Nejedná se nicméně o prosklené plochy rozdělené a orámované velkým množstvím plastových, dřevěných či hliníkových profilů, tak jako bylo zvykem ještě několik let nazpět. Důležitým aspektem moderní a nadčasové architektury je čistota provedení prosklených ploch. Snaha o maximální „čistotu“ řešení tak vyvolává poptávku po v podstatě bezrámovém provedení velkých fixních prosklených ploch (v kombinaci s několika málo otevíravými prvky).

Vedle nesrovnatelného rozdílu bezrámového řešení z hlediska estetického je na místě poukázat i na praktickou stránku. Všechny rámové konstrukce podstatně zmenšují stavební otvor a navíc zhoršují tepelné vlastnosti prosklených ploch. Z těchto důvodů je dobré jejich množství minimalizovat použitím velkoformátového zasklení, ideálně ještě připevněným ke konstrukci domu bezrámovým způsobem. Růst poptávky po „bezrámovosti“ stejně jako nadšení z možnosti zasklívat skla bez všeomezujícího rámu vyústily k vytvoření produktu NOframe4 společnosti OBSIDIAN a. s.

Produktu, který je zasklen před stavební konstrukci takovým způsobem, že při pohledu z interiéru přechází podlaha, ostění, nadpraží či stropní podhled přímo do distančních rámečků izolačního skla. Produktu, který umožňuje elegantně, tedy bezrámově, řešit velké prosklené plochy a to včetně prosklených, tzv. strukturálních, rohů. Produktu, jehož unikátní vlastnosti nejsou negativně  ovlivněny žádným rámem.

Název výrobku NOframe, v překladu „BEZrám“, je záměrně doplněn číslicí 4. Tato číslice neříká nic jiného než, že technický pokrok umožnil další revoluční posun ve výrobě izolačních skel. Výrobu izolačních 4skel ve velkoformátovém a bezrámovém provedení.

Vlastnosti představeného výrobku NOframe4 jsou stejně unikátní jako jeho vzezření. 96 mm silná izolační skla dosahují hodnoty tepelného prostupu Ug = 0,3 W/m2.K. Únik tepla přes tyto skla je tedy poloviční než únik přes izolační trojskla a méně než třetinový než přes izolační dvojskla (izolační trojskla mají parametr Ug = 0,6 a dvojskla Ug = 1,1 W/m2K). Díky tomuto zasklení a absencí rámu je produkt NOframe4 z hlediska energetických ztrát na polovičních hodnotách než ta nejlepší klasická okna na trhu!

„Trojskla možná ještě…, ale 4skla, byť s těmito parametry, to už je přehnané!“
Jako bychom slyšeli názor mnoha. Názor, který s minimálními obměnami uvedl za posledních 25 let na trh: izolační dvojsklo, izolační dvojsklo s pokoveným sklem a plněním plynu, izolační 3sklo a teď logicky provází i 4sklo. Přitom si stačí uvědomit prostý fakt, že dnes stavěný moderní dům by měl sloužit dalších minimálně 15 až 20 let bez potřeby zásadnější rekonstrukce. Z toho důvodu není racionální používat technologie, které jsou již v době svého použití zastaralé.Ano, pravda je ta, že požadované hodnoty prostupu tepla oknem ve vnější stěně jsou dle ČSN 73 0540-2:2011 na úrovni Un,20 = 1,5 W/m2K, tedy vysoko překračují hodnoty představovaného produktu NOframe4. Toto srovnání naznačuje, že produkt NOframe4 jsou zbytečně dokonalá „okna“. Okna? Je na místě se v případě moderní architektury a velkoformátovém prosklení ještě bavit o oknech? Nejedná se již mnohem více o stěny, konkrétně prosklené stěny? A co říká výše uvedená ČSN, věnující se tepelné ochraně budov, o stěnách? Požadovaná hodnota pro vnější stěnu Un,20 = 0,3 W/m2.K. Hodnota odpovídající produktu NOframe4! Logický závěr je jednoznačný, při použití velkoformátového zasklení, neboli prosklených stěn, bychom se neměli spokojit s izolačním trojsklem, které je plně dostačující pro standardní okna, již dnes bychom se měli dívat po prosklených stěnách NOframe4, které se vyrábějí až do formátu 6 000 x 3 210 mm.

OBSIDIAN a. s.
Napajedelská 220, 765 02 Otrokovice
tel./fax: 577 900 180
e-mail: obsidian@obsidian.glass, www.obsidian.glass