U této příležitosti připravuje Českomoravský beton řadu tematických akcí, prostřednictvím nichž bude chtít širší veřejnost seznámit se svou činností.

První aktivita, která odstartovala letošní oslavy pětadvaceti let působení skupiny Českomoravský beton na českém trhu, bylo vydání nástěnného kalendáře pro rok 2016. Ten vznikl v omezeném počtu a je určen zejména pro partnery. Filozofie celého kalendáře je pak postavena především na obrazovém zvýraznění předností inovativních produktů, jako je například beton Steelcrete s rozptýlenými ocelovými vlákny či litý samonivelační potěr Anhyment, který je vhodný pro podlahy s vytápěním a zároveň umožňuje snížit náklady na jeho provoz.

„Letošní rok je pro nás mimořádnou příležitostí, jak širší veřejnost seznámit s naší činností. Z průzkumů, které jsme si dělali, vyplývá, že beton je ještě stále vnímán jako šedivá studená hmota. Chceme se proto v následujícím roce v naší komunikaci výrazně zaměřit na zvýšení obecného povědomí o možnostech, jaké dnes moderní technologie při práci s betonem umožňují,“ říká šéf marketingové komunikace skupiny Českomoravský beton Jan Veselý. Podle jeho názoru je třeba vedle speciálních vlastností betonu připomínat i důraz na kvalitu, která se může u jednotlivých dodavatelů, ale i u stavebních firem lišit.

I v letošním roce plánuje společnost pokračovat v úspěšném seriálu seminářů Beton University, což jsou pravidelná jarní a podzimní tematická setkání určená především pro odbornou veřejnost. „Návštěvníkům naší univerzity umožňujeme zdarma seznámit se s nejnovějšími trendy v oboru. Zároveň přispíváme ke zvyšování kvalifikace napříč různými profesemi, což vnímáme jako velkou přidanou hodnotu, kterou naše společnost přináší,“ přibližuje Jan Veselý.

Společnost Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a betonáren dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.
Po dynamickém rozvoji dnes skupina Českomoravský beton provozuje v ČR přes 70 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Od roku 2006 provozuje také betonárny na Slovensku.

Skupina patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na stavbách rodinných domů a drobných rekonstrukcích.

Hlavní činnost – výrobu transportbetonu – doplňuje o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005,  fax: 311 644 010
www.transportbeton.cz