Rychle a bezpečně pro stěny

Tlak na výkon při realizaci monolitu je vysoký. Proto i bednicí technika musí splňovat vysoké nároky na rychlost, obrátkovost i jednoduchou a bezpečnou manipulaci. Společnost Doka tak uvedla na trh inovaci oblíbeného rámového bednění Framax, řadu Framax Xlife Plus. Ta přináší nejen velkoplošné bednění ale také systém revoluční, jednostranně ovladatelné kotevní techniky bez opotřebitelných dílů a bez nutnosti používání dalších doplňkových dílů. Kotevní rastr je navíc navržen tak, aby úspora kotev byla maximální; se vzdáleností kotev 1,35 metru to znamená oproti kotevnímu rastru 1,20 m až dvanáct procent úspory nákladů u kotevních míst a dodatečných prací u kotevních otvorů. Díky uložení kotev do třmenů přímo u kotevního místa jsou navíc rychle připravena pro další nasazení.
Framax Xilfe plus díky těmto inovacím šetří až třetinu času při obedňování a odbedňování. Prvky jsou navíc stabilní, skládají se z kompletně pozinkovaného ocelového rámu v systémových rozměrech, které lze rychle kombinovat nastojato i naležato. V kontaktu s betonem pak jsou robustní bednicí desky Xlife nové generace, které přinášejí, v kombinaci s vhodným odbedňovacím prostředkem, ještě hladší otisk.
Nový systém Framax Xlife Plus je nasazen například při realizaci bazénových domů pro výrobnu pneumatik Nexen v Žatci. Zde byly připraveny celky ze dvou velikostí bednění – 3,30 x 2,70 metrů a 2,70 x 2,70 metrů, které pro bezpečnou práci doplnil systém ochrany volného okraje XP, montážní meziplošiny a předmontované pracovní plošiny U. Díky kompatibilitě všech systémů lze mezi betonážemi celé komplety přemisťovat najednou, což je nejen rychlý, ale také bezpečný způsob přípravy na další záběry.
Betonáž je prováděna do větších celků bednění, které jsou většinou tvořeny ze čtyř samostatných kompletů a dosahují přes třináct metrů. Díky vhodně zvolenému bednicímu systému tak lze v rámci jedné betonáže realizovat přes sedmdesát metrů čtverečních stěn, a to pouze se čtyřmi bednicími celky pro každou stranu stěny. Za zmínku také stojí kotevní systém, který značně urychluje práci – kotvy lze totiž jednoduše přednastavit na požadovanou sílu stěny (v tomto případě 35 a 50 cm) a pak je jednoduše umístit; bednění vždy bude mít stejnou vzdálenost bez nutnosti použití ztracených dílů nebo složitého vyměřování trubiček. Vzhledem k tomu, že se jedná o bazénové prostory, je celý objekt realizován vodotěsně, což znamená i dodávku speciálních betonových zátek pro následné zaslepení kotevních otvorů. Ty mimochodem, díky novému uspořádání, tvoří velmi elegantní rastr vhodný i pro pohledovou architekturu.Kontrola stavby

Objem stavebních prací je v rámci realizace továrny Nexen ­Tire enormní. Vždyť objekt je více než kilometr dlouhý a skládá se z řady různých stavebních objektů. Proto stavebním firmám pomáhá pro kontrolu nad zásobami a nasazením bednění na stavbě systém elektronické správy staveniště myDoka. Ten ovšem umí daleko více než jen kontrolovat: je elektronickým archivem dodacích listů, vratek i faktur, sleduje finanční toky, nabízí vyhodnocení stavby, sdílení stavebních plánů a dokumentů i knihovnu všech uživatelských příruček a technických dokumentů společnosti Doka. Už teď je navíc možné prozradit, že další funkce, které výrazně rozšíří možnosti portálu myDoka, se připravují na příští rok. Navíc je systém myDoka po ruce kdykoliv a kdekoliv – optimalizace pro stolní i mobilní zařízení připojená k internetu je samozřejmostí. Více o možnostech portálu myDoka je možné najít na webových stránkách Doka nebo přímo na www.myDoka.com.

Měření pevnosti betonu s reálném čase

Tempo výstavby při realizaci monolitických konstrukcí je možné ovlivnit například i elektronickým sledováním tuhnutí betonové směsi. Systém sledování vývoje pevnosti betonu Concremote funguje na principu měření tepla tuhnutí betonu a jeho online srovnáváním s pevnostní zkouškou kostek. V praxi systém Concremote funguje tak, že je provedena pevnostní zkouška mačkáním kostek, avšak před samotnou zkouškou jsou získána data o tepelném vývoji betonu pomocí speciálního kalibračního boxu. Data jsou uložena do systému, který na jejich základě později vyhodnocuje vývoj tuhnutí betonu na stavbě v závislosti na okolním počasí, teplotě vzduchu i teplotě betonové směsi. Uživatel tak okamžitě získává ověřená a důvěryhodná data o vyzrávání stavby a může lépe plánovat obrátky bednění i dodávky betonu.
Využití sofistikovaného systému sledování tuhnutí betonu přináší aktuální informaci o nejkratším možném čase odbedňování. To nejen urychluje výstavbu, ale také šetří náklady. Rychlejší odbedňování přináší možnost snížení nákladů na bednění, pracovní sílu, přesnější plánování i lepší komunikaci s betonárkou. Systém navíc může nejen stavbu urychlit, ale v extrémních případech i varovat před příliš časným odbedňováním, které by mohlo vést k deformacím betonu, trhlinám nebo i zhroucení konstrukce. Concremote má velmi široký provozní rozsah, jak se ukázalo například při realizaci vodní elektrárny Mustrat Falls, kde byly senzory nasazeny při teplotách až mínus 40 °C. Právě zde nasazení systému zamezilo vzniku trhlin, které mohlo způsobit brzké odbedňování. Při realizaci Highpoint ­residential tower v Londýně naopak včasné odbedňování, založené na informacích ze systému Concremote, urychlilo stavbu o 47 pracovních dní při uložení téměř tří tisíc kubíků betonu.Úspěšný rok předchází významné výročí

Stavba Nexen Tire rozhodně není jediná, kterou v letošním roce společnost Doka podpořila dodávkami bednicí techniky. Jako každý rok, i letos s modrožlutým bedněním vyrostly desítky staveb bytových i administrativních budov, vzdělávacích objektů, mostů… ve světě byl dokonce realizován tisící mrakodrap, který vyrostl s bedněním Doka. To vše svědčí o tom, že bednicí systémy Doka jsou připravené podpořit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. A to už řadu let, jak dosvědčí výročí, které společnost Doka oslaví příští rok.

Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.
Za Avií 868, 196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: 284 001 311, fax: 284 001 312, e-mail: Ceska@doka.com
pobočka Brno:
ul. Kšírova 265, 619 00 Brno - Horní Heršpice
tel.: 543 424 711, fax: 543 424 712, e-mail: Brno@doka.com
pobočka Ostrava:
ul. Palackého 1144/80, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 595 134 611, fax: 595 134 612, e-mail: Ostrava@doka.com
www.doka.cz