Jde například o relining, berstlining, close-fit technologie Compact Pipe, řízené horizontální vrtání či pluhování, moderní bezvýkopové metody, jejichž přínosem jsou minimální komplikace dopravy a omezení života obyvatel.

Relining
Nejstarší a nejjednodušší způsob sanace potrubí, který se využívá k sanacím inženýrských sítí a patří k nákladově i technologicky nejdostupnějším řešením. Princip této metody je jednoduchý - do vyčištěného stávajícího potrubí se zatáhne potrubí nové s menším průměrem. Použitím této technologie akceptujeme snížení průtočného profilu potrubí. Obvykle se využívá potrubí označované jako PE 100 RC. Mezi stávajícím a novým potrubím vzniká volné mezikruží, které lze injektovat např. bentonitovou směsí nebo potrubí uložit na středící prvky. Volné uložení PE trubky není ideální vzhledem k délkové teplotní roztažnosti materiálu PE.

Compact Pipe
Tato bezvýkopová technologie zajišťuje těsné přilnutí nové trubky k vnitřním stěnám stávajícího potrubí (close-fit), a plné převzetí jeho funkcí. I v tomto případě se tedy do původního vyčištěného potrubí zatahuje trubka nová, ta je ovšem ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Po zatažení do sanovaného potrubí se za pomoci páry a tlaku u této trubky vyvolá paměťový efekt materiálu, díky kterému se potrubí navrátí zpět do kruhového tvaru a těsně přilne k původnímu potrubí. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí s kvalitou a životností potrubí nového. Staré potrubí potom plní úlohu další ochranné vrstvy, a výrazně tak zvyšuje tlakovou odolnost nového PE potrubí.

Potrubí PE 100 RC Compact Pipe
Potrubí Compact Pipe dodáváme na trh v kvalitě PE100 RC, odolné vůči mechanickému poškození. Vyrábí se v modré barvě pro sanace vodovodů, v oranžovo-žluté barvě pro plynovody, zelené a bílé barvě pro kanalizace. Jedná se o plnostěnné, samonosné trubky, k dispozici máme výrobní řadu DN 100 až DN 500 v různých tlakových třídách. V závislosti na průměru potrubí je možné na připravené bubny navinout délku potrubí až 600 m, ke spojování pak slouží kompletní řada PE elektrotvarovek. V celé délce zatahovaného úseku není na potrubí Compact Pipe žádný spoj, žádný svar, jediné svařování celého potrubního systému se provádí v montážní jámách.

Řízené horizontální vrtání
Nejrozšířenější bezvýkopovou technologií je dnes tzv. řízené horizontální vrtání. S pomocí této metody je možné pokládat tlakové potrubní systémy - plynovody, vodovody a tlakové kanalizace - přesně, rychle a šetrně k životnímu prostředí. Tato technologie se využívá pro pokládku nového potrubí, nevyužívá tedy, podobně jako předchozí dvě metody, potrubí stávající.
S pomocí speciální vrtné soustavy je nejdříve nutné provést tzv. pilotní vrt, kdy se vrtná hlava dostává na přesně vypočítané trase skrz zeminu. Díky lokalizační sondě se lze přitom snadno vyhnout stávajícímu vedení  nebo jiným překážkám. V dalším pracovním kroku je vrt rozšířen na potřebný průměr, do něhož je nakonec vtaženo nové potrubí. Pro tuto technologii se doporučuje potrubí z materiálu PE 100 RC nebo PE 100 RC + DOQ . K dispozici jsou různé vrtné soupravy o velikosti od 4 t do 25 t.

Trubka Wavin TS DOQ
Wavin TS DOQ je koextrudovaná třívrstvá trubku s barevnou vnitřní a vnější ochrannou vrstvou a černou střední vrstvou z PE 100 RC. Vnitřní a vnější vrstva (vždy ≥ 25 % standardní tloušťka stěny) jsou zbarveny podle médií (modrá pro vodovody, oranžovo-žlutá pro plynovody, zelená pro kanalizace). Vnitřní vrstva chrání trubku před trhlinami z napětí, které vznikají v důsledku dlouhodobě působícího bodového zatížení.
Díky nadstandardní a permanentní kontrole je  potrubí Wavin TS DOQ absolutní jedničkou na světovém trhu, určené do nejnáročnějších podmínek s garantovanou životností 100let. Jedná se o nejprodávanější potrubí z materiálu PE 100-RC na světě. Spojovat lze pomocí všech zavedených metod svařování polyetylenu jak pomocí elektrotvarovek, tak i svařováním natupo, přičemž k dispozici je kompletní sortiment PE elektrotvarovek i tvarovek natupo.
Systém Wavin TS DOQ poskytuje maximální spolehlivost a umožňuje otevřenou instalaci bez pískového lože a použití pro všechny bezvýkopové metody včetně technologie berstlining.Pluhování
Hlavní výhodou této metody je velká rychlost pokládky - za jeden den lze tímto způsobem položit 2-3 km potrubí. Při této metodě není potrubí v zemině taženo, ale do rýhy se pokládá. Používá se tahač s navijákem a pluhový pokladač, který přes pokládkovou šachtu zavádí předpřipravené PE potrubí v celé jeho délce do rýhy. V dnešní době lze využít i tzv. řízené pluhování, které spočívá v pokládání potrubí do určené hloubky při dodržení předepsaného spádu podle kladečského schématu. Oproti původnímu pluhování, kdy pokládané potrubí kopíruje zemský povrch, to přináší obrovskou výhodu –  uložení potrubí pomocí GPS souřadnic do předepsané hloubky a s předepsaným spádem, které jsou uvedené v projektové dokumentaci. Požadavek na potrubí u této technologie je PE 100 RC.

 


Berstlining
Bezvýkopová metoda, která se využívá v případě potřeby zachování stejného průměru potrubí nebo zkapacitnění původního potrubí, je tzv. berstlining. Tato metoda je destruktivní, spočívá v trhání a roztlačování potrubí stávajícího a zatahování nového potrubí do vzniklého prostoru. Jde o ekologickou metodu položení nového potrubí ve stejné trase. Jsou zde kladené nejvyšší nároky na kvalitu nově zatahovaného potrubí, které může mít i větší průměr než trubka původní. Pro tuto technologii je výhradně doporučeno použití potrubí PE 100 RC + DOQ. Vysoké nároky jsou kladené i na znalost stávajícího potrubí a trasy. Informace o křížení s ostatními inženýrskými sítěmi musí být naprosto přesné, stejně tak informace o umístění armatur a dalších objektů, pro které tato technologie přináší určitá rizika.


Bezvýkopové technologie musí být posouzeny a zvoleny individuálně podle potřeb daného projektu. Každá z uvedených technologií má své výhody. Neméně důležitý je výběr správného typu potrubí. Díky novým moderním materiálům je možné zajistit dlouhodobý provoz potrubního systému bez problémů.