Firma KOFING a. s. byla na přelomu roku 2014/2015 oslovena generálním dodavatelem stavby firmou TAROS NOVA s. r. o. s poptávkou na výrobu ocelových konstrukcí, které jsou nedílnou součástí chystaného projektu Stezka v oblacích. Po vyjasnění všech projekčních a technických nejasností se ve výrobním areálu firmy v Paskově v březnu 2015 naplno rozbíhá výroba. Výroba probíhá až do konce října 2015, kdy je nakonec vyrobeno 421 000 kilogramů žárově pozinkované ocelové konstrukce.

Výrobu ocelových konstrukcí můžeme rozdělit do dvou významných celků:

Věže a prstenec
Základem stavby jsou 3 věže, které jsou u vrcholu vzájemně propojeny tzv. prstencem. Celkem bylo potřeba pro věže a prstenec vyrobit a dodat 130 000 kilogramů ocelových sloupů a svařenců, které v kombinaci s modřínovým dřevem tvoří nosnou část stezky. Ve spodních patrech věží tvoří ocel nosné sloupy, které jsou obloženy dřevem, ve vyšších patrech a prstenci jsou ocelové svařence zakovány do dřeva a tvoří kotevní uzly v jednotlivých rozích a patrech věží.

Lávka
Lávka, která stoupá pod úhlem necelých 6 % a postupně nás dovede až do výšky 55 metrů, byla výrobně rozdělena na 49 nezaměnitelných montážních dílů, přičemž každý montážní díl je konstrukční originál. Základ lávky tvoří ocelová montovaná konstrukce, na které je osazena podlaha ze smrkového dřeva. Jednotlivé montážní díly musely být vyrobeny a smontovány ve výrobních halách KOFING a. s. tak, aby na sebe postupně navazovaly. Veškeré montážní díly lávky byly po složení a připojení na další montážní část rozebrány a po žárovém zinkování postupně dopraveny na místo stavby, aby mohly být u chaty Slaměnka znovu složeny a osazeny na nosné věže. S celkovou délkou lávky 750 metrů se hmotnost ocelové konstrukce lávky zastavila na hmotnosti 180 000 kg.

Ocelové konstrukce a svařence věží, prstence a lávky společně s dalšími 111 000 kilogramy oceli, která byla vyrobena a dodána pro výstavbu vstupního objektu, propojovacích konzol, podpěrných sloupů a dalších nezbytných částí, tvoří jeden ze základních stavebních kamenů Stezky v oblacích. Za takto konstrukčně a výrobně složitými dodávkami oceli stojí velké úsilí zaměstnanců firmy KOFING a. s. Velké poděkování patří všem, kteří se na výrobním procesu podíleli.
Ing. David Kříž

OCEL STEZKA V OBLACÍH:
Celková hmotnost oceli: 421 000 kg
Třída oceli: S355J2
Povrchová ochrana: Žárový zinek
Doba výrobního procesu: 3/2015 – 10/2015

KOFING a. s.
Kirilovova 628, 739 21, Paskov
Tel.:     558 411 811
Email: kofing@kofing.cz
Web: www.kofing.cz