Vítězný projekt Ing. arch. Bohumila Brůži bude společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., realizován jako vzorový dům konceptu e4.

Vítěze soutěže „e4 cihlový dům budoucnosti“, která probíhala v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, určilo hodnotící zasedání poroty, které se konalo dne 30. května 2017, takto:
• První cena výši 150 000,- Kč: Návrh č. 16, autor Ing. arch. Bohumil Brůža
• Zvýšená třetí cena ve výši 60 000,- Kč: Návrh č. 7, autoři Ir. Petra Sejkorová, Ir. Frank de Vleeschhouwer
• Zvýšená třetí cena ve výši 60 000,- Kč: Návrh č. 14, autor Ing. arch. Václav Slovák
• Dále porota ocenila zvláštní odměnou mimo soutěž ve výši 30 000,- Kč: Návrh č. 13, autoři Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Člověk v tísni, o. p. s.

Vítězné návrhy zhmotňují koncept e4, který prostřednictvím „čtyř e“ (energie, ekologie, ekonomika a emoce) představuje vizi společnosti Wienerberger pro ekologické a do budoucnosti orientované moderní bydlení z pálených stavebních materiálů - cihelného systému Porotherm, střešní krytiny Tondach či lícového zdiva Terca.

Vítězný dům Ing. arch. Bohumila Brůži nabízí velmi komfortní, tradiční, ale pohodlnou dispozici. Proporce celku i jednotlivých částí jsou příjemně vyvážené. Kombinace části se šikmou a části s rovnou střechou dává možnost vytvořit nápaditou a pohodlnou dispozici. Počítá s dostatečným množstvím úložných prostor a vtipnou návazností koupelny na rovnou střechu nabízí tu kvalitu bydlení, kterou neumí dům v bytovém domě nabídnout. Projekt domu nejlépe odpověděl na zadání soutěže. Mimo soutěž porota ohodnotila návrh autorů Jiřího Vítka a Kristýny Uhrové. Tento návrh nabídl netradiční tvar domu s přehlednou a úspornou dispozicí, se zajímavě orientovanými a osvětlovanými prostory. Porota návrh ocenila především pro jeho snahu využít cihlu jiným než tradičním způsobem – projekt je výrazně orientován do budoucnosti. A nyní detailněji k jednotlivým oceněným návrhům:

První cena – návrh č. 16, autor Ing. arch. Bohumil Brůža

Základní tvar domu vycházející z lidových staveb se sedlovou střechou doplňuje soudobější tvarosloví a minimalistické provedení detailů. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelský komfort, univerzálnost a přiměřenou velikost, která odpovídá průměrným požadavkům na rodinné bydlení. Plošně dominantní přízemí, kde je umístěna větší část provozu, doplňuje podkroví s klidovou částí domu. Základním prvkem dispozice přízemí je vazba obytné kuchyně a obývacího pokoje a jejich vzájemné propojení přes pobytovou terasu. Ta je částečně kryta střechou. Dům tak vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko. Půdorysný tvar domu do písmene „T“ poskytuje venkovním prostorám kolem objektu určité krytí – intimitu. To je důležité zejména v případech umístění objektu na menší parcely v intenzivně zastavěných satelitech kolem velkých měst. Plochá střecha umožňuje její využití pro umístění fotovolatických panelů nebo slunečních kolektorů.
Návrh domu využívá konstrukčních možností systémů Porotherm. Založení objektu se předpokládá na betonových základových pasech. Obvodové stěny jsou navrženy zděné z keramických tvárnic Porotherm 50T Profi bez dodatečného zateplení. Strop (střecha) nad přízemím je navržena ze skládaného stropu Porotherm s keramickými vložkami Miako. Konstrukce krovu je uvažována s dřevěnými krokvemi uloženými na pozednice a středové vaznice. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby po tepelně technické stránce byly na úrovni pasivních budov a splňovaly požadavky ČSN 730540.   

Rozmanitost materiálů a povrchů je navržena střídmě tak, aby realizace objektu nebyla nadměrně finančně náročná. To současně koresponduje s tradiční lidovou architekturou, která byla materiálově skromná a úsporná.  Dominantně je fasáda domu tvořena bílou omítkou, kterou doplňují keramický obklad TERCA a pálená střešní krytina TONDACH Figaro. Rámy oken, dveří a vrat mají neutrální tmavě šedou barvu. Povrch vikýřů je navržen z plechové falcované krytiny z titanzinku stejně jako další klempířské prvky domu. Nadměrné přehřívání interiéru je omezeno použitím venkovního stínění  žaluziemi.


Zvýšená třetí cena – návrh č. 7, autoři Ir. Petra Sejkorová, Ir. Frank de Vleeschhouwer

Vnitřní organizace jednotlivých podlaží je založena na životním stylu mladé rodiny. První nadzemní podlaží je vstupem do domu. Zde jsou také  situovány soukromé prostory rodičů. Srdce domu se nachází v druhém nadzemním podlaží. To je místem setkaní rodiny. Bez ohledu na umístění domu, nabízí toto patro výhled do okolí kde okna rámují přilehlou krajinu jako obrazy. Fyzické spojení s okolním světem lze snadno zrealizovat pomocí balkonu a nebo malého schodiště. Obytné podkroví je pak doménou dětí. Cihlový dům budoucnosti je organizován okolo vertikalního jádra. Toto jádro tvoří doslova “dům v domě” a na každém podlaží značí jasný střed kolem kterého je organizován půdorys. Jádro má v každém patře specifickou funkci.V prvním podlaží je to koupelna a úložný prostor, v druhém patře je to pak kuchyně, toaleta a spíž a v obytném podkroví místo pro spaní děti s koupelnou. Kromě těchto funkcí obsahuje jádro veškeré technické zázemí domu. Tento dům dokazuje, že žít prostorně v domě s vysokým energetickým standardem a vlastní identitou je možné i na minimálním půdorysu


Zvýšená třetí cenanávrh č. 14, autor Ing. arch. Václav Slovák

Základní myšlenkou návrhu je dnes tolik potřebný návrat k ověřeným a tradičním principům. Dům je zděný, půdorysně a funkčně jednoduchý, žije se v přízemí. Krov je nasazen na věnec, bez podezdívek. Podkroví je využívání na skladování a jako rezerva. Forma objektu odráží kontext – stodola umístěná na konci zahrady. Dům získává ideální oslunění a pasivní solární zisky, zároveň také pomáhá odstínit vítr z polí. Výhled ze zahrady je zachován díky pohledům skrze obytný prostor, dům se tak stává v podstatě rámem pro krásný výhled. Střední francouzské okno je ustoupeno ve fasádě o více než 1 m do hloubky půdorysu a vytváří přirozený přesah střechy a stínění.
Ze západní strany je orientován vstup a technické zázemí, střední část vyplňuje hlavní obytný prostor otevřený do krovu, východní část je ložnicová, se dvěma pokoji. Dva pokoje v blízkosti sebe jsou v případě takto mladé rodiny téměř jediným správným řešením. Nad technickou částí je v podkroví půdní prostor. Severní stěna obytného prostoru je pojata jako relaxační, jsou zde navržena dvě okna s rozšířeným parapetem, s možností sezení a výhledu do krajiny. Nad obytným prostorem je otevřená galerie, s pracovnou Pokoj ve východní části podkroví je v současnosti ponechán jako záložní. Koupelna je v objektu záměrně pouze jedna.
Objekt je navržen jako zděný, ze systému Porotherm T Profi plněných vatou tl. 380 mm, na betonových základech. Stropy jsou systémové keramické, částečně dřevěné (galerie). Krov je dřevěný, zateplen minerální vlnou mezi krokvemi a v podhledu. Střešní krytina keramická pálená taška např. Tondach Figaro.


Zvláštní odměna mimo soutěžnávrh č. 13, autoři Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Člověk v tísni, o. p. s.

Protoarchtiektura našeho návrhu vychází z tradice cihly, která vytváří přečnělkovou klenbu. Díky posunu paradigmatu architektury je dnes možné navrhovat komplexnější tvary vycházející z optimálních energetických hodnot. Navrhujeme tvar blížící se kouli, skořepině, kde dosahujeme maximálního objemu při minimální ploše. Efektivně se nakládá s energií. Pozice domu je optimalizována vzhledem k pohybu slunce, tak aby bylo dosaženo maximálních zisků. Strukturálně se jedná o klenbu. Tvar objektu byl hledán s okamžitou kontrolou tlačených a tažených vláken, tak aby bylo dosaženo maximálního tlaku a minimálních tahů. V místech vrcholků kopul, kde je tlak nepříznivý pro klenbu, jsou vytvořeny okulusy, provětrávací a prosvětlující otvory.
Protoarchitektura je tvořena z cihly bez dodatečného zateplení. Homogenní struktura zajišťuje ochranu vnitřního prostředí s koherentním materiálovým řešením. Jednoduchost systému vychází z materiálové ekologie a konceptu. Cihly v přečnělcích jsou kryty pálenými taškami. Ekonomika stavby se skládá z materiálu a práce. Nahradíme-li lidskou práci roboty, jako např. Robotické rameno Kuka můžeme ušetřit až 50 % nákladů při možnosti vytvářet komplexnější tvary. Díky propojení digitálního návrhu a robota, dokážeme zachovat přesnost a spolehlivost.
Protoarchitektura se zavýjí do sebe, tím vzniká sekvence prostorů veřejných, semi privátních a privátních. Bezpečí, přirozenost a kontinuita jsou základními rysy prototypu.
Jsme si vědomi, že se jedná o koncept než hotovou architekturu, právě proto se zabýváme protoarchitekturou a spekulací kam bychom se dokázali vyvinout při používání dostupných technologií. Technologie bude více a více integrována do samotné architektury. Dům budoucnosti může přinést posun architektury k přirozenějším a přírodnějším konceptům.