V roce 2019 v Jižní Koreji společnost Doosan představila Concept-X, první bezobslužné automatizované a integrované řídicí řešení na světě pro staveniště, lomy a těžební lokality. XiteCloud je první fází komercializace Concept-X.

Společnost Doosan se zavázala vytvářet inovativní produkty a služby pro své zákazníky a poskytovat přidanou hodnotu prostřednictvím inovací. Návštěvníci veletrhu Bauma budou moci vidět nejnovější výsledky vývoje v rámci systému XiteCloud, přičemž společnost dále rozšiřuje své obchodní portfolio o oblast správy staveniště, aby doplnila své stávající činnosti při výrobě a prodeji stavebních strojů.

Správa více úloh na jedné platformě
S XiteCloud může zákazník zvládat více úkolů, jako jsou průzkumy, analýza terénu, nákupy strojů, provoz zařízení a správa staveniště, na jediné platformě, díky čemuž se snižují náklady na výstavbu a šetří čas při současném zvyšování přesnosti práce, což vede k růstu produktivity. XiteCloud také umožňuje zákazníkům spravovat více projektů na jediné platformě, shromažďovat a spravovat data, která lze využít pro budoucí rozhodování v podnikání.

Na veletrhu Bauma 2022 budou moci návštěvníci Inovačního centra na stánku společnosti Doosan spatřit novou platformu „vše v jednom“ pro chytré stavebnictví založenou na systému XiteCloud. Platforma „vše v jednom“ představuje řadu nových řešení, která tvoří součást systému XiteCloud, z nichž všechna budou předvedena na veletrhu Bauma a zahrnují mnoho prvků správy staveniště, včetně:

- XiteCore
- XiteFleet
- XiteAnalyst
- XiteSIM
- XiteSafety
- XiteAuto


Jak již název napovídá, XiteCore je cloudový otevřený integrovaný systém s řídicím panelem, který propojuje všechna řešení XiteCloud, poskytuje informace potřebné k realizaci stavebního projektu a umožňuje snadné řízení a kontrolu projektu během okamžiku.

Tento systém poskytuje příležitosti pro spolupráci a komunikaci mezi účastníky projektu díky otevřené platformě využívající aplikované rozhraní s kartami, které uživateli umožňuje nastavit řídicí panel flexibilně podle konkrétních charakteristik projektu (typ karty, umístění, velikost atd.). Zahrnuje také monitorování počasí, pracovníků, vybavení, přístrojů, CCTV a dalších aspektů v reálném čase spolu s propojením s dalšími řešeními v rámci XiteCloud, jako jsou XiteFleet, XiteAnalyst a tak dále.

Důkladné ověřování technologií
Kromě několika zakázek v Jižní Koreji i jinde ve světě prošel systém XiteCloud důkladným procesem ověřování technologií na mnoha mezinárodních stavebních projektech, těžebních lokalitách a lomech. Po úspěšné implementaci XiteCloud na svém domácím trhu i mimo něj chce společnost Doosan využít veletrh Bauma 2022 jako důležitý odrazový můstek pro další mezinárodní zavádění systému XiteCloud.

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.