Za toto období vznikla s pomocí jejich výrobků řada významných staveb jak v České republice, tak i v zahraničí.
Nejznámější z nich je dodnes Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Z těch, které přitáhly největší pozornost odborné veřejnosti v posledním období, je to nedávno dokončený fotbalový stadion Slavie Praha v Praze-Vršovicích.
Současné dopady ekonomické a finanční krize na stavebnictví jsou velmi dobře známy. Pokles nastal snad ve všech jeho oblastech, ať již jde o výstavbu bytů, průmyslovou výstavbu či realizaci obchodních či administrativních center. Tato neblahá situace samozřejmě negativně působí i na činnost Prefy Praha.

Přes tento fakt zkušení pracovníci Prefy Praha nestojí s rukama v klíně, nenaříkají a snaží se svůj výrobní program přizpůsobit těm segmentům stavebního trhu, které mají alespoň o trošku lepší perspektivu. Patří mezi ně například dopravní stavitelství, výstavba metra, ale také výstavba rodinných domů či realizace prefabrikovaných prvků takříkajíc zákazníkovi na míru.
O aktivitě Prefy Praha nejlépe vypovídá fakt, že v roce 2009 byly pro účely výroby získány certifikáty Systému řízení výroby pro řadu nových betonových prefabrikátů. K nim patří Železobetonové stěny dle ČSN EN 14992:2007, dále Filigránové stropní desky dle ČSN EN 13747:2005, Schodišťová ramena a podesty dle ČSN EN 14843:2007, Mostní prvky dle ČSN EN 15050:2007, Železobetonové základové prvky dle ČSN EN 14991:2007, Dutinové panely dle ČSN EN 1168:2005+A2:2009 a dále byla získána stavebně technická osvědčení na silniční panely a prefabrikované římsy.
Úspěšný dozorový audit proběhl na Betonové prefabrikáty - Tyčové prvky dle ČSN EN 13225:2004 a na Žebrové stropní prvky dle ČSN EN 13224+A1:2007.

Protihlukové stěny
V dubnu 2009 byla úspěšně provedena počáteční zkouška na protihlukové stěny z desek Reapor - TYP IIa a TYP IId, které tedy může společnost ­PREFA PRAHA a.s. nyní dodávat na náš trh.
Jedná se o flexibilní betonový stavebnicový systém, který je v souladu s předpisy ČSN EN 14338 a ČSN ISO 9001 : 2001 a splňuje veškerá nejnovější kritéria a poznatky v oblasti navrhování protihlukových opatření. Betonová stěna je kryta vysoce pohltivou hladkou lícní vrstvou z pórovitého skleněného granulátu. Tato pohltivá hmota dalece překonává i tu nejpřísnější požadovanou evropskou normu.
Pohltivá hmota se skládá z odpadového skla páleného na pórovitý skleněný granulát. Tento materiál udává tón nejen kvůli své pohltivosti, ale také z hlediska environmentálního - smysluplného využití recyklovatelných materiálů a otvírá nové, ekologické cesty.
Granulát se mechanickými a chemickými procesy formuje do panelu a slinováním získává svou konečnou mezerovitou strukturu. Při vytváření betonové nosné vrstvy se panely s vrstvou přímo spojují, čímž vzniká nedělitelná jednotka. PREFA PRAHA protihlukové stěny nejen vyrábí, ale také je navrhuje a zajišťuje jejich montáž přímo na místě určení.
PREFA PRAHA vyrábí protihlukovou stěnu Typ Ia a Typ Ib, která se skládá z pohltlivé vrstvy z mezerovitého betonu a z nosné vrstvy ze standardního železobetonu.
Tloušťka absorbční vrstvy je dána typem protihlukové stěny. Přičemž Typ Ia má tloušťku 50 mm (s vlnou celkem 90 mm) a Typ Ib tloušťku 110 mm (s vlnou celkem 150 mm). Po zarovnání a zavibrování mezerovitého betonu je na beton nalit a zavibrován standardní železobeton v tloušťce 110 mm. Odvrácený povrch betonu může být 2x hlazený, stažený hráběmi nebo koštětem a nebo 1x zavibrovaný vibrační latí. Účelem daného technického řešení je použití levnějšího vstupního materiálu, oproti tradičním lehčeným materiálům, a to za podmínky dosažení minimálně stejných vlastností jako mají lehčené materiály. V některých aspektech (mechanická odolnost) se jedná o výrazzlepšení finálního produktu. A dále snížení nákladů na výrobu 1 m3 betonu, tím pádem zlevnění finálního produktu, čímž se podpoří konkurenční prostředí na trhu výroby protihlukových stěn.

Výroba Tubinků pro trasy Metra
znamnou pozornost věnovali v poslední době pracovníci Prefy Praha výrobě zkušebních panelů tunelového ostění, tzv. tubinků pro stavbu tunelu metodou TBM. Výroba proběhla na zapůjčených formách společnosti Herrenknecht a to tak, aby bylo možné vyrobit celý prstenec tunelového ostění. Cílem výroby a zkoušek na výše uvedených prvcích bylo nastavit optimální vibraci forem, vyzkoušet optimální recepturu betonu, sestavit vzorové - prezentační prstence, zvolit optimální metodu hlazení povrchů prvků, vyzkoušet optimální nárůst počátečních pevností, vyzkoušet drátkobeton a vláknobeton a provést další související zkoušky. Dne 16. 3. 2010 mohli členové týmu Prefy Praha konstatovat, že zkoušky dopadly podle očekávání a dané cíle byly splněny. Z jejich výsledků je zřejmé, že tyto výrobky jsou schopny s úspěchem obstát při výstavbě nových tras metra či dalších tunelových staveb.

Stropní panely Partek - Spirol
V Prefě Praha věří, že krize brzy odezní a movití investoři využijí nynější nízké ceny stavebních materiálů a prací k realizaci svého projektu právě nyní. Na tuto situaci je Prefa Praha velmi dobře připravena. Svědčí o tom i fakt, že v závěru roku 2008 proběhla v jejím areálu instalace nejmodernější linky v ČR na výrobu dutinových stropních dílců - Partek - Spirol. Předpjaté stropní panely Partek jsou u nás po mnoho let využívány v oblasti průmyslového stavitelství při výstavbě hal i jiných objektů a v uplynulých letech nalezly široké uplatnění také při výstavbě bytových komplexů, kde svými rozměry a vysokou únosností umožnily vytvořit moderní otevřené dispozice vnitřních prostor staveb bez nutnosti vnitřních podpor či průvlaků. Mezi další nové výrobky Prefy Praha a.s. dále patří:

Vymývaná schodiště a podesty
Zahájena výroba vymývaných schodišť a podest. Vzhled daných prvků je šit na míru přímo zákazníkovi a to na základě požadavků nejen na rozměry a tvar prvků, ale i požadavků na vzhled. Daným požadavkem na kamenivo, barvu a hloubku vymytí lze dosáhnout různých odstínů a barevných variací. Na prvky byl vydán certifikát systému řízení a prohlášení o shodě.

Římsy
Společnost PREFA PRAHA a.s. nabízí jako nový výrobek prefabrikované římsy pro použití do římsových částí mostních konstrukcí. Prvky lze dodat v libovolném tvaru a vzhledu, a to včetně povrchové úpravy pohledové části betonu. Společnost obdržela na dané prvky certifikát systému řízení výroby a stavebně technické osvědčení, na jejichž základě bylo vydáno prohlášení o shodě. Lze je použít i pro stavby občanské vybavenosti a památky.

Slunolam
Do svého výrobního programu zařadila PREFA PRAHA i výrobu slunolamů. Tyto prvky, využívané stále častěji při stavbě moderních administrativních a komerčních budov, mají vedle svého praktického uplatnění i nespornou estetickou dimenzi a mohou se stát určujícím prvkem fasády.

Rodinné domy moderně, bezpečně a rychle
Obraťte se na PREFU PRAHA, ­předělají konstrukci Vašeho rodinného domu. Budete bydlet moderně, bezpečně a hlavně velmi rychle. Cena Vás mile překvapí. Nabízí atraktivní řešení stavění moderní technologií, která Vám zajistí hrubou stavbu do 4 týdnů od objednání - včetně založení, obvodového pláště, vnitřních příček, stropů, střechy, přípravy rozvodů a zateplení!
I v betonu lze bydlet luxusně!

Nový výrobek - Leštěná barevná schodiště
Zahájena výroba leštěných schodišť a podest v barvě obyčejného nebo barevného betonu. Ideální do interiérů rodinných a bytových domů, pokud nechcete použít obkladové materiály. Leštit lze i další konstrukční prvky prefa výroby. Na prvky schodišť byl vydán certifikát systému řízení a prohlášení o shodě.

Ohradní zdi a stěny
V nabídce společnosti PREFA PRAHA a.s. jsou i ohradní zdi a stěny šité na míru každému zákazníkovi. Stačí zaslat požadavek na naše obchodní oddělení a my Vám zeď navrhneme, vyrobíme a smontujeme.
Ve spolupráci s renomovaným designérem je PREFA PRAHA schopná navrhnout jakýkoli tvar, vzhled a povrchovou úpravu ohradní zdi a stěny.
Svou budoucnost spatřuje PREFA PRAHA v neustálém rozšiřování výrobního sortimentu a pronikání do dalších stavebních specializací. Svědčí o tom i úkoly pro nejbližší období roku 2010. K nim patří získat zbývající certifikáty SŘV a Stavebně technická osvědčení na prvky inženýrských sítí, ploty, drobné betonové zboží a výtahové šachty vyráběných v PREFA PRAHA a.s. a uvést na trh prvky s různou konečnou povrchovou úpravou betonu tzv. pohledový beton.

S využitím materiálů
Prefy Praha a.s.

Ivo Románek


PREFA PRAHA a. s.
Průmyslová 5 ,108 00 Praha 10
tel.: 281 031 111 ,fax: 281 031 405
e-mail: prefa@prefa-praha.cz
http://www.prefa-praha.cz