Právě v letošním roce si tato společnost připomíná 25. výročí od svého založení. V rámci oslav čtvrtstoletí úspěšné činnosti uspořádali pracovníci ­společnosti Terrastroj řadu zajímavých akcí pro své zákazníky, pracovníky i příznivce značky JCB. Těch se zúčastnilo mnoho zajímavých osobností z řad podnikatelské sféry i odborných kruhů.

Vyvrcholením oslav bylo uspořádání večerní společenské recepce v rezidenci Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Bratislavě. Akce se zúčastnilo na sedm desítek významných pozvaných hostů. Nechyběl mezi nimi ani britský velvyslanec na Slovensku, pan Andrew Garth s chotí, vedoucí prodeje JCB pro Evropu a Rusko pan Carlos Hernandez, majitel společnosti Industry Holding, do jejíž vlastnické struktury patří i společnost Terrastroj, pan Egon Zwinger, regionální manažer společnosti JCB, pan George Struta, jednatel společnosti TERRASTROJ, Ing. Zdeněk Chyba, či prokuristi společnosti Terrastroj, Petr Bartoníček a Eva Alexyová.

V úvodu recepce se ujal slova britský velvyslanec na Slovensku, pan Andrew Garth. Ten účastníky události pozdravil a poděkoval jim za to, že přijali pozvání jeho i společnosti Terrastroj. Ve svém krátkém projevu, který přednesl celý ve slovenském jazyce, vyzdvihl význam činnosti společnosti Terrastroj na slovenském stavebním trhu a její profesionální úsilí, které věnuje prodeji, servisu a technické podpoře strojů značky JCB na Slovensku.

V návaznosti na něj vystoupil vedoucí prodeje pro Evropu a Rusko společnosti JCB, pan ­Carlos Hernandez. V úvodu svého příspěvku poděkoval panu velvyslanci za jeho pohostinnost a možnost sejít se na půdě jeho rezidence se zákazníky společnosti Terrastroj i příznivci značky JCB. Dále poblahopřál společnosti TERRASTROJ k významnému milníku v její činnosti a zároveň uvedl, že svými mnohaletými výbornými výsledky pomáhá upevňovat a rozvíjet pozici značky JCB na slovenském stavebním trhu.

Majitel společnosti Industry Holding, pan Egon Zwinger ocenil 25 let vynikající práce pracovníků společnosti TERRASTROJ a poděkoval zákazníkům za důvěru, kterou dnes a denně vkládají do spolupráce se společností TERRASTROJ.

Jako poslední se slova ujal jednatel společnosti ­TERRASTROJ, pan Ing. Zdeněk Chyba. Ten zavzpomínal na počátky zrodu firmy, její vývoj i úspěchy společnosti z posledního období, kdy v roce 2015 dosáhla ­TERRASTROJ na Slovensku rekordních prodejů. To jí vyneslo tržní podíl ve výši 22 % ze všech stavebních strojů prodaných na Slovensku a drtivý tržní podíl 44 % ve strojích typu rýpadlo nakladač.

Uvedl také, že společnost ­Industry Holding je čtvrtým největším prodejcem strojů značky JCB na světě a že úspěchy společnosti TERRASTROJ by samozřejmě nebyly možné bez dlouhodobého budování důvěry a korektních vztahů se zákazníky.

Dále se již večer odvíjel v duchu neformální přátelské atmosféry. Ve společenském sálu rezidence si přítomní hosté mohli vyslechnout hudební program Muchova kvarteta. Ti, kteří dali přednost konverzaci a pobytu na nádvoří rezidence, zde měli možnost obdivovat jednu z posledních novinek z produkce JCB, kterou je stroj s obchodním označením JCB 3CX Compact.
Tento stroj zcela nové koncepce, který byl speciálně navržen pro práci ve stísněných podmínkách zhuštěné městské zástavby či omezených prostorách staveniště, nebyl pro tuto akci zcela jistě vybrán náhodou.

Při své menší šířce (1,95 m) a výšce 2,74 m disponuje maximální silou a výkonem. To mu umožňuje práci v úzkých uličkách, husté zástavbě či nižších budovách. 3CX COMPACT je ideálem pro práci na malých stavbách, v městských parcích nebo na školních dvorech. Jak vidno, snadno se vešel i na nádvoří rezidence.

Není divu, že tento stroj budil zaslouženou pozornost všech účastníků večera. Vyzkoušet si posed v něm neodolal ani britský velvyslanec na Slovensku, pan ­Andrew Garth.

Večer dále klidně plynul, čemuž přítomní hosté přispěli svou vlídností, kultivovaností a vstřícností. Zkrátka přesně v duchu těch nejlepších anglických tradic a značky JCB.

Nám za naši redakci nezbývá než říci: „Děkujeme za pozvání a do dalších let přejeme společnosti TERRASTROJ – Vše nejlepší a hodně úspěchů!“

Ivo Románek

TERRASTROJ SPOL. S R. O.
Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava
tel.: +421 2 40 20 93 01, +421 2 45 24 25 42
mobil: +421 903 570 906
email: infoweb@terrastroj.sk