To vzniklo přestavbou původního starobylého pivovaru v překrásné části Děčína zvané Podmokly.

V novém vzdušném komplexu je pro návštěvníky připraven pestrý mix obchodů, originální restaurace s vlastním minipivovarem, kavárna, supermarket, síť služeb s více než 60 obchodními jednotkami, svět rodinné zábavy i dostatek parkovacích míst, kterých je zde 420. Pomyslnou třešničkou na dortu je kaplička s vlastním zvonem. Projekt CPD se rozkládá na celkové ploše přes 22 000 m2, ze které 17 500 m2 je plocha pronajímatelná.

Unikátní multifunkční centrum vzniklo citlivým spojením původních historických částí budov pivovaru, o němž první zmínky sahají až k přelomu 17. a 18. století, s novými moderními prvky architektury. Architektonický návrh stavby respektuje stávající přirozené dominanty souboru budov bývalého pivovaru a svým jednoduchým řešením podtrhuje jejich výjimečnost. Kombinace starých, památkově chráněných objektů a nové přístavby celku propůjčují působivý a jedinečný architektonický výraz ojedinělý v rámci celého města.

Propojení původních členitých objektů v kombinaci režného pískovcového zdiva, režného cihelného zdiva a moderních prosklených a betonových ploch dodávají areálu potřebnou dynamiku. Světlíky nad pasáží propouští do objektu přirozené světlo, a umocňují tak prostorový zážitek ze spojení starých a moderních budov.

Hlavním prvkem centra je pasáž táhnoucí se podél západního průčelí souboru stávajících budov se dvěma hlavními vchody na severu a jihu orientovanými směrem na východ. Obvodový plášť vchodů mezi stávajícími budovami byl navržen z lehkých sklo-hliníkových stěn. Pasáž umožňuje přístup do obou komerčně využívaných podlaží, kde se po obou stranách pasáže nachází obchody, restaurace a služby pro návštěvníky centra.

Přízemí (1. NP) je s patrem (2. NP) vertikálně spojeno pomocí dvojice obousměrných eskalátorů u jižního i severního vstupu. V centru původní pivovarské budovy tzv. hvozdu byl pro přepravu mezi patry vybudován prosklený osobní výtah, ze kterého je unikátní výhled do jejího nitra. Ze 2. NP je možné pomocí eskalátorů, travelátorů nebo výtahu vystoupit na střechu, která slouží jako parkoviště. Přístavba centra je tak ze západu zcela ukryta pod parkovištěm. V jižní části, na místě původních pivovarských sklepů s přiznanými cihlovými klenbami, vznikl přesně podél původního obrysu obvodových stěn prostor pro velké obchodní jednotky, které tvoří zaklad obchodního centra.

Objekt přístavby je tvořen dvěma částmi s vlastními ortogonálními systémy vertikálních nosných konstrukcí, které jsou na sebe navzájem napojeny trojúhelníkovou přechodovou partií. Jižní část je čtvercová rozměrů 65 x 65 m bez návaznosti na stávající budovy. Severní část má tvar obdélníku a po celé východní straně navazuje na stávající budovy. V severní části jsou rovnoběžně se stávajícími objekty vytvořena úzká obdélníková atria přes obě podlaží. V místě spojení dvou částí jsou v trojúhelníkovém hlavním vstupu kruhová a výsečová atria. Budova má dvě podlaží, která jsou ze dvou stran zapuštěna pod úroveň okolního terénu. Půdorysné rozměry celé novostavby činí 220 x 60 m.

U fasád souboru pivovarských budov, zejména těch přivrácených k Revolučnímu náměstí a ulicím Sofijské a Ruské, jde o jejich rehabilitaci, v maximální možné míře se blížící stavu z přelomu 19. a 20. století. Šlo o dobu největšího rozkvětu pivovaru, završeného zbudováním nové varny a dalších úprav v neorenesančním duchu, skloubených s předchozími historizujícími etapami.

Investor: Centrum Pivovar a.s.
Generální projektant a autor návrhu: Studio acht, spol. s r. o.
Generální dodavatel stavby: BAK stavební společnost, a.s.