COLORLAK hrdě navazuje na tradici chemické výroby ve Starém Městě, kterou v září roku 1925 zahájil ing. L. Kirschner. Také hlavní program večera nazvaného “90 let barvíme svět“ byl postaven na průřezu historií společnosti COLORLAK. Tedy od prvopočátku zahájení výroby ve Starém Městě až po současnost, rozvoj skupiny COLORLAK s více jak pěti sty zaměstnanci a konsolidovaným obratem 1,1 mld. Kč v roce 2014.

Tímto děkujeme všem našim spolupracovníkům, zákazníkům i dodavatelům za dlouholetou věrnost a přízeň značce COLORLAK.

Hodně zdraví a úspěchů v dalších letech přeje COLORLAK