Společnost OBSIDIAN a.s. ve spolupráci s Ing. Arch. Pavlem
Mudříkem navrhla pro tento objekt unikátní zasklení nadrozměrnými izolačními 4skly. Tato skla byla zvolena vzhledem k vysoké míře prosklení objektu a s ohledem na úsporu nákladů na vytápění a udržení tepelné pohody.

Hodnota tepelného prostupu těchto skel je Ug = 0,3 W/m2K. Vzhledem k celkové tloušťce zasklení 97 mm jsou skla osazena bezrámovým způsobem.

Všechna skla v objektu jsou fixní a větrání je zajištěno skrze úzké dřevěné otvírky vyrobené z dubového dřeva.
V průčelí dominuje objektu 4sklo o rozměru 4 370 x 3 210 mm a celkové hmotnosti 1 366 kg! Dle informací výrobce se jedná o největší vyrobené 4sklo vůbec!

Na největší 4sklo strukturálně navazují oblouková 4skla o zachované celkové tloušťce 97 mm. Tepelný prostup obloukovým 4sklem má hodnotu Ug = 0,5 W/m2K. Další světový unikát...

Nad rámec výjimečných vlastností 4skel v oblasti tepelného prostupu je nutno zdůraznit, že použitá 4skla mají výborné optické vlastnosti. To díky použité sklovině Diamant od společnosti Saint-Gobain se sníženým obsahem železa. Díky této speciální sklovině je minimalizován zelený nádech výsledných 4skel a je zachována dostatečná propustnost světla.

Posledním unikátem realizovaného zasklení jsou jeho hodnoty celkové energetické bilance (energetická bilance = celkové tepelné zisky v období topné sezóny – celkové tepelné ztráty zasklení). Energetická bilance použitého zasklení je kladná a to ve výši 120 kW/m2 / topná sezóna. Při ploše 70 m2 tak skla za běžnou topnou sezónu vyhřejí objekt o 8 400 kW zdarma!

Prevence přehřívání objektu v letních měsících je příkladně řešena jeho usazením vzhledem k okolní zástavbě a přetažení stropní železobetonové desky přes půdorysnou plochu objektu.

Společnost OBSIDIAN a. s. se zaměřuje, kromě „standardní“ výroby nadrozměrných skel, na obdobné, vysoce náročné realizace, které posouvají zažité hranice možného v oblasti prosklených konstrukcí. Investorům a architektům tak přináší možnost nestandardního a vysoce designového řešení při dosažení tepelných parametrů, které budou standardem možná v horizontu příštího desetiletí...

Poděkování závěrem patří všem, kteří se zasadili o to, že i běžné stavby se dají vyřešit originálním a přitom plně funkčním způsobem za použití technologií zítřka, ne včerejších...

OBSIDIAN a.s.
Napajedelská 220, 765 02 Otrokovice
tel./fax: 577 900 180
e-mail: obsidian@obsidian.glass , www.obsidian.glass