Jak byste zhodnotil dodávku vašich produktů do Galerie Šantovka a jaké konkrétní typy ADS jsou zde nasazeny?

K podkladům na realizaci Šantovky jsme se dostali v roce 2011. V začátku probíhala jednání se společností Metrostav, tedy generálním dodavatelem stavby. Nakonec jsme tuto zakázku realizovali pro společnost Sipral jako subdodávku. S touto firmou, která byla hlavním dodavatelem vnějších hliníkových prvků a výplní, úspěšně spolupracujeme již řadu let a společně jsme zvládli již několik projektů.

Jednalo se o dodávku 10 kusů automatických posuvných dveří do prodejních jednotek obchodního centra. Byly použity 2-křídlé posuvné dveře Slim Thermo ovládané pomocí automatických radarů. Dveře byly osazeny bezpečnostními čidly dle normy EN 16005, která komplexně řeší požadavky na bezpečnost automatických posuvných, kyvných a karuselových dveří.

Jak probíhala instalace vašich ADS?

Výroba i montáž proběhla bezproblémově. Ze strany objednatele byla stavba připravena dle požadavků, a tak mohli naši montážní technici odvést kvalitní a rychlou montáž. Od samotné realizace ADS fungují bez sebemenších problémů ke spokojenosti všech, kteří navštívili toto krásné obchodní centrum. Jak praví náš firemní slogan: „Besam – automatické dveře, kterých si nevšimnete…“.

Čím byl pro vás projekt Galerie Šantovka zajímavý?

Tato zakázka pro nás byla zajímavá nejen co do počtu dveří, ale zejména zajímavou polohou tohoto multifunkčního obchodního centra, které zajišťuje snadnou dostupnost pro návštěvníky a je tedy pro nás dobrou ­referencí, ale i velkým závazkem do budoucna.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha - Smíchov
tel: 286 001 560, fax: 286 001 570
e-mail: besam@besam.cz, www.besam.cz