Na to, zdali existuje i jiné řešení, jsme se v průběhu veletrhu Aquatherm zeptali Ing. Roberta Vereše, obchodního manažera divize Hitachi Air conditioning solution společnosti Johnson Controls International, spol. s r. o.
„Požadavkem architekta často bývá umístění venkovní jednotky do výklenku budovy či stísněného vnitřního dvorku. V praxi se však v takových případech setkáváme s problémy cirkulace chladicího vzduchu, přehříváním jednotky a následnými výpadky provozu kvůli interní ochraně zařízení,“ říká v úvodu našeho rozhovoru Ing. Vereš.


Jaké jsou další možnosti umístění venkovní jednotky?

Dalším projekčním řešením bývá skrytá instalace venkovní jednotky do technické místnosti, která je nuceně větrána přes fasádní žaluzie. V tomto případě je zapotřebí dobře nadimenzovat otvory a případné vzduchovody na značný průtok vzduchu. U typické kondenzační jednotky o chladicím výkonu 25 kW se jedná přibližně o 8 000 m3/hod, které musí proudit technickou místností. Axiální ventilátory jednotky někdy nemají rezervu externího statického tlaku na výtlaku, a proto se nedoporučuje jejich napojení na externí vzduchovody. Volné umístění jednotky ve strojovně pak opět zvyšuje riziko cirkulace vzduchu proudícího přes kondenzátor a přehřívání jednotky. Případně musí být taková instalace doplněna záložním ventilátorem, který zvyšuje provozní náklady VRF systému.

Firma Hitachi vyvinula systémové řešení, které může zabránit všem výše popsaným problémům. Mohl byste nám jej představit?

Ano, samozřejmě. Naše kondenzační jednotka s názvem Centrifugal RASC je určena pro interní instalaci v objektu zákazníka. V jednom kompaktním boxu se nachází kompresor, výměník pro přímý výpar i radiální ventilátor. Vznikající odpadní teplo (v režimu chlazení) je odváděno napojeným VZT potrubím do exteriéru. Jednotka má reverzibilní chladicí okruh, tj. dokáže chladit i vytápět. Funkčně se jedná o VRF kondenzační jednotku, která je propojena s vnitřními klimatizačními jednotkami větveným rozvodem chladiva. Každá vnitřní jednotka pak může být regulována na vlastních provozních parametrech. VRF systém pracuje s chladivem R410a.

Jakým způsobem si jednotka Centrifugal RASC poradí s odmrazovacími cykly a zpomalením tvorby námrazy?

Design jednotky Centrifugal RASC byl navržen se zvýšeným důrazem na omezení délky odmrazovacích cyklů. V topném režimu výměník kondenzační jednotky slouží jako výparník, na něm kondenzuje vodní pára a vytváří námrazu. Po dosažení kritické výparné teploty a minimální vypočítané délky topného režimu se zastaví ventilátory vnitřních jednotek i kondenzační jednotky a je obrácen chladicí cyklus. Z výše popsaného vyplývá, že každý odmrazovací cyklus znamená snížení uživatelského komfortu.
Základním prvkem pro zpomalení tvorby námrazy je integrace tzv. „hot gas bypassu“. Funguje na principu posílání přebytečného výkonu (přehřátých par z kompresoru) přímo na namrzající výparník. Jeho ohřátí brání tvorbě námrazy, a prodlužuje tak topný režim systému. Příklad přínosu technologie „hot gas bypass“, který je znázorněn na obr. na pravé straně vpravo, byl testován při podmínkách teploty venkovního vzduchu 2/1 °C (DB/WB) a teploty vnitřního vzduchu 20 °C.
Druhým faktorem oddalujícím odmrazování je autonomní logika řízení Hitachi. Množství námrazy je odhadnuto z délky posledního odmrazovacího cyklu. Pokud je kratší než předchozí, bude topný režim automaticky prodloužen. Jeho délka se tak může pohybovat od 40 do 120 minut.
A za třetí jde o mechanickou ochranu výměníku. Použité hliníkové lamely nemají průřezy, na jejichž okrajích by se námraza mohla snadno tvořit.
Poslední výhodou jednotky Centrifugal RASC v souvislosti s odtáváním námrazy je její vnitřní instalace v temperovaném prostředí. Nehrozí zde tak tvorba ledu pod jednotkou, který při špatném osazení venkovní kondenzační jednotky může kolidovat s vrtulí ventilátoru.

Konstrukce kondenzační jednotky Centrifugal RASC (půdorys):
1 – vertikální scroll kompresor s DC invertorem;
2 – výměník pro přímý výpar;
3 – radiální ventilátor s frekvenčním měničem;
4 – řídicí box.Pro jaké konkrétní aplikace je VRF jednotka Centrifugal RASC vhodná?

Svým výkonem a možnostmi instalace je jednotka ideální pro menší komerční prostory na úrovni ulice, jako jsou např. obchody, bankovní pobočky, bary a restaurace, kanceláře nebo ordinace.

Jak byste charakterizoval hlavní výhody této kondenzační VRF jednotky?

Mezi hlavní přednosti jednotky Centrifugal RASC patří „neviditelná“ instalace, která nenarušuje požadavky památkové péče nebo estetiku budovy, snížení hluku v okolí budovy, instalace všech částí VRF systému v prostoru vlastníka/pronajímatele části objektu bez nutnosti povolení ostatními uživateli budovy, kratší rozvody chladiva (větší výkon), menší zátěž pro životní prostředí, snadný přístup pro údržbu a servis bez povětrnostních vlivů, vhodnost pro podstropní umístění (nezabírá podlahovou plochu) a v neposlední řadě flexibilita připojení přívodního a odvodního VZT potrubí.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Pokud byste se chtěli dozvědět více o jednotce Centrifugal RASC, ale i o dalších produktech firmy Hitachi, podívejte se na videoreportáž z výstavního stánku společnosti na veletrhu Aquatherm, který proběhl na přelomu února a března v Praze. Produkty komentuje Ing. Lucie Vlachová z oddělení technické podpory Hitachi. Katalogový list této kondenzační jednotky resp. dalších klimatizačních zařízení je možné získat na webových stránkách www.hitachi-klima.cz.