Je prokázáno, že náklady spojené s vytápěním rodinného domu a ohřevem teplé užitkové vody spolykají 65-70 % prostředků na jeho provoz. Není proto žádný div, že stavitelé rodinných domů se stále více zajímají o to, jak stavět energeticky úsporné, pasivní či dokonce aktivní domy.

Klíčový vliv na budoucí spotřebu energií domu má obvodový plášť a jeho dostatečný tepelný odpor. Starší domy se z důvodu nedostatečného tepelného odporu dříve vyráběných zdicích materiálů musely dodatečně zateplovat. Těmto dobám již ale naštěstí definitivně „odzvonilo“. Díky moderním cihlám lze dnes zcela bez problémů stavět nízkoenergetické až pasivní rodinné domy pouze v jedné vrstvě obvodového zdiva bez nutnosti dodatečného zateplení. 

Cihly plněné tepelně izolační minerální vatou Porotherm T Profi
S revoluční myšlenkou v tomto ohledu přišla před nedávnem společnost ­Wienerberger. Ta na náš trh uvedla pálenou cihlu plněnou tepelně izolační minerální vatou s vynikajícími tepelně – technickými vlastnostmi s názvem Porotherm T Profi. Tato cihla v sobě koncentruje ty nejlepší vlastnosti obou materiálů. Díky cihelnému střepu k nim patří vynikající tepelně-akumulační schopnosti, výborná propustnost vodních par, nehořlavost, pevnost, vysoký útlum hluku a naprostá hygienická a zdravotní nezávadnost.Tepelná izolace na bázi rozvlákněného křemíku (kamenná vlna) pak veškeré výše uvedené vlastnosti keramického střepu ještě zvyšuje a navíc dodává cihle Porotherm T Profi vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Sortiment cihel plněných tepelně izolační minerální vatou Porotherm T Profi
Pro cihly Porotherm T Profi plněné tepelně izolační minerální vatou určených pro realizaci obvodových plášťů rodinných domů a budov obecně platí: Čím větší tloušťka cihly, tím více tepelné izolace a dosažení vyššího tepelného odporu zdiva obvodového pláště domu. Vyšší tloušťky cihel často využívají stavitelé pasivních rodinných domů. Avšak i cihly menších tlouštěk bez problémů vyhoví požadavkům na výstavbu domů nízkoenergetických. Tabulka cihel Porotherm T Profi plněných tepelně izolační minerální vatou ve vztahu tloušťky a dosaženého tepelného odporu:

 

Cihly Porotherm T Profi jsou nejvhodnější pro realizaci obvodového zdiva domů bez nutnosti dalšího dodatečného zateplení

 

Výhody obvodového zdiva realizovaného z cihel Porotherm T Profi plněných tepelně izolační minerální vatou
Jak již jsme zmínili výše, z cihel Porotherm T Profi plněných tepelně izolační minerální vatou lze stavět energeticky velmi nenáročné až pasivní rodinné domy pouze v jedné vrstvě zdiva bez nutnosti dodatečného zateplení. Integrací tepelné izolace do cihly je trvale zajištěna její ochrana před mechanickým poškozením i povětrnostními vlivy. Povrch fasády realizovaný přímo na cihelné zdivo je mnohem odolnější proti proražení, než je tomu u fasád prováděných s pomocí zateplovacích systémů. Zde může dojít ke snadnému poškození fasády vlivem neopatrné údržby v blízkosti domu (sekání trávy, zahradní úpravy, čištění ploch), neopatrných her dětí či výskytu většího množství ptáků v okolí domu. Lepší a stabilnější než u zateplených domů je také klima v domech postavených z těchto cihel. Oba materiály jsou totiž difúzně velmi otevřené, cihla „dýchá“ a propouští v interiéru nahromaděné vodní páry zpět do ovzduší. A co říci závěrem? Cihla Porotherm T Profi zajišťuje staviteli rodinného domu nejkomplexnější soubor užitných vlastností dostupných na našem trhu. Investice do ní se mu velmi rychle vrátí v mnohem nižších platbách za složenky na energie a také v nižších stavebních nákladech spojených jinak s nutným zateplením obvodového pláště domu.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
www.wienerberger.com
zákaznická linka: 844 111 123