Tepelná čerpadla vzduch-voda, která sbírají a využívají teplo ze vzduchu, vypouštějí méně emisí CO2 než konvenční spalovací kamna na fosilní paliva. Poptávka po těchto ekologických systémech vytápění na evropských trzích rapidně stoupá a Česká republika není výjimkou.
Například v roce 2022 došlo podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 100% meziročnímu nárůstu prodejů tepelných čerpadel – v tuzemsku se jich tak v roce 2022 prodalo 60 000.

Start (a navyšování) výroby v Plzni
Společnost Panasonic zahájila výrobu vnitřních jednotek vzduch-voda ve svém plzeňském závodě v roce 2018. Od té doby reaguje na potřeby tuzemských i evropských trhů rychleji a současně šetří další emise díky lokální výrobě pro evropské trhy. V Evropě dochází v souvislosti se zdroji energie rychle k posunu směrem ke snížení spotřeby plynu a dalších fosilních paliv a současně k větší elektrifikaci. Vzhledem k rostoucímu zohledňování životního prostředí a nedávným okolnostem týkajícím se dodávek energie je z pohledu Panasonic nutné vytvořit vyšší výrobní kapacity, které rostoucí poptávku uspokojí.
Investice umožní plzeňské továrně zahájit v roce 2023 výrobu venkovních jednotek, která doplní již vyráběné vnitřní jednotky. Do března 2026 pak plánuje Panasonic zvýšit svou roční výrobní kapacitu na 500 000 jednotek.
Systém tepelných čerpadel Panasonic vzduch-voda je vybaven jedinečnou technologií, která jim umožňuje si udržet topný výkon i při nízkých venkovních teplotách. Panasonic také v roce 2021 zahájil podnikání v oblasti údržby na bázi IoT (internetu věcí) v Dánsku. Společnost plánuje nadále své aktivity v segmentu vytápění, chlazení a ventilace posilovat, jelikož se jedná o jeden z klíčových oborů působnosti společnosti, a zároveň přispívat ke globální ochraně životního prostředí.
Pro více informací o produktech a službách Panasonic navštivte www.aircon.panasonic.cz.