Pokud zvážíme změny klimatických podmínek, musíme se ptát, jaký dopad mají systémy tepelných čerpadel na snižování emisí skleníkových plynů. V takovém případě je třeba brát v potaz spotřebu energie na vytápění budov a její přenos tam, kde je využívána.

Příkladem budiž kotle na fosilní paliva, které jsou jedním z největších zdrojů CO2 a dalších skleníkových plynů, ale jejichž účinnost je malá. Naproti tomu systémy elektrického vytápění produkují CO2 pouze za provozu a ve velmi omezené míře.

Systémy domácího vytápění a ohřevu vody voda-vzduch, jako Panasonic Aquarea, patří mezi ty, které doporučuje asociace Energies et Avenir pro svou výkonnost a redukci emisí CO2 jakožto dlouhodobě využitelné systémy.  

Nejnovější informace této asociace ukazují, že systémy tepelných čerpadel jasně vedou v oblasti „šetrného vytápění”, neboť produkují jen 24 tun CO2 ročně z pohledu „sezónního průměru”, jak ukazuje následující tabulka, která srovnává tepelná čerpadla s elektrickými přímotopy a kotle na tuhá paliva (přírodní plyn, propanbutan či domácí paliva). Níže uvedená čísla vypovídají o dopadu COP (neboli koeficientu účinnosti) na vylučování CO2 s ohledem na nové vybavení.

Panasonic Aquarea: ideální řešení pro vytápění a chlazení domova a ohřev vody v nových i starých budovách

Aquarea, jež je na čelním místě v oblasti energetického pokroku, se jednoznačně řadí mezi tzv. zelené systémy vytápění a klimatizace. Aquarea je jedním ze systémů nové generace, které využívají obnovitelný a bezplatný zdroj energie  – vzduch – pro vytápění či chlazení domova a ohřev vody. Tepelné čerpadlo Aquarea představuje mnohem pružnější a úspornější alternativu oproti tradičním kotlům na tuhá paliva.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Aquarea od Panasoniku umožňuje až 78% snížení nákladů na energii ve srovnání se systémy elektrického vytápění. Systém Aquarea 12 kW má koeficient účinnosti 4,67, což znamená, že na každý spotřebovaný kW příkonu připadá 4,67 kW energie, tedy o 3,67 kW více než u konvenčního systému elektrického vytápění. To představuje 78% úsporu. Spotřebu lze dále snížit připojením solárních panelů k systému Aquarea.

O asociaci Energies et Avenir
Energies et Avenir spojuje společnosti zabývající se vytápěním budov a jejich chlazením i ohřevem vody. Zastupuje dodavatele energie, organizace zabývající se stavbou budov, jejich údržbou a obsluhou a výrobce a distributory uvedených zařízení.

Cílem asociace je propagace řešení, která umožní využívat všechny možné zdroje energie a chopit se rozvojových strategií, které se nabízí. Společně s klíčovými hráči  energetického a stavebního sektoru se rovněž snaží podporovat jejich zavádění a následné využívání. Energies et Avenir je renomovaných expertem v oblasti topných systémů pro budovy a styčným bodem pro vládní organizace.

Společnost Panasonic ­Heating and Cooling Systems je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů. V tomto oboru má přes 30 let zkušeností, své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila na 100 miliónů kompresorů. V současné době firma vyrábí čtyři řady systémů pro vytápění a klimatizaci pro domácnosti, kanceláře, firmy i průmyslové využití. Zvláštní důraz klade Panasonic na kvalitu svých systémů, které se vyznačují důmyslným provedením i důrazem na kvalitu vzduchu. Přitom splňují náročné požadavky na spotřebu energie, šetrnost k životnímu prostředí i hlučnost.