Stavba je umístěna na volné ploše ohraničené ulicemi Počernická, Nad Úžlabinou a ulicí Plaňanskou. Navazuje na budovu penzionu Malešice a dále na jihu na budovy polikliniky a hotelu Rhea.

Polyfunkční centrum bude rozdělené do 6 celků označených A až F, z nichž každý bude mít část bytovou i nebytovou a garážové prostory. Ve třech podzemních podlažích bude kromě technického zázemí objektu a sklípků umístěno cca 960 parkovacích stání.

Stavbu realizuje stavební společnost VCES. Nosný systém budov souboru tvoří železobetonový monolitický skelet. Firmou, která zajišťovala komplexní dodávky betonu pro tuto stavbu, byla společnost Cemex, konkrétně její betonárna v Praze – Malešicích. O ­zajištění akce jsme v uplynulém období měli možnost hovořit s jednatelem společnosti Cemex Malešice, panem Michalem Kubíčkem. Ten nám v úvodu řekl:

„Stavba je pro nás významná zejména díky svému rozsahu. Pro výstavbu tohoto souboru jsme vyrobili a dodali celkem 23 654 m3 betonu. Navíc bylo nutné tento objem dodat stavbě ve velmi krátké době, což kladlo samozřejmě mimořádné nároky na logistiku a přesnost dodávek. Mírnou komplikací bylo i to, že stavba začínala v zimních měsících a beton bylo z těchto důvodů nutné speciálně upravovat.“

S jakými dalšími zajímavostmi jste se v rámci betonáží setkali?

Náročná byla zejména betonáž dvouvrstvé základové desky, kdy její spodní část byla řešena jako vodonepropustná s pomocí krystalizace Xypex a horní část desky tvořil naopak beton s vyztužujícími polypropylénovými vlákny, přičemž povrch desky je zaleštěn. Další zajímavostí byla také betonáž nadzemních pater jednotlivých objektů souboru. Ta probíhala z jednoho místa stropu dokončených garáží, které bylo určeno statikem a zajištěno. Z této polohy beton do konstrukce dopravovalo čerpadlo s dosahem výložníku 58 m. Mixy s betonem k němu mohly najíždět rychlostí pouhé 4 km/h. Beton byl čerpán do výšky až 20 podlaží.

Jak probíhala vlastní betonáž?

V souladu s požadavky stavby a její pracovní dobou, která byla v rozmezí od 6 – 21 hod. Nyní stavba z pohledu dodávek z naší strany finišuje.

Čeho si na akci nejvíce ceníte?

Zejména toho, že celá dodávka našich betonů proběhla bez sebemenších reklamací. Navíc je nutno v tomto ohledu podotknout, že všechna tři patra garáží tvoří na kvalitu náročné pohledové betony.

A co říci závěrem? Po svém dokončení v létě tohoto roku nabídne multifunkční soubor celkem 549 bytů velikostí 30 až 150 m2, řadu nebytových prostor na úrovni prvního a druhého nadzemního podlaží a 960 parkovacích stání.

Ivo Románek

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10
tel.: 800 11 12 12
info@cemex.cz , www.cemex.cz