Všechny tyto parametry by pak měly být splněny za přijatelných nákladů na realizaci. Nové technologie přinášejí stále více možností, jak zrealizovat finální nášlapnou vrstvu podlah s optimálními vlastnostmi a za nízkou cenu.

Správný výběr typu finální vrstvy podlahy
Při výběru povrchové úpravy je důležité znát nejen druh zatížení, jemuž bude odolávat, ale také způsob a četnost prováděné údržby a v neposlední řadě zohlednění působících vlivů. Je vhodné zvážit, zda bude podlaha zatížena vlhkostí (sklepy), jak bude osvícena (obchodní prostory), nebo jaká bude úroveň znečištění (autoservis). Skloubením těchto základních požadavků by měla vyplynout jasná specifika materiálu vhodného pro danou plochu.

Pro jaké zatížení podlahu dimenzovat?
Na podlahu bude působit určitý druh zatížení a provozu – statické (skladovací regály), dynamické (manipulace s předměty, rázy strojů) nebo valivé (vozíky, vozidla) a to je potřeba vzít v úvahu. Jinde ideální dlažba nemusí být nejvhodnější pro pojezd vozíků nebo manipulaci s břemeny. Ve vlhkém sklepě také nebude nejspolehlivějším řešením povrchový nátěr, stejně jako v prostorech vystaveným obrusu. Typ finální povrchové úpravy by měl být volen tak, aby byla maximálně omezena možnost poškození a následný vznik závad.

Je nutné myslet i na údržbu
Podlahy v technických a výrobních prostorách jsou vystaveny různé formě údržby. Při volbě finální úpravy podlahy je vhodné přihlédnout také k tomuto faktoru. Jinou povrchovou úpravu budeme volit pro mechanické čištění a jinou pro intenzivní mokré čištění.

Finální samonivelační stěrky DURAMO
Jednou z velmi efektivních možností realizace technických a velmi odolných podlah je použití finálních cementových samonivelačních stěrek. Lze říci, že tyto stěrky dokážou svými vlastnostmi velmi úspěšně a spolehlivě nahradit betonové pancéřové povrchy se vsypy.
Oproti vsypovým podlahám je možno finální samonivelační stěrky aplikovat dodatečně na stávající podklady – cementové a anhydritové potěry, nebo staré betonové podklady bez výrazného navýšení tloušťky podlahové skladby.

Výhody finálních samonivelačních stěrek:
•    paroprodyšnost umožňuje spolehlivou realizaci na podkladech s nedostatečnou ochranou proti vlhkosti,
•    povrch beze spár usnadňuje pojezd vozíků, údržbu a čištění,
•    vysoká odolnost vůči obrusu – otěruvzdornost,
•    tepelná roztažnost je stejná jako u podkladní cementové nebo anhydritové vrstvy,
•    rychle a snadno dosažitelný rovný povrch na velkých plochách,
•    možnost barvení zvyšuje estetickou úroveň podlahy,
•    minimální technologické omezení při provádění.

Impregnace pro samonive­lační stěrky
Při vystavení působení tekutin nebo vyššímu znečištění je možné samonivelační stěrky ošetřit speciální impregnací. Oproti nátěrům nevytváří impregnace pouze povrchovou ochrannou vrstvu, ale pronikají do ošetřovaného materiálu. Takto ošetřená stěrka je nenasákavá a snadno se udržuje i v případě těžkého namáhání nebo opotřebení povrchu provozem.

Podlahy opatřené finálními samonivelačními stěrkami jsou jedním z nejefektivnějších způsobů realizace podlah v technických místnostech, garážích, chodbách, sklepech, výrobních, skladovacích a výstavních halách apod.

Broušené a leštěné betonové podlahy DURAMO
Je všeobecně známo, že čím je skladba podlahy jednodušší, tím menší je riziko pochybení při provádění a vzniku poruch. Jedničkou v tomto ohledu jsou betonové podlahy bez nutnosti jakékoliv další nášlapné vrstvy. Známe je také pod názvem teraco. Betonové podlahy DURAMO jsou však monolitické a kompaktní v celém průřezu s povrchovou úpravou broušením, nebo leštěním. Takto upravená podlaha je nejen velmi pevná a odolná, ale také přináší působivý estetický dojem. Rozsah použití leštěných či broušených betonových podlah je velmi široký – od průmyslových, výstavních či obchodních prostorů až po moderní interiéry obytných domů.

Výhody leštěných a broušených betonů:
•    vysoká mechanická odolnost,
•    odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev,
•    velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením,
•    snadná údržba,
•    široký rozsah použití,
•    nevšední a nadčasový vzhled,
•    možnost barevného pigmentování.

Tyto technologie nám ukazují, že podlahy mohou být realizovány velmi jednoduše a přesto účelně a esteticky.

Podlahy DURAMO dodává: CEMEX Czech republic, s.r.o., www.cemex.cz