Kombinováním složek dokumentace, plánování vrtu, sběru dat a vzdáleného monitorování pomohou nástroje InSite zhotoviteli lépe řídit jeho činnosti od plánování, přes mapování, vrtání až po fakturaci. Nástroje mohou být používány jednotlivě nebo mohou pracovat společně, uceleně a přístup k nim může mít mnoho stran, což umožňuje spolupráci a sdílení informací v reálném čase.

Vlastníci projektu požadují více informací, což komplikuje současné procesy plánování a vedení záznamů. Nástroj InSite eliminuje staré ruční, papírové metody a poskytuje přesné, elektronicky dokumentované záznamy celého projektu, což pomáhá urychlit fakturaci.

Nástroje produktivity InSite obsahují následující programy, které mohou být používány jednotlivě nebo dohromady jako jeden balíček:

InSite Fleet a InSite Fleet Edge
InSite Fleet je produkt, který správcům vozového parku a provozním manažerům udává GPS polohu strojů, aby mohli lépe lokalizovat svá zařízení a posádky a nasměrovat je na pracoviště. Zachycuje plánovanou údržbu a odvedené služby a kategorizuje jak dobu nečinnosti strojů, tak spotřebu paliva. InSite Fleet Edge poskytuje obsluze a správcům vozového parku dostupné informace o stroji, včetně sledování produktivity, stanovování priorit údržby, odhadu úspor paliva a časového řízení projektu.
­
InSite Fleet Edge bude k dostání v lednu 2016 na vybraných modelech Vermeer HDD.

InSite Projects
Tento plánovací nástroj se používá k mapování pracoviště a plánování vrtání pomocí aplikace, která je přístupná prostřednictvím počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Veškerá projektová data mohou být uložena v jednom archivu a mohou být elektronicky sdílena vlastníky projektů a kontrolory, aby se urychlilo schvalování. Jakmile je práce hotova, může uživatel vyexportovat odbornou zprávu o veškerých aspektech projektu, což pomáhá urychlit fakturaci.

InSite Mapping
Aplikace pro mapování s GPS se používá pro přesné rozkreslení nebo označení trasy vrtání a pomáhá dokumentovat pozici stávající technické infrastruktury. Data jsou zadávána do InSite Projects, aby se vygenerovala vizuální mapa (z ptačí perspektivy) navrhovaných a stávajících inženýrských sítí nebo důležitých bodů. Tato aplikace pro mapování je kompatibilní s celou řadou GPS přístrojů.

InSite BoreAid® Design Tool
Softwarový balíček pro plánování a navrhování, který provádí uživatele procesem plánování vrtu s využitím informací o půdě, typu a vlastnostech produktu, fyzických překážkách a jiných klíčových prvcích, za účelem poskytnutí komplexního pochopení proveditelnosti a identifikování obtíží, které mohou během vrtání nastat. Nástroj přináší uživateli přesný a podrobný plán pro vrtání, který je v souladu s průmyslovými normami a správnou praxí.

Uživatel může generovat zprávy pro předpokládaný plán vrtání a dodat informace do tendrové dokumentace nebo provozních plánů, přičemž je zajištěn soulad s příslušnými průmyslovými normami. InSite BoreAid je k dispozici již nyní.

InSite BoreAssist
Tato aplikace pro vrtná zařízení vyvinutá ve spolupráci s Digital Control Incorporated (DCI) umožňuje zobrazení plánu vrtání na displejích DCI ­AuroraTM, čímž je eliminována potřeba papírových plánů. Data o poloze jsou zaznamenávána z lokátoru DCI F5® přímo do aplikace. Uživatelé jednoduše nahrají plán vrtání na displej Aurora a poté mohou dodržovat vytyčený plán. Obsluha může také zaznamenávat odchylky od plánu na základě polních podmínek, případné změny plánu vrtání na místě a také navrhovat jednoduché vrtání na daném místě pomocí šablon, které mohou být převedeny pomocí USB disku zpět na osobní počítač.

Od tendru po fakturu, nástroje produktivity ­InSite nabízí sadu aplikací, které pomáhají dodavatelům lépe plánovat, mapovat, provádět, fakturovat a řídit HDD projekty. To vše vede k úspoře papírování a zajišťuje přístup k potřebným informacím v reálném čase, které jsou zapotřebí v kanceláři nebo na pracovišti, aby bylo možno učinit důležitá rozhodnutí.
Nástroje produktivity InSite budou k dostání začátkem roku 2016 prostřednictvím globální distribuční sítě Vermeer. Pro více informací o nástrojích produktivity InSite navštivte www.vermeerinsite.com

TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Průběžná 80b, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
tel.: 274 812 280, fax: 274 814 287
e-mail: info@transtechnikcs.cz, www.transtechnikcs.cz