Systém Trimble GCS900 Grade Control

Zavedením 3D kontrolních systémů u strojů v roce 1995 se společnosti Trimble podařila jedna z nejrevolučnějších změn v oblasti zemních prací vůbec. Systém Trimble GCS900 je inovativní řídicí systém strojů, který v kabině zobrazuje jak všechny informace z návrhu, tak i aktuální údaje o těžbě/zakázce. Tento systém využívá různých technologií jako GNSS, GPS, laser, ultrazvuk nebo také totální stanice, aby umístil radlici nebo lžíci v reálném čase. Takto lze provádět výkopové práce s mnohem větší přesností a bez použití vytyčovacích kolíků - a to dokonce v noci! Tím se podstatnou měrou snižuje přebytek materiálu a významně zvyšuje produktivita a hospodárnost realizující stavební firmy.

Liebherr je Trimble Ready

Společnost Trimble představí systém GCS900 Grade Control na buldozeru Trimble Ready® Liebherr PR736. U strojů Liebherr s možností Trimble Ready budou základní komponenty nainstalovány před vlastní expedicí stroje. Později bude nutné namontovat již jen hlavní součásti nivelačního systému. Možnost Trimble Ready je aktuálně k dispozici pro buldozery Liebherr PR714, PR724, PR736 a PR754.

Vážící systémy Trimble Loadrite

Vážící systém Trimble LOADRITE pro bagry poskytuje řidičům strojů, stavbyvedoucím a projektovým manažerům přesné údaje o přepravovaných nákladech. To umožňuje optimální vytížení stroje a přesné záznamy o všech nakládkách. Systém Trimble Loadrite bude představen na rypadle Liebherr LH 35 M, určeném pro manipulaci s materiálem.

Roadshow Liebherr nabídne středoevropským stavebním firmám možnost vidět systémy Trimble Connected Site® (Propojená stavba) naživo na řadě stavebních strojů Liebherr.  Návštěvníci budou mít příležitost, sami si uvedené systémy vyzkoušet a prostřednictvím rozhovoru s odborníky zjistit, jak lze řešení "Propojené stavby" od společnosti Trimble co nejlépe využít tak, aby byly všechny činnosti jak v kanceláři, tak i na stavbě v co největším rozsahu optimalizovány a integrovány, což umožní získat vyšší jistotu při projektování a zvýšit produktivitu práce.

V České republice se Roadshow koná 23. a 24. dubna v Bratčicích u Brna!

O Trimble Heavy Civil Construction

Trimble Heavy Civil Construction je vedoucí inovativní firmou v oblasti řešení zvyšujících produktivitu společností pro podzemní a pozemní stavby. Řešení od společnosti Trimble využívají řadu technologií jako GPS, stavební lasery, totální stanice, bezdrátovou datovou komunikaci, internet a uživatelský software. V rámci celkové koncepce strategie Trimble "Propojená stavba" tato řešení poskytují vysoký stupeň integrace procesů a workflow od návrhu až po realizaci – a tím i významné zvýšení produktivity v každé fázi výstavby.