Na základě příznivého výsledku energetického auditu projektu byla také investorem podána žádost o dotaci z programu OPPI Eko-energie. Bylo vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, které vyhrála Stavební firma HOBST a.s.

Vlastní stavba měla dvě samostatné části a to obnovení části původního nátoku na objekt „karbidky“ a vlastní strojovnu MVE s novým tělesem savky.

Při budování nátokového objektu byla využita původní pravostranná zeď dřívějšího nátoku. Levostranná zeď je nová, konstrukčně řešená jako betonová L-úhelníková opěrná zeď. Dále byl využit původní klenbový strop před „karbidkou“, na který byl umístěn stacionární dvouramenný hydraulický čistící stroj pro čištění jemných česlí. Stroj je plně automatický, propojený s řídicím systémem elektrárny. Sklopné hrablo stroje je uzpůsobeno i jako pomocné zvedací zařízení při vyhrazování plovoucího provizorního hrazení. Za jemnými česlemi se voda volně rozlévá do původního velkého prostoru pod celým objektem „karbidky“.

Do zadní části podzemí „karbidky“ v místě bývalé středové kašny byla vestavěna celá strojovna MVE. V ní je nainstalována jedna přímoproudá Kaplanova turbína s průměrem oběžného kola 1220 mm. Při maximální hltnosti 4,0 m3.s-1 a návrhovém spádu 2,2 m je výkon turbíny 64 kW. Turbína má pevné rozváděcí kolo a plynule nastavitelné lopatky oběžného kola. Jako provozní uzávěr turbíny slouží tabulový rychlouzávěr, který se zavírá nejen vlastní váhou, ale je i dotlačován hydraulicky pomocí agregátu s akumulátorem tlaku. Proměnu mechanického výkonu turbíny na elektrický zabezpečuje na zakázku speciálně konstruovaný generátor se zvýšenou účinnosti a optimalizovaným vinutím pro daný výkon turbíny. Přenos výkonu je řešen řemenovým převodem s hydraulickým napínáním násobných klínových řemenů. Celá MVE je řízená automaticky průmyslovým počítačem s grafickým dotykovým displejem, na kterém jsou zobrazované aktuální údaje ale i archívní záznamy o chodu MVE. Řídicí systém trvale kontroluje a vyhodnocuje stav všech zařízení a v případě poruch automaticky zasáhne a informuje o tom obsluhu elektrárny pomocí SMS správ. Elektrárnu je možné kontrolovat a ovládat na dálku pomocí internetu. Pomocí internetu je také možné dálkově diagnostikovat stav elektrárny a provádět úpravy řídicího softwaru.

Před zahájením stavebních úprav původní „kašny“ bylo nutno odstranit cca 400 m3 více jak padesátiletých nánosů bahna - průtok podzemím „karbidky“ byl zaslepen v roce 1955. Pro urychlení těchto prací bylo zvoleno použití sacího bagru.
Nové železobetonové konstrukce strojovny byly úspěšně vodotěsně spojeny s konstrukcemi stávajícími z roku 1898 (stavěla italská firma s využitím kesonů) pomocí drážkování a vložených těsnících bentonitových pásků.
Dodavatelé museli během stavby rychle reagovat  na úpravy projektu vzniklé po doměření prostoru kašny a prostoru pod „karbidkou“. Původní dokumentace se nedochovala a stávající konstrukce bylo možno kvalitně zaměřit až po odtěžení bahna.
Pod základ čistícího stroje byla pod původní stropní konstrukci nátoku dodatečně vložena ocelová podpora. Podpůrný ocelový sloup s hlavicí byl spuštěn do podzemí a po jeho aktivaci se přes pateční desku opírá o původní „betonovou“ podlahu nátoku pod „karbidkou“.
U krajní „kašny“ byla provedena repase ovládacího soustrojí původního hradícího systému, který dnes slouží jako případná jalová propust.

Přes nečekané potíže s „velkou vodou“ v měsíci lednu 2011 a přes poměrně mrazivou zimu se generálnímu dodavateli povedlo dokončit stavební práce včetně montáže technologie MVE ve smluvním termínu. V měsíci dubnu a květnu probíhala kompletace elektroinstalace a zkoušky řídícího systému.
V současné době je společnost Lobkovický mlýn s.r.o. držitelem licence na výrobu elektrické energie a MVE Lobkovický mlýn je již v plném provozu a její výkon je v souladu s projektovanými hodnotami.

Investor:    Lobkovický mlýn s.r.o.
Projektant:    Vodní cesty a.s.
Generální dodavatel stavby:    Stavební firma HOBST a.s.
Dodavatel technologie:    P & S, a.s.
Dodavatel elektroinstalace:    ELZACO s.r.o.
Hydraulická zařízení:    CHVALIS s.r.o.
Zpracování dotačního projektu:    CONFIMA s.r.o.
Termíny výstavby:    09/2010 – 04/2011
Náklady:    10 mil. Kč

Stavební firma HOBST, a.s.
Mstětická 533, 250 91 Zeleneč
tel./fax: 281 926 126
e-mail: hobst@hobst.cz, www.hobst.cz