V současné době se společnost specializuje na kompletní dodávky staveb na klíč zákazníkům a investorům z oblasti občanské vybavenosti a průmyslových staveb. Předností je individuální přístup k investorům, na kterém si firma zakládá.
V uplynulých dnech navštívil naši redakci pan Dušan Dosoudil ze společnosti Stavad. Ten nám zprostředkoval informace o dosavadním působení firmy, o jedné z dokončených referencí i plánech do budoucna.

Na jakých zajímavých stavbách se společnost Stavad v poslední době podílela?

Každoročně realizuje naše společnost několik zakázek pro firmu AmRest – provozovatele řetězce KFC. Realizovali jsme renovaci provozů potravinářské firmy MG servis s. r. o. Dokončili jsme rekonstrukci a dostavbu padesátimetrové výrobní haly pro linku potravinářské firmy JPT food. Každoročně provádíme stavební práce pro Pharm. Procházkovou.
Pro pražskou firmu AmRest jsme zajistili několik rekonstrukcí jejich provozoven. Šlo o vestavby v obchodních centrech či samostatné restaurace, ale i drivy představující venkovní stavbu spojenou s komunikacemi a připojením na kanalizace. Za všechny bych rád jmenoval například provozovny Rohlenka, Devět křížů, Šantovka Olomouc, Černý Most, Hradec Králové, Chomutov. Firma figuruje v okruhu výhradních dodavatelů.

Pro město Zlín jsme realizovali rekonstrukci úřadovny na Příluku, chodníky a schodiště v městské části Lesní Čtvrť, ale i drobné stavební úpravy na radnici ve Zlíně. Nadále provádíme menší práce pro Eurovii CS, otrokovické SMO i soukromé investory.

Nedávno jste dokončili rekonstrukci Lékařského domu ve Zlíně. Můžete v krátkosti popsat její průběh?

Celá rekonstrukce čtyřpatrového objektu probíhala za nepřetržitého provozu tří lékařských ordinací. To kladlo mimořádné nároky na šetrnost postupu výstavby. Vše začalo vybouráním podlahy v nejvyšším podlaží, poté ztužením stropu a jeho zmonolitněním. Navazovalo osazení ocelových profilů pro uchycení ocelové konstrukce, která objekt ze strany do ulice výrazně ozvláštňuje. Střecha objektu byla zachována. Její oprava spočívala v jejím odkrytí shora, sanaci dřevěných trámů, vložení tepelné izolace na bázi kamenné vlny mezi trámy, provedení nového záklopu a poté ještě nad jeho úroveň byla vložena další tepelná izolace střechy v podobě 8cm tvrdé vaty. Bylo tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé pro dosažení dostatečné síly tepelné izolace a tepelného odporu a na druhou stranu z bezpečnostních důvodů pro znemožnění snadného šíření požáru. Střechu před vlivy povětrnostních srážek chrání živičné modifikované pásy.

Další fáze výstavby představovala rekonstrukci staré pultové střechy se spádem do dvora nad starou částí. V místě napojení byly upraveny plochy pro sklony. Byly zlikvidovány 2/3 okapu a tím pádem musela proběhnout úprava při spádování střechy.
Ve dvoře domu – částečně nad stávajícím objektem skladu lékárny – byl dostavěn nový objekt o rozměrech 7 x 7 m.
Ve 3. etapě muselo být rozbouráno zázemí lékárny za domem. Nedohledání jakékoliv relevantní dokumentace nás donutilo podchytit střední nosné zdi a základy. Sanace proběhla ze dvou stran za provozu. Poté se šlo stavět zase do vyšších pater.
V momentě, kdy byla postavena nová přístavba včetně výtahové šachty, došlo k jejímu propojení se stávající částí nadzemního podlaží. Po realizaci ocelového ztužení se vše svázalo s přístavbou a bylo využito předpřipravených provizorních stupaček k tomu, aby z vrchních pater byly puštěny rozvody instalací v podstatě až do sklepa. Původní etážové vytápění bylo rekonstruováno na centrální – kdy topení zajišťují dva kondenzační kotle propojené do kaskády s 200 l velkým nepřímoohřívaným zásobníkem. Centrální ohřev teplé vody odstranil z ordinací individuální spotřebiče na ohřev TUV. Rozvody topení jsou v plastu. Použity byly deskové radiátory.

Stavba probíhala na jedné z nejrušnějších zlínských ulic. Jaké to na vás kladlo nároky?

Jedná se o jednu z nejrušnějších zlínských ulic – Štefánikova. Komunikace, která je hlavním uzlem Zlína, prošla v poslední době řadou změn. V začátku výstavby omezovalo ulici dokončování Kongresového centra, později přestavba parku Komenského.
Největší komplikaci stavebních prací představovala logistika. Veškerý materiál pro výstavbu jsme museli ručně nanosit do dvora, k němuž vedla 15 m dlouhá chodba zakončená dveřmi o šířce 90 cm. Přísun mate­riálu proto bylo nutné důsledně plánovat. Naštěstí je to v ulici jeden z mála domů, který má před sebou záliv pro zásobování.
Brzo ráno přijel materiál, který se složil do zálivu. Poté se musel nanosit do dvora. Nesmělo ho být víc než na dva dny. Materiál se navážel „just in time“. Komplikací byla i vlastní lékárna, která má specifické nároky na provoz. Pro zásobování proto bylo třeba bočního vstupu.

Čím je dle vašeho názoru stavba zajímavá?

Do Štefánikovy ulice byly zvoleny odolnější hliníkové výplně otvorů a do zadní strany výplně z plastových profilů. Hliníková okna tak navazují na předvěšenou ocelovou konstrukci. Fasáda je tvarována do 3D. Jednotlivé lomy jsou provedeny pomocí skrytých zámečnických konstrukcí a jsou opláštěny sádrovláknitými deskami. Ty jsou opatřeny fasádním systémem (izolant vata) a finální broušenou stěrkou s kamennými lupínky. Slunolamy v místě oken jsou z AL profilů. Objekt navrhli Ing. arch. Antonín Otépka a Ing. arch. Tomáš Možný (A.M.O. projekt s. r. o.).

Jaké byly požadavky investora a podařilo se vám je beze zbytku naplnit?

Zde jsme museli splnit dva požadavky: Prvním byl architektonický vzhled fasády, architekti byli později sami překvapeni jejím vzhledem, a druhým pak požadavek na dosažení vysokého tepelného odporu obálky budovy pro získání energetického štítku budovy nejvyšší hodnoty. Fasáda je proto kompletně zateplená minimálně 10 cm vaty na původní zeď tl. 450 mm. Do zdi jsou vetknuty konzoly, které drží zámečnickou konstrukci. Přes ně se v lomených plochách tahaly C-profily pro vytvarování změn ploch. Následně byla provedena další tepelná izolace. Investor kladl důraz na prosvětlené místnosti, velké výplně otvorů byly jedním z požadavků.

Mohou vaše zkušenosti využít i zájemci o výstavbu rodinných domů? Jak je to s výhledy do budoucna?

Výstavba rodinných domů je pro nás okrajovou záležitostí, ale drží nás ve střehu svou náročností a specifickými požadavky investorů. Orientujeme se však spíše na realizaci občanské vybavenosti a průmyslové stavby.

Dokončujete v nynější době nějakou zajímavou stavbu?

Ano. V blízké budoucnosti dokončíme kompletní rekonstrukci a revitalizaci hasičské zbrojnice v Mysločovicích. Snad by to mohlo být téma našeho příštího článku.

Děkujeme za rozhovor
Pavla Poznarová

Stavad s. r. o.
Martinice 134, 769 01 Holešov
tel.: 573 034 802
e-mail: info@stavad.cz , www.stavad.cz