Systémy ověřené v praxi po celé EU splňují nejvyšší požadavky pro vedení provozu na dálnicích a silnicích a tím zvyšují bezpečnou plynulost na našich komunikacích.

Mobilní ocelová vodící stěna MINIGUARD, VOLKMANN & ROSSBACH Německo

Ocelová vodící stěna Miniguard se používá dočasně pro řešení kráktodobých dopravních problému s přesměrováním dopravy. Je rychle smontovatelná a demontovatelná. Díky speciálnímu tvaru vodící stěny lze bez problému najet na okraje, aniž by se vozidlo dotklo stěny. Návrhová šířka svodidla do projektu je pouze 0,2 m. V příčném řezu připomíná tvar New Jersey, šířka 0,5 m, výška 0,505 m. Vodící stěna se volně klade na zpevněný podklad bez kotvení a je testována na úrovně zadržení T1, T2 a T3. Délka jednoho montážního dílu je 1,5 m, na koncích se kotví jedním šroubem do podloží. Začátek a konec stěny má výškový náběh.

Mobilní ocelové svodidlo VARIOGUARD oboustranné, VOLKMANN & ROSSBACH Německo

Varioguard je oboustranné ocelové svodidlo pro stálé a dočasné použití na komunikaci. Lze jej úspěšně používat pro dočasné použití při přesměrování dopravy, separaci protiběžných jízdních pruhů, do středních dělících pásů dálnice, pro separaci dopravy a výstavby, na mosty atd. Varioguard je obzvláště vhodný na rozdělení a usměrňování - přesměrování dopravy na komunikacích s hustým provozem, pro úpravu šířky vozovek pro ranní a odpolední špičku a dále pro uzavření přejezdů středních dělících pásů. Úroveň zadržení H2, navrhovaná šířka svodidla do projektu je 0,40 m, výška 0,90 cm. Svodidlo se volně klade bez kotvení do vozovky.

Otevíratelná svodidla S-A-B, SNOLINE Itálie

S-A-B systém pro uzavírání a otevírání průjezdů středového dělícího pásu je navržen tak, aby fungoval jako přechod mezi dvěma pevnými svodidly, který zároveň umožňuje pozvolné absorbování nárazu se schopností přesměrovat lehká vozidla v malém úhlu, těžkým vozidlům pak zabraňuje v přejetí skrze svodidla do protisměrných pruhů. S-A-B systém je oboustranné, na zemi stojící svodidlo s úrovní zadržení H2, absorbující sílu nárazu a poskytující přesměrování vozidla. Instaluje se do středového dělícího pásu dálnic a silnic dálničního typu. Slouží k umožnění rychlého průjezdu záchranných vozidel, nebo k celkovému přesměrování provozu do protisměrného jízdního pruhu. Instaluje se zejména před a za mosty, tunely, dlouhodobé uzavírky nebo místa s častou nehodovostí. Systém se skládá z modulů délky 4,34 m, výšky 1,1 m a šířky 0,5 m. Je velmi snadno a rychle otevíratelný. V zásadě existují dva možné způsoby otevření. Prvním je otevírání jednotlivých 4,34 m dlouhých modulů, kdy je jich možno z celého systému jednoduše odpojit tolik, kolik je potřeba (pro průjezd záchranných vozidel), druhý způsob spočívá v celkovém otevření, jako křídla vrat (pro celkové přesměrování provozu). Otevření vyžaduje pouze vytáhnutí ocelových čepů, vysunutí fixačních kůlů a spuštění pojezdových koleček, což zvládnou dvě osoby za 5 až 20 minut bez použití nářadí.

Tlumiče nárazu TAU, SNOLINE Itálie

Tlumiče nárazu jsou kategorií dopravního zařízení, která slouží v nebezpečných místech, dopravních stínech na odbočeních, jako ochrana portálů návěstí či jiných překážek, nebo jako preventivní záchytný systém vozidel s účinností ochrany lidského zdraví a majetku.
Tlumiče SNOLINE TAU jsou povoleny k používání schválením MD ČR a nabízí nejmodernější koncepci a konstrukci tlumičů nárazu nejen v EU.

Průběh projektu společnosti PPS zahrnuje poradenství, plánování, transport, montáž, udržování a demontáž.


PPS, s.r.o.
Mašovická 202/8, 142 00 Praha-Libuš
mobil: +420 775 957 059
e-mail: info@ppspraha.cz, http://www.ppspraha.cz