V roce 1998 koupila Mota-Engil silniční stavební společnost Krakowskie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych, S.A. (KPRD S.A.) a v roce 2000 společnost se specializací na realizaci mostů Przedsiębiorstwo Budowy Mostow w Lubartowie Sp. z o. o. Mezi činnosti těchto společností, které byly dobře známé na místním stavebním trhu, patřila výstavba, rekonstrukce a modernizace dálnic, silnic, mostů, letištních a parkovacích ploch, železniční infrastruktury a vodohospodářských staveb.
Stavební společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká Republika, a. s. (do 31. 1. 2010 SEFIMOTA, a. s.) působí na českém trhu již od roku 1997, kde se v minulosti zaměřovala zejména na výstavbu v pozemním stavitelství.
O rozhovor jsme požádali nového generálního ředitele pana Miguela Corte-Real Magalhãese.

Pane řediteli, mohu Vás požádat o Vaše představení a krátký popis Vašeho působení ve skupině Mota-Engil?

Z mé 35 let dlouhé inženýrské praxe v oboru silničních staveb stojí za větší zmínku, mimo mnoha jiných míst po celém světě, mé působení v Africe, kolébce stavební činnost společnosti Mota-Engil. Tam jsem získal mnoho zkušeností, které mě velmi obohatily jak z profesionálního, tak i z lidského hlediska.

V nedávné době, v letech 2000 až 2013, jsem byl osobou zodpovědnou za výstavbu více než 1 200 km silnic a dálnic napříč celým Portugalskem v přibližné celkové hodnotě zhruba 150 miliard Kč. Všechny projekty byly stavěny v režimu Design, Built, Finance, Operate and Maintanace (DBFOM), kdy skupina Mota –Engil prováděla výstavbu ve spolupráci s portugalským státem (PPP projekty).

Vzhledem k tomu, že Portugalsko dokončilo během tohoto období využívání veřejných investic zásadní modernizaci své silniční sítě, a zároveň má skupina Mota-Engil velké očekávání od středoevropského trhu, přijal jsem novou výzvu – pracovat v této krásné zemi – České republice.

S jakými plány a cíli nastupujete do pozice nového generálního ředitele společnosti ­MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.?

Společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika je na českém trhu zavedenou firmou s téměř dvacetiletou historií a já věřím, že takto jí vnímají i naši partneři a investoři. Naše společnost je známá především z působení v oblasti pozemního stavitelství a v posledních letech také ze staveb vodohospodářských. Mým cílem je etablovat společnost na trh silničního a i železničního stavitelství. V tomto segmentu trhu je jistě značný prostor pro využití znalostí a kapacit skupiny Mota-Engil. Příkladem může být i působení naší společnosti v Polsku, kde patří v tomto odvětví mezi lídry trhu.

Jak hodnotíte současnou situaci na českém trhu silničního stavitelství a jaký očekáváte další vývoj?

V současné době intenzivně sleduji situaci na českém trhu a stanovuji strategii pro další rozvoj společnosti. Každopádně zde vidím nárůst v počtu a objemu zakázek v dopravních stavbách, což je dobrým signálem a pro nás zároveň i motivací. Jsem také přesvědčen, že končí období velmi nízkých, až dumpingových cen, deformujících celý trh. Z mého působení v Portugalsku a v dalších zemí, ve kterých jsem měl tu možnost pracovat, velice dobře vím, že pouze dobře nastavená cenová hladina zakázek zajistí spokojenost investora, kvalitní výstavbu a zároveň trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

V rámci skupiny MOTA-ENGIL jste byl osobou odpovědnou za přípravu PPP projektů. Domníváte se, že tento druh financování a výstavby silnic a dálnic má na českém trhu naději na úspěch?

PPP projekty v zemích, kde jsem působil, a se kterými mám osobní zkušenost, dokazují, že jsou velmi vhodným modelem pro realizaci velkých a náročných projektů. Investorovi odpadá mnoho starostí s přípravou, financováním, realizací, údržbou a provozem takto provedených staveb. Dovolím si tvrdit, že v případě zkušených, odborně zdatných, finančně silných a seriózních partnerů se investor nemusí obávat neúspěchu tímto způsobem realizovaných projektů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – Nusle
tel.: +420 261 392 701
e-mail: obchod@mota-engil-ce.eu , www.mota-engil.cz