Při instalaci podlahového vytápění musí být často z důvodu rámcových stavebních podmínek použity speciálně upravené systémy. V jednotlivých případech to může být velice náročné. Společnost Viega nabízí prostřednictvím systému Fonterra Base Flat 12 hospodárnou alternativu: tento nový systém se sice zpracovává obdobně jako standardní mokrý systém – ale za použití speciální přísady obsažené v cementovém potěru. Díky tomu je stavební výška systému s použitím desky smart pouze 35 mm, s použitím s deskou ND11 45 mm.

Systémy podlahového vytápění na bázi instalace za mokra jsou používány téměř výhradně v novostavbách. Ty mohou zpravidla poskytnout dostatečnou stavební výšku k instalaci. Při rekonstrukcích stávajících objektů vypadá situace mnohdy zcela jinak. Rovněž zatížitelnost podlah je zde často omezena. Doposud bylo možné tento problém řešit pouze pomocí systému na bázi instalace za sucha s pomocí zalévacích hmot, neboť konvenční potěr vyžaduje vždy překrytí o minimální tloušťce 30 mm.

Díky nové přísadě umožňuje systém Fonterra Base Flat 12 použít obzvlášť tenké cementové topné potěry a to pouze se sílou překrytí nopové desky 15 mm. (Foto: Viega)
Díky nové přísadě umožňuje systém Fonterra Base Flat 12 použít obzvlášť tenké cementové topné potěry a to pouze se sílou překrytí nopové desky 15 mm. (Foto: Viega)


Díky systému podlahového vytápění Fonterra Base Flat 12 od společnosti Viega lze nyní realizovat potěrové konstrukce s nízkou stavební výškou: při použití nopové desky smart, PB trubek 12 x 1,3 mm a potěru, činí celková stavební výška pouze 35 mm. Pokud se použije izolovaná nopová deska ND11, docílí se stavební výšky 45 mm. V obou případech je tedy překrytí nopové desky 15 mm, což je dostačující proto, aby byly splněny veškeré požadavky v oblasti soukromé bytové výstavby pro maximální užitečné zatížení 2 kN.

Nižší hmotnost a kratší doba vytvrzení
Díky nízké stavební výšce se zároveň snižuje i hmotnost nové podlahy. Fonterra Base Flat 12 je tedy nejlépe vhodná v budovách s problematickou statikou, jako jsou např. starší budovy s dřevěným trámovým stropem.

Speciální přísada do potěru společností Viega přispívá ke značnému zkrácení doby schnutí ve srovnání s tradičními potěry. Proces vytvrzení je u systému Fonterra Base Flat 12 pouze 5 dnů místo běžných 21 dnů. Od šestého dne lze zahájit počáteční zátop.

Velice dobrý přenos tepla
Přenos tepla je u plošných podlahových systémů vytápění Fonterra optimální. Díky perfektní poloze PB trubek v nopové desce je trubka zcela zalitá potěrem. Díky tomu je přenos tepla do místnosti bezztrátový a zajišťuje navíc díky úspoře energie typické pro tento systém snížení nákladů na vytápění.

 

Viega s. r. o.
J. Korty 12, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 595 054 933, fax: 595 054 162
e-mail: info@viega.cz, www.viega.cz