Pane řediteli, na kterých stavbách se vaše společnost v poslední době podílela jako dodavatel a jak se vám spolupracuje s architekty a projektanty?

Ing. arch. Jan Linhart, se kterým jsme již dříve spolupracovali na jiných projektech, nás kontaktoval s tím, že pracuje na interiéru budovy 64/1 ve Zlíně pro koupelnové studio Elements firmy GIENGER spol. s r. o. Oslovil nás poptávkou na vnější fasádní výplně, naši nabídku předložil investorovi, firmě CREAM Real Estate, s. r. o., která s námi následně vstoupila v jednání.

O jak velkou revitalizaci objektu se jedná a co přinese obyvatelům Zlína?

Projekt HOUSE 64 je revitalizací budovy č. 64 v centru města. Koncept restrukturalizace byl navržen s akcentem na doplnění služeb v lokalitě a také k zatraktivnění této části Zlína. Účelem je zlepšení kvality objektu a jeho naplnění novými funkcemi při respektování ekonomických a ekologických faktorů následného užití budovy. Pětipatrový samostatně stojící objekt je umístěn vprostřed obchodně-průmyslové zóny v bývalém baťovském areálu. Jedná se o budovu č. 64, která má půdorys ve tvaru písmene H. V okolí se nachází množství obchodních, výrobních a skladovacích objektů. Objekt je dobře přístupný sjezdem z třídy Tomáše Bati po ulici Šedesátá. Parkování je možno na vyhrazeném pozemku u nemovitosti. Na 14 000 m2 užitné plochy jsou kancelářské, skladové a výrobní prostory. 1. NP je rekonstruováno pro účel obchodních jednotek. Tyto prostory jsou vhodné pro prodej různého zboží či provozování restaurace, kavárny a dalších činností.


Jaké bylo navrženo ­řešení a jaké jsou výhody tohoto pro­filového systému?

Vzhledem k zadání a rozměrovým požadavkům jsme zvolili fasádní systém Reynaers CW 50-SC, Jedná se o sloupkopříčkový fasádní systém se strukturálním zasklením. CW 50 je fasádní a střešní systém, který nabízí neomezenou tvůrčí svobodu a maximální průnik světla do interiéru. Systém nabízí 10 různých stylů s odlišným venkovním vzhledem. Do všech kombinací svislých a šikmých ploch lze začlenit různé typy otvírek. Značný rozsah systému nabízí variantní technická řešení pro různé typy fasád, jako například protipožární FP nebo vysoce izolační provedení HI. Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru. Zvláštností této zakázky je použití nadrozměrných skel, kdy použitá dvojskla měla plochy více než 12 m2 a hmotnost více než 1000 kg. Zakázka byla realizována na přelomu roku 2015 a 2016. Na základě našich zkušeností z první etapy jsme realizovali i druhou etapu a nyní se účastníme výběrového řízení na další pokračování revitalizace budovy 64.

Na jakých dalších referenčních stavbách se vaše společnost podílela?

Mezi naše další zajímavé referenční zakázky ze systému CW 50 patří novostavba objektu NTIS a CTPVV v Plzni, revitalizace Brownfields Pavlovická v Olomouci etapy A, B, C, přístavba Privamed – Městské nemocnice v Plzni a mnoho dalších. Mezi novější reference z dalších systémů firmy Reynaers patří novostavba pavilonu R – pracoviště magnetické rezonance v Šumperské nemocnici, přístavba administrativní budovy firmy SHM v Šumperku a mnoho dalších.
Firma DOLS má mnohaleté zkušenosti s výrobou plastových oken a dveří z německého systému VEKA a hliníkových oken, dveří, zimních zahrad a fasád z belgického systému Reynaers.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

DOLS – výroba Dveří, Oken,
Listovních schránek, a. s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
tel.: 583 710 111, fax: 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
zelená linka: 800 185 247
www.dols.cz