Oproti roku 2012 poklesla výroba asfaltových směsí o dalších 5,6 % a zhotovitelé byli opět nuceni je pokládat ve zcela nevyhovujících teplotních a povětrnostních podmínkách. Množství vyrobených asfaltových směsí nepřetržitě klesá již od roku 2006 – z tehdejších více než 7 400 tis. tun na loňských cca 5 200 tis. tun.

Ve stejném období se prohlubovala nerovnováha mezi optimálními podmínkami pro pokládku asfaltové směsi a reálnou výrobou založenou na poptávce investorů.

Neustále roste objem asfaltových směsí vyrobených na podzim, zatímco na jaře stejně soustavně jejich výroba klesá. Ačkoli v dubnu 2008 bylo vyrobeno 676 tis. tun asfaltové směsi, v dubnu 2013 to bylo pouhých 290 tis. tun, ale listopadových 813 tis. tun z roku 2008 vzrostlo postupně až na loňských necelých 904 tis. tun ve stejném měsíci.
Přestože například na dálnici D1 už stavební práce začaly, na rekonstrukce výběrová řízení nebyla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ještě vypsána. „Každý, kdo se ve stavebnictví pohybuje, ví, že tendry jsou komplikovaná záležitost. Stačí, když se odvolá jeden z neúspěšných uchazečů o zakázku, a odklad faktického zahájení stavby může trvat dlouhé měsíce. Doufám, že se personální situace v investorských organizacích, především na ŘSD, uklidní a tendry budou vypisovány spíše v první polovině roku a ne před zimou,“ uvedl dnes Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha.

Proti loňskému roku se sice podařilo v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále ­SFDI) navýšit částku určenou právě na rekonstrukce, a to na 9  mld. Kč oproti 6,4 mld. v rozpočtu 2013, ale není jisté, že se je podaří plně využít. „Pokud nebudou výběrová řízení vypsána ihned, tak bude celé složitě vyjednané navýšení k ničemu, protože peníze se nepodaří vyčerpat a kvalitnějších silnic se nedočkáme,“ řekl Petr Svoboda. Ostatně, dle informací SFDI bylo z celkového rozpočtu této organizace v roce 2013 vyčerpáno jen 76 %.

Sdružení pro výstavbu silnic Praha i řada dalších odborníků dlouhodobě upozorňuje na neustále se zhoršující technickou úroveň státních a krajských investorských organizací. Odborná veřejnost volá po vytvoření technické politiky a zavedení základních principů péče o svěřený majetek, včetně využívání nejnovějších poznatků v této oblasti. I proto neustále roste vnitřní zadlužení silniční infrastruktury – jinými slovy – stav silnic, dálnic, mostů se neustále zhoršuje. Neřeší se dlouhodobé problémy, ale ani běžné opravy nejsou prováděny kvalitně, protože opravy provedené v zimě jsou neefektivní a nemohou končit ničím jiným než dalším požadavkem na financování opravy.

„Věřím, že nové vedení Ministerstva dopravy i ŘSD ČR a také krajští správci komunikací budou více pozornosti věnovat pravidelné údržbě a opravám pozemních komunikací včetně mostů,“ doplnil Petr Svoboda.