Chcete-li se vyhnout těmto nevítaným překvapením, věnujte důslednou pozornost projektu již ve fázi plánování, výběru stavebního materiálu a dodavatelů prací. Profesionalita stavební přípravy, kvalita materiálu a dodržení správných postupů se vám zúročí v mnoha dalších letech klidného užívání stavby. Dobře proto zvažte, zda vaše rozhodnutí, motivované například finanční úsporou, není rizikem.

Kvalitní přípravná, průzkumná a projekční práce pomůže do jisté míry eliminovat některá rizika, jako je nadměrná vlhkost, špatné tepelně technické vlastnosti konstrukce, nerovnoměrné sedání základové půdy či změny teploty a vlhkosti. Mnohé faktory však už z jejich podstaty předvídat nelze. Existují však dvě velké skupiny závad, které jsou v plné kompetenci a odpovědnosti dodavatele či svépomocného stavebníka díla. Jsou to konstrukční vady vyvolané chybnou volbou či vadou materiálu – tedy vady způsobené tím, že zvolený materiál je v rozporu s projektem. Druhou skupinou jsou vady způsobené nedodržením předepsané technologie provádění.

Nejčastější příčiny těchto vad a následných poruch
Prvním důležitým faktorem je neznalost. Projektová dokumentace není vypracována v rozsahu prováděcí dokumentace. Často nejsou k dispozici specifikace a dodavatel sází na vlastní zkušenosti, intuici nebo „selský rozum“. Bohužel není a ani nemůže být schopen pojmout veškeré souvislosti, kterými se po léta zabývají výzkumné laboratoře výrobců stavebních materiálů. Snaha použít levné náhrady stavebnin a jejich systémových složek uvedených v projektu je nebezpečnou cestou, na které opouštíme výhody garancí výrobce.

Častou příčinou poruch staveb je také snaha o úspory, kdy dodavatelé či samotní investoři koupí neznačkové či nesystémové produkty. Jeden z markantních příkladů je používání „no name“ zdícího lepidla. Finanční tíseň dodavatele stavebních prací může mít za následek upřednostnění levných navazujících produktů, například vnějších či vnitřních omítek, které nejsou pro daný stavební materiál vhodné. Neméně důležitá je ovšem bezprecedentní technologická kázeň v celém cyklu přípravy, zpracování i aplikace.

Systémové stavění s prémiovým materiálem
Mnoha chybám se lze vyhnout, pokud zvolíte kompletní stavební systém, včetně doplňků. Tím je například systém Ytong, který je zároveň garantem profesionálního řešení. U této prémiové značky se můžete spolehnout na precizní výzkum, těžící z nejnovějších poznatků ve stavebnictví. Jeho výsledkem je celková provázanost prvků tak, aby ve výsledku stavba fungovala bez zmíněných vad a poruch. Do komplexnosti nabídky systému v poslední době přibyly ke kompletnímu řešení hrubé stavby také vnější a vnitřní omítky a současně s nimi i rozšířená garance pro tento segment. Na straně prováděcích firem pak výrobce soustavně pracuje na odborných školeních a certifikačních kurzech, které napomáhají odstranit onen „faktor neznalosti“ při provádění prací. Pokud přesto ke vzniku poruch na stavbě dojde, je velmi přínosné mít na své straně silného partnera. V těchto problematických případech pomůže odbornými posudky a celkovou garancí za všechny systémové prvky, použité v souladu s jeho doporučeními a technologickými předpisy.

Xella CZ, s. r. o.
Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: 547 101 124, fax: 547 101 103
Infolinka 800 828 828
e-mail: ytonglinka.cz@xella.com
www.ytong.cz