V loňském roce firma oslavila 20 let, což bylo důvodem k naší návštěvě sídla společnosti v Komorovicích u Pelhřimova a setkání s obchodní ředitelkou firmy, Ing. Věrou Davidovou, která nám poskytla rozhovor.

„Na začátku našeho podnikání jsme vyráběli na jedné výrobní lince, dnes disponujeme celou řadou různých linek na zpracování polyvinylchloridu (PVC) i polypropylenu (PP), vlastníme také vstřikolisy, na kterých vyrábíme tvarovky“, vrací se v úvodu našeho rozhovoru do minulosti Věra Davidová.

Jaká je působnost společnosti a do kolika zemí exportujete? Plánujete další rozšiřování a do kterých zemí?

Pokud bychom vzali v potaz obrat firmy, mohu říci, že cca 70 % ročního obratu tvoří obchod tuzemský, zbylých 30 % generuje obchod zahraniční, převážně export na Slovensko. To je dáno zejména polohou resp. kulturní, jazykovou a historickou provázaností, ale také tím, že řada českých firem provozuje na Slovensku své pobočky.

Pro export do vzdálenějších teritorií má naše zboží bohužel jednu nevýhodu. Je levné a kvůli tomu hrají velkou roli přepravní náklady. Ve své podstatě přepravujeme „vzduch“, jelikož trubky jsou velmi lehké, ale zato objemné.

Velký zájem máme o distribuci do balkánských zemí. Obchodujeme s velmi dobrým a velkým zákazníkem v Chorvatsku, dále exportujeme do Slovinska a Maďarska, rádi bychom získali pozici na trhu v Rumunsku a Bulharsku. Z exotických zemí mohu zmínit například Mongolsko, které ovšem vyžaduje kromě růstu přepravních nákladů také zvýšené nároky na přípravu nakládky, kdy jsou trubky menších průměrů vpravovány do trub větších.

Jaké produktové řady vyrábíte?

Naše společnost vyrábí plastové kanalizační, odpadní a šachtové systémy stejně jako systémy pro vnitřní instalace.
Pro oblast kanalizací dodáváme tzv. KG SYSTÉM, který zahrnuje trubky a tvarovky, které se používají mimo budovy. Jedná se o produkty z PVC (pro běžné podmínky) a PP (vhodný pro extrémní podmínky – např. systém KG 2000). Dále jde o šachtový RV SYSTÉM a systém MAGNACOR, který se používá pro běžný domovní odpad a pro odvodnění silnic a dálnic.
Pro vnitřní použití nabízíme systémy výhradně z PP jako např. HT SYSTÉM PLUS, SKOLAN DB nebo ULTRA DB. Ty jsou díky svým vlastnostem pro tyto aplikace optimální. Pro objekty jako jsou např. hotely, nemocnice či administrativní budovy doporučujeme použít náš protihlukový systém SKOLAN DB, u kterého je PP plněn minerálem, se schopností snižovat intenzitu hluku.

Jaké jsou z vašeho pohledu největší výhody plastových potrubních systémů oproti jiným materiálům?

Největším benefitem plastových trubních systémů je rozhodně životnost, kdy předpokládaná životnost je cca 100 let. Dokazují to i první instalace, které proběhly již kolem roku 1935 a potrubí je stále funkční a v provozu. Dále je to jednoznačně snadnější manipulace a minimální poruchovost.

Pro jaké aplikace jsou vaše produkty vhodné?

Naše produkty jsou vhodné jak pro „domkaře“, instalatéry, tak pro velké stavební firmy, které je používají při výstavbě velkých liniových či pozemních staveb. Lze je použít v běžných, ale také extrémních podmínkách.

Plánujete v nejbližší době uvést nějaké novinky?

Již jsem krátce poukázala na náš nový protihlukový systém ULTRA DB určený pro vnitřní instalace, který z pohledu vlastností řadíme mezi SKOLAN DB a HT SYSTÉM PLUS. Tyto odpadní trubky a tvarovky se vyrábějí z minerálem plněného polypropylenu, díky němuž se tento systém vyznačuje vynikajícími akustickými vlastnostmi. Produktová řada Ultra dB má velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

Jelikož náš obor je, co se novinek týče, spíše konzervativnější a žádné každoroční převratné novinky nejsou na pořadu dne, intenzivně se zabýváme spoluprácí s našimi partnery, instalatéry, od kterých získáváme zpětnou vazbu, kterou se pak snažíme zapracovat např. v přípravě nových tvarovek atp.

Kde se s nimi bude moci odborná veřejnost seznámit?

Novinky i stávající produkci budeme vystavovat na poměrně velkorysé expozici v rámci veletrhu Aquatherm v březnu 2016 v Praze. V rámci našeho stánku chystáme i „koutek“ pro projektanty, různé soutěže a další program. Tímto bych ráda pozvala naše zákazníky, dodavatele, obchodní partnery, projektanty, školy i další odbornou veřejnost k návštěvě našeho stánku.
Příští rok v únoru se chystáme také na veletrh Aquatherm v Nitře a samozřejmě nebudeme chybět ani na Veletrhu PTÁČEK, který se koná v dubnu v Brně.

Zákazníky by jistě zajímaly služby a další podpora, které od vás získají…

Naše společnost zajišťuje pravidelná školení našich obchodních partnerů i jejich zákazníků, a to buď přímo u zákazníka, nebo v naší firmě. Dále nabízíme programy pro projektanty jako např. Techcon OSMA CAD, ARCHICAD nebo AutoCAD. K zákazníkům dále putuje naše marketingová podpora v různých formách. Vycházíme z myšlenky, že pokud se bude dařit našim zákazníkům, bude se dařit i nám. Dále podporujeme i učňovské školství a Cech instalatérů, který pořádá různá školení pro budoucí instalatéry. Cechu dáváme k dispozici naše materiály i drobné ocenění při různých soutěžích.

Co plánujete v nejbližším období a mohla byste nám prozradit i plány pro dlouhodobější časový horizont?

V současné době se soustředíme na další investice v oblasti výroby, tj. pořizujeme nové stroje, formy atp. Rádi bychom expandovali do dalších zemí, které jsem již zmiňovala. Navzdory inovačnímu potenciálu našeho oboru se stále snažíme sledovat nové trendy a reagovat na aktuální situaci. To se nám dle mého názoru daří i díky naší velikosti, kdy jsme v pozici malé firmy, která ovšem může velmi pružně reagovat na své okolí.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický