznatelné. Pro návaznost na hydroizolační souvrství slouží pažnice s různými typy límců nebo pažnice s pevnou a volnou přírubou.

Blešno – oprava improvizovaných a nefunkčních prostupů formou předstěnové montáže


Jsou opravdu prostupy horkým bramborem? – praktické zkušenosti z realizace

Fáze projektování
Vše začíná u projektu! Pokud se projektant řešení prostupů v jakémkoliv stupni dokumentaci vyhne a ty pak nejsou ani ve výkresech a už vůbec ne ve výkazech výměr, připouští tím improvizaci například montážní pěnou. Mnohdy stačí jen málo, například napsat, že budou použity systémové prostupy.

Fáze naceňování
Ve fázi rozpočtování stavby je velmi důležité prostupy neopomenout nacenit. V tuto chvíli jsme připraveni rozpočtáři pomoci s rozklíčováním a specifikací.

Fáze výběru dodavatele
Často se tento krok posouvá do stavební buňky a je v rukou stavbyvedoucího. Důležité je si uvědomit, že neexistuje univerzální řešení a každá stavba má svá specifika. Bohužel i při výběru prostupů je cena až na prvním místě. Důležité je, aby se porovnávalo porovnatelné a hlavně, aby se prostupy nenechávaly na poslední chvíli. Zde se často stává chyba při přípravě otvoru, kdy se použije například KG potrubí pro vybednění otvoru. KG je ale měkké a při betonáži se může zbortit a následné ucpání je buď nemožné nebo velmi drahé. Lepší je použít standardní pažnice s návazností na hydroizolaci, případně speciální tvarovky kompatibilní s KG/HT potrubím. Zde razíme heslo „je důležité mít možnost ­volby“.

Fáze realizace – příprava otvoru
Jak už padlo v předchozím odstavci, není dobré nechávat řešení tak důležitého detailu, jako je vodotěsný a plynotěsný prostup, na poslední chvíli. Často se musí vyrábět řešení na míru, které chvilku trvá. Když tlačí čas, často se stavba uchyluje ke kompromisům, což je velmi riskantní a do budoucna se tento krok může i značně prodražit. Celá řada přípravářů a stavbyvedoucích se už spálila a řešila nějakou tu nepříjemnost se zatečením do stavby. Proto již dnes využívají naše technické oddělení, které je schopné najít správné řešení, a to třeba i osobní konzultace přímo na stavbě. Díky velmi širokému portfoliu výrobků umíme projekty optimalizovat. Stává se i to, že za stejné nebo nižší peníze vybereme produkty s lepšími technickými parametry a delší zárukou.

Fáze realizace – ucpání otvoru
Finální a zdánlivě ta nejjednodušší fáze. Může to být finální a zdánlivě ta nejjednodušší fáze, ale chce to trochu plánování. Jednoznačně doporučujeme, aby těsnicí vložky montoval ten, kdo vede potrubí nebo kabely. Jak ale dotyčný vybere správnou těsnící vložku? Měla by mu ji dát stavba. My, jako odborníci na dané téma, pomůžeme přípravě stavby vybrat optimální řešení, které následně stavba nakoupí a dále rozdává jednotlivým profesím tak, jak přicházejí. Tím se vyhne tomu, že si každý dělá s tím, co zná. Jeden použije těsnicí vložku, druhý montážní pěnu a třetí třeba nic.

Oválný otvor vzniklý zabetonováním a následným vybouráním KG potrubí

Závěrem – nebojte se prostupy řešit!

Co dodat? Důležité je nebát se prostupy řešit, ale zachovat si patřičný respekt. Tam, kde voda dnes není,  může se zítra objevit. Dodatečná řešení jsou vždy dražší.
Projektanti! Neexistuje univerzální řešení, ale nemusíte se učit nové technologie. Stačí vědět, kde a koho se zeptat. Napište nám nebo zavolejte a většinu práce za vás uděláme!
Stavbo! Nesnažte se improvizovat v tak důležitém detailu, jakým je bezesporu prostup, který chrání stavbu před spodní vodou. Oprava je vždy dražší nebo dokonce nemožná. Máme pro vás možnost volby vždy z několika výrobků, které jsou vhodné pro dané zadání. Naší prací je optimalizace zadání tak, abyste dostali za rozumné peníze to nejlepší řešení.
Těšíme se na vaše zadání a rádi s vámi budeme komunikovat způsobem, jaký se vám nejvíce zamlouvá, třeba přímo na vaší stavbě.

Za společnost GEROtop, oddělení prostupy.cz
vedoucí oddělení Michal Fryš

GEROtop spol. s r. o.
tel.: 485 148 723
mobil: 777 166 813, 777 166 834
e-mail: prostupy@prostupy.cz
www.prostupy.cz