Důležitou roli v tomto ohledu dnes sehrává skladba střechy. U šikmých střech rodinných domů se v současné době staly běžným standardem dvouplášťové střechy s tepelnou izolací integrovanou do střešního pláště. Přítomnost tepelné izolace umožňuje využití podkroví střechy k celoročnímu bydlení.

Stěžejním úkolem je v takovém případě zajištění dokonalé funkce tepelných izolací po celou dobu jejich životnosti. Ta může být snížena či dokonce zcela znehodnocena soustavným průnikem vlhkosti, ať již se jedná o kondenzovanou vlhkost vznikající v interiéru z vaření, sprchování apod. nebo částečným průnikem vlhkosti přes střešní plášť při šikmých vydatných srážkách či zafoukání sněhu. V takovém případě dochází k výrazným únikům tepla střešním pláštěm a velkým finančním ztrátám.Dříve se podkroví střechy k bydlení nevyužívalo. Nepoužívaly se tepelné izolace a tudíž ani podstřešní hydroizolační fólie. Dnes je však jiná doba. Podkroví domů se stalo zcela běžným obytným prostorem. Obecně proto platí: Čím lepší a odolnější podstřešní fólie, tím dlouhodobější a trvalejší funkci tepelných izolací, a tím i střechy, lze předpokládat. Dnešní trh nabízí ucelenou škálu pojistných podstřešních hydroizolačních fólií. Kvalita fólie se pozná zejména podle tloušťky, respektive gramáže. Pokud činí gramáž alespoň 140 g/m2, je fólie dostačující. Nicméně čím vyšší gramáž, (lépe přes 200 g/m2) tím lépe.

U podstřešních fólií je velmi důležitá také hodnota Sd . Ta určuje tzv. paropropustnost fólie. Nejlepší difuzně otevřené fólie mají hodnotu Sd ≤ 0,02 m. Ve skutečnosti to znamená míru schopností fólie propouštět vodní páry nahromaděné v interiéru konstrukcí střechy směrem zevnitř ven samozřejmě při zachování dokonalé hydroizolační schopnosti.

A co říci závěrem? Kvalitně provedená střecha má nás a náš dům účinně chránit po dlouhá desetiletí. Šetřit na ní se rozhodně nevyplácí. Vezmeme-li v úvahu, že cena pojistných hydroizolací činí přibližně 2-3 % z ceny konstrukce zastřešení, pak není nad čím váhat.