Návod se týká plochých střech používaných v průmyslové i občanské výstavbě. Na nosný trapézový plech se pokládá parozábrana, tepelná izolace, spádové vrstvy, vodotěsná povlaková krytina s mechanickým kotvením. Návod zahrnuje uvedené materiály i v alternativách a dále integruje důležité doplňky, jako jsou mechanické kotvy, střešní vpusti a bezpečnostní prvky pro ochranu proti pádu ze střechy.

Popis a směrnice v uvedeném návodu vycházejí z norem, doporučení výrobců, projektové a znalecké činnosti a také z nejlpepších zkušeností a vědomostí kolektivu autorů, kteří jsou odborníky z praxe.

Napište si o něj na www.puren.cz Více o sdružení na www.systemovaplochastrecha.cz