Omítka má za úkol v případě požáru zajistit po určitou dobu nosnost konstrukčních prvků opatřených tímto nátěrem. Rozsah požárních odolností Vermiplasteru se pohybuje od 30 do 120 minut u ocelových konstrukcí a do 180 minut u železobetonových konstrukcí.

Mezi výhody nové sádrové požární omítky Knauf
Vermiplaster patří rychlá a snadná aplikace, protože omítka díky svým vlastnostem bez problémů přilne jak k oceli, tak k betonu, dále schopnost ochrany tvarově složitých konstrukcí, nízká hmotnost, vysoká vydatnost a funkčnost trvající po dobu životnosti stavby. Navíc lze omítku nanášet na konstrukce i bez použití penetrace. Díky svému složení rovněž umožňuje použití v prostorách, kde dochází ke skladování nebo manipulaci potravin.

Omítku lze nanášet obvyklým PFT G4 omítačkou, přičemž  aplikaci je možné provádět pouze při teplotách nad +5 °C. Pro dokonalou funkci ochrany konstrukce je nutné, aby aplikační firma kontrolovala v průběhu nástřiku předepsanou tloušťku omítky, která je definována technickým listem v závislosti na konstrukci, a také její vydatnost, to znamená podíl vody ve směsi.

Požární sádrová omítka Knauf Vermiplaster se zařadila mezi pasivní prvky požární ochrany, kterými se společnost Knauf již řadu let věnuje. Až dosud však nabízela pouze produkty z oblasti suché výstavby. Patří mezi ně zřejmě nejrozšířenější sádrokartonová deska Knauf RED, která se používá u konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů, obkladů sloupů a nosníků atp. Požární ochrana desek Knauf RED je do 60 a v některých případech do 90 minut. Jádro desek Knauf RED je tvořeno směsí sádry a skelných vláken, zatímco povrch je z kartonu. K deskám RED se dále řadí i desky Knauf Diamant, Topas a Massivbauplatte. S podobnými protipožárními vlastnostmi se setkáváme u dřevovláknitých desek Knauf Vidiwall, které jsou určeny pro dřevostavby. Speciální deskou je Aquapanel, což je cementová deska vhodná do vlhkého prostředí včetně exteriéru, a která nabídne požární odolnost podhledů a příček 45 respektive 60 minut.

Speciální kategorii tvoří sádrovláknitá deska Fireboard, která má na rozdíl od jiných desek povrch tvořen skelnou tkaninou, což výrazně zvyšuje protipožární odolnost na 90 respektive 120 minut.

Knauf Praha, spol. s r. o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: Tulachova.Jana@knauf.cz
tel.: +420 733 100 512, fax: +420272110301