Zájemce o novinku DUO zaujaly jak vzorové sestavy stěny, sloupu a stropu, tak i praktické ukázky montáže a demontáže systému, při kterých si mohli sami nové bednění vyzkoušet.
Systém byl již úspěšně vyzkoušen i na stavbách v České republice (viz obrázky).

Technický plast nahradil ocel, hliník a dřevo
Ve firmě PERI jsou již dlouho zkoumány technické plasty, které umožňují při tvarování mnohem větší volnost a při správném výběru materiálu mohou být se svými fyzikálními vlastnostmi velmi přesně přizpůsobeny oblasti nasazení. Pro větší část dílů nového systému bednění DUO použili ve firmě PERI speciálně vyvinuté technické polymery, které jsou odolné proti zdrojům vlhkosti a sesychání, nepodléhají korozi a mohou být bez problémů nasazeny ve spojení s betonem. Požadované mechanické vlastnosti jsou nastaveny variabilním podílem vláken v systémových dílech. Pro žádoucí zatížitelnost vznikají díky materiálu z technického plastu významné úspory hmotnosti oproti ocelovým nebo hliníkovým konstrukcím.

Přístavba pavilonu nemocnice, České Budějovice
Přístavba pavilonu nemocnice, České Budějovice


Stěny, základy, stropy a sloupy bedněny jedním systémem
Se stejnými komponenty DUO je možné bednit stěny, stropy i sloupy. Více než dvě třetiny všech dílů mohou být použity jak vodorovně, tak i svisle. Množství stejných dílů pro vodorovné a svislé nasazení není vhodné pouze pro logické montážní postupy, ale snižuje také pořizovací náklady a vyžaduje menší skladovací plochy než samostatné bednicí systémy pro stěny a stropy. Vzorové výpočty ukazují, že při menším standardním vybavení pro bednění stěn jsou nutné pouze cca o 20 % vyšší investice, aby bylo možné se stejným systémem budovat i stropy – včetně spínání, stabilizátorů, stropních stojek, konzol a ochrany proti pádu z výšky. Výrobní postup nabízí také využití vysokého stupně volnosti při tvarování materiálu. Tak vznikl jeden spoj pro všechny panely – klip DUO. Prvky pro vnější a vnitřní rohy jsou stejné, úchyt pro stabilizátor je zároveň úchytem pro sloupek zábradlí a slouží k připevnění vyztužení stropního bednění.

Výhoda malé hmotnosti jednotlivých dílů je znatelná na mnoha místech. Především při manipulaci: žádný konstrukční díl neváží víc než 25 kg. Dokonce i dva panely DUO, spojené na standardní výšku stěny 270 cm, mohou při hmotnosti cca 53 kg snadno umístit dvě osoby. Lehké konstrukční díly usnadňují manipulaci, zmenšují fyzickou zátěž a snižují zároveň znatelně riziko nehod. Při přepravě a logistice je ve hře méně pohyblivé hmoty, nejsou využívány žádná zařízení nebo jeřáby s velkou únosností – úspora nákladů za energii a stroje.
Malá poškození bednicí desky, vyrobené ze stejného materiálu, mohou být snadno opravena. Desky vyrobené přesně podle rozměrů panelů se rychle vymění s pomocí jednoduchého nářadí přímo na stavbě.

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, e-mail: info@peri.cz
www.peri.cz