VEHA spol. s r. o. staví na více než 15-leté úspěšné tradici výroby izolačních skel a stala se nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem skleněných výplní v regionu. Vždy stála v popředí zavádění nových progresivních výrobků ve svém oboru. Jako jedna z prvních zavedla do standardní nabídky nejprogresivnější "teplý rámeček" SWISSPACER®, který v sobě nese významný potenciál dalšího rozvoje v oblasti snižování ztrát lineárním tepelným prostupem na okraji izolačního skla.

CLIMAPLUS® ONE
= o 10% lepší tepel izolace!

V oblasti tepelné ochrany budov se stále ještě skrývá obrovský potenciál: otvorové výplně a jejich lepší tepelně izolační vlastnosti. Vždyť okna tvoří okolo 30 % obvodového pláště a v oblasti fasád se toto číslo blíží až ke 100 %! Dominantní úlohu při tom má charakter zasklení: SGG CLIMAPLUS® ONEje tou správou cestou k dosažení onoho vyt­čeného cíle. Revoluční izolační vlastnosti nového pokovení leží již na samém okraji mezní oblasti tepelné izolace, která je pro izolační dvojsklo fyzikálně mož, aniž by došlo k újmě na vzhledu. Tenká barevně neutrální tepelně izolační vrstva (pokovení) má velmi nízkou emisivitu (en = 0,01). To zname, že odráží téměř kompletně tepelné záření, které se snaží unikat z vytápěné budovy a vrací je zpět do místnosti.

SGG CLIMAPLUS® ONE tak dosahuje špičkových hodnot: g = 0,49 a TL = 0,71 při Ug =
1,0 W/(m2K). Ve srovní s dnes běžnými izolačními skly s Ug = 1,1 W/(m2K) se jed o zlepšení bezmála o 10 %, v případě hodnoty g jde o zlepšení o více než 20 %!
(g - podíl tepelné složky slunečního záření, jež pronikne do místosti).

SGG CLIMAPLUS® ONE tak v sobě spojuje transparentnost běžného izolačního skla s výhodami špičkového tepelně izolačního skla.

Ideální kombinace

izolační sklo CLIMAPLUS® ONE
+
teplý rámeček SWISSPACER®
v barvě rámu okna

Spojením jedinečných tepelně izolačních vlastností izolačního skla CLIMAPLUS® ONE a teplého rámečku ze sklokompozitního materiálu SWISS­PACER®s nízkou tepelnou vodivostí získáme kvalitní izolační sklo s omezením rosení v interiéru. Významným estetickým prvkem je pak možnost volby odstínu rámečku podle barvy rámu okna.

Díky své vynikající tepelné izolaci se hodí CLIMAPLUS® ONE pro všechna použití v novostavbách i renovacích:
- nízkoenergetické a pasivní domy
- rodinné domy i panelová výstavba:
- okna
- francouzská okna
- zimní zahrady
- kancelářské a veřejné budovy:
- fasády
- skleněné stěny, výlohy

Významné přednosti

- Snížení kladů na topení díky masivnímu snížení tepelných ztrát až o 10%
- Zvýšení pohodlí díky rovnoměrnému rozdělení tepla po celém prostoru
- Omezení výskytu kondenzované vody na vnitřním skle
díky vysoké teplotě povrchu skla zej­ména ve spojení s teplým rámečkem SWISS­PACER®

Paleta výrobků
- Maximální tepel izolace trojskel až Ug = 0,4 W/(m2K)
- Ochrana proti hluku:
CLIMAPLUS® ONE
ACOUSTIC nabízí vynikající protihlukové izolace a CLIMAPLUS® ONE SILENCE kromě špičkových hodnot zvukového útlumu navíc ještě bezpečnostní vlastnosti.

Izolační sklo CLIMAPLUS® ONE ve spojení s rámečkem SWISSPACER® představuje nejvýhodnější řešení tepelné izolace pro Vaše okna!