Moderní domácnosti totiž díky automatickým pračkám a myčkám produkují stále teplejší odpadní vodu. V současnosti asi nejrozšířenější potrubí z PVC, jehož teplotní odolnost dosahuje maximálně 60°, přestávají tedy v mnoha případech vyhovovat.

Projektanti a stavitelé se z tohoto důvodu stále častěji uchylují k použití potrubních systémů vyrobených z polypropylenu. Polypropylenové potrubí totiž kromě vyšší teplotní odolnosti nabízí celou řadu dalších výhod. Stavební firmy i investoři například ocení možnost manipulace a instalace potrubí i při velmi nízkých teplotách, což zamezí zbytečným průtahům při realizaci stavby. Mráz sice nevadí většině plastů, a tak je lze skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty, ne s každým však lze i manipulovat. Například u potrubí z PVC se jeho odolnost proti prudkým nárazům s klesající teplotou (zvláště okolo 0 °C a při teplotách nižších) snižuje. Z těchto důvodů se nedoporučuje provádět pokládku PVC potrubí při teplotách pod 5° C. Zvýšenou pozornost při nízkých teplotách je potřeba dávat také při řezání a vrtání PVC.


Manipulace a pokládka potrubí z polypropylenu

Naproti tomu s potrubím vyrobeným z polypropylenu je možné bez obav manipulovat i při velmi nízkých teplotách až -20 °C. Samotná pokládka tohoto potrubí je za velmi nízkých teplot omezena zejména hutnitelností obsypu, ne však vlastnostmi samotného potrubí. Pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí z polypropylenu mělo pokládat do teploty -5 °C. Pro funkčnost celého systému je právě zhutnění obsypu velmi důležité, proto je důležité při nízkých teplotách požadovaný stupeň zhutnění obsypu důsledně kontrolovat. Rizikem může být rovněž těsnění, které při teplotě kolem -10 °C může ztrácet svou elasticitu. Proto doporučujeme skladovat těsnění odděleně v pokojové teplotě.

Polypropylen v praxi

Dobrým příkladem kanalizačního potrubí z polypropylenu může být systém Wavin KG 2000. V porovnání se svým předchůdcem z PVC má vyšší kruhovou tuhost SN10, vyšší odolnost vůči abrazi a také vyšší těsnost. Zatímco běžné potrubí z PVC má těsnost 0,5 bar, tak systém Wavin KG 2000 byl testován až na hodnotu 2,5 bar, a díky tomu může být použit i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody. KG 2000 nabízí také patentovaný těsnicí systém, který je tvořen hrdlem se speciálně tvarovanou drážkou a těsnicím prvkem se třemi břity. Výsledkem je trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem.


Normy a předpisy pro výrobu potrubí

Potrubí KG 2000 je vyráběno dle normy ČSN EN 14758, která povoluje použití minerálně zesíleného polypropylenu (PP-MD), díky čemuž jsou trubky mimořádně robustní a houževnaté.
Pro běžné potrubí z polypropylenu ovšem platí výrobní norma ČSN EN 1852-1, která použití minerálních modifikátorů zakazuje. Potrubní systémy vyráběné podle obou norem se shodují, pokud jde o rozsah použití. Rozdílem je ovšem použití recyklátů. Pro potrubí z PP dle normy ČSN EN 1852-1 smí být dodatečně použit také recyklovaný materiál a recyklát. Při formování směsí z PP-MD dle normy ČSN EN 14758-1 není přípustné použití recyklovaného materiálu a recyklátu. Při porovnání požadavků kladených na potrubní odpadní systémy dle obou norem se zjistilo, že pro trubky a tvarovky z PP-MD (KG 2000) dle ČSN EN 14758-1 se musí provádět větší rozsah zkoušek než pro trubky a tvarovky z PP dle ČSN EN 1852-1.

Budoucnost patří moderním plastům

Provoz v moderních domácnostech a zejména ve velkých zařízeních, jako jsou hotely a nemocnice, klade vysoké nároky na bezpečnost, teplotní odolnost a životnost potrubních systémů. Důležitým aspektem pro splnění požadavků na odpadní potrubní systémy je i ochrana životního prostředí a úspora nákladů za materiál, uskladnění, pokládku i údržbu. Moderní materiál polypropylen všechny tyto požadavky splňuje.