Tímto produktem jsou lehké dělicí stěny ACOTEC. Jak je vidět na fotografii vpravo, montáž dělicích stěn zvládnou dva pracovníci pomocí jednoduchého nářadí. Použití stěn ACOTEC při výstavbě příček umožní až 80% úsporu nákladů na práci při jejich realizaci.

Dělicí stěny ACOTEC se vyrábějí v tloušťkách 70 až 120 mm. Při výrobě se používá betonová směs, v níž je jako přísada expandovaná hlína, např. Liapor o objemové hmotnosti 350 až 600 kg/m3,
v množství cca 20 % z hmotnosti 1 m3 čerstvě namíchané směsi. Expandovaný materiál ve směsi garantuje dobré zvukově izolační vlastnosti a nízkou hmotnost prvku.

Dobré zvukově izolační vlastnosti stěn ACOTEC je předurčují i ​​na konstrukci zvukově izolačních stěn.
ACOTEC stěny nabízejí následující další výhody:
- Výborná kvalita povrchu panelu vyžaduje při finální úpravě nanesení jen velmi tenké vrstvy omítky.
- Vynikající odolnost proti vlhkosti a vzniku plísní předurčuje stěny ACOTEC pro realizaci přestaveb a rekonstrukcí i na výstavbu nových koupelen. Například ve Finsku je až 70 % nových koupelen stavěných s použitím stěn ACOTEC.
Konstrukce stěn ACOTEC umožňují realizovat elektrická vedení i rozvody vody v dutinách, které jsou vytvarovány při výrobě stěn.
Stěny ACOTEC jsou plně recyklovatelné, při výstavbě nevzniká žádný odpad.Výrobní linka pro dělicí stěny ACOTEC sestává z následujících hlavních částí:
- Míchací jádro, které umožňuje míchat homogenní směs s expandovaným materiálem.
- Tvarovací stroje, který pomocí šneků tvarují výsledný produkt.
- Pila, která řeže produkt, jenž vychází z tvarovacího stroje, na potřebné délky.
- Stohovací zařízení, které hotové produkty uloží na podpůrnou paletu.
- Nastohované produkty na podpůrné paletě jsou dopraveny na místo vytvrzování hotových produktů.

Příklad prostorového uspořádání linky je obrázku nad textem.
Podle stupně automatizace je kapacita linky od 80 do 120 m2 za hodinu. Její instalace vyžaduje plochu cca 900 m2 a obsluhu zajišťuje podle stupně automatizace dva až šest pracovníků.
Linky na výrobu dělicích stěn ACOTEC jsou v provozu již 15 let a jejich konstrukce je dostatečně technologicky vyzrálá a ověřená.
V Evropě jsou linky v provozu ve Finsku, Portugalsku a Velké Británii. Další linky jsou na Blízkém východě, např. v Saúdské Arábii, Jordánsku, a velké množství je jich na Dálném východě, např. Čína, Filipíny, Thajsko.
ACOTEC lze použít nejen na dělicí stěny v budovách. Další informace o produktech i o technologii výroby je připravena podat firma JAMI Servis s. r. o. na požádání.

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411
mobil: 602 230 883
e-mail: jami@jamipraha.cz
www.jamipraha.cz